Розробки уроків - Основи здоров'я 8 клас - 2016 Рік

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ОСНОВ ЗДОРОВ'Я У 8 КЛАСІ

(35 годин, 1 год/тиждень)

з/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітки

Розділ 1. Здоров’я людини (6 годин)

1

На порозі дорослого життя.

Фізіологічна, психологічна та соціальна зрілість.

Соціальні ролі і життєві навички в сучасному світі.

Самооцінювання рівня зрілості та готовності до дорослого життя

2

Надзвичайні ситуації.

Класифікація надзвичайних ситуацій.

Аналіз повідомлень засобів масової інформації про надзвичайні ситуації

3

Основні принципи порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях

4

Основні положення законодавства України щодо порятунку і захисту людей у над­звичайних ситуаціях

5

Визначення стану потерпілого. Перша допомога в разі надзвичайних ситуацій. Відпрацювання навичок надання першої допомоги потерпілому

6

Алгоритм рятування людей під час пожежі. Моделювання ситуацій рятування людей на пожежі

Розділ 2. Фізична складова здоров’я (7 годин)

7

Оздоровчі системи.

Поняття про оздоровчі системи. Складові оздоровчих систем

8

Фізичні якості людини. Вплив фізичної активності на здоров’я

9

Безпека харчування.

Вибір харчових продуктів. Традиційні і сучасні системи харчування. Дієтичне харчування

10

Негативні наслідки незбалансованого харчування. Харчові добавки

11

Симптоми харчового отруєння. Отруйні рослини і гриби

12

Профілактика харчових отруєнь. Перша допомога в разі харчових отруєнь та киш­кових інфекцій. Відпрацювання навичок першої допомоги в разі харчових отруєнь і кишкових інфекцій

13

Підсумковий урок. Узагальнення знань (за темами розділів 1, 2). Тестування

Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров’я (6 годин)

14

Становлення особистості.

Біосоціальний характер особистості. Розвиток особистості. Формування самосвідо­мості в підлітковому віці.

Відпрацювання алгоритму постановки й досягнення мети

15

Складові духовного розвитку особистості. Формування системи цінностей. Мораль­ний розвиток особистості. Піраміда потреб. Планування майбутнього

16

Краса і здоров’я. Ідеали краси і здоров’я. Вплив модних тенденцій на здоров’я

17

Уміння вчитися. Складові уміння вчитися. Важливість налаштування на успіх. Бар’єри ефективного навчання

18

Розвиток логічного та образного мислення

19

Принципи запам’ятовування. Розвиток пам’яті та уваги. Моделювання прийомів ефективного запам’ятовування, концентрації уваги, підготовки до контрольної роботи (іспитів). Вправи на розвиток пам’яті та уваги

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я (16 годин)

Тема 1. Соціальне благополуччя (5 годин)

20

Соціальні аспекти статевого дозрівання.

Спілкування хлопців і дівчат. Принципи рівноправного спілкування

21

Особливості дії тютюнового диму, алкоголю і наркотиків на розвиток репродуктивної системи підлітків

22

Психологічні і соціальні наслідки ранніх статевих стосунків, підліткової вагітності. Відпрацювання алгоритму відмови від небезпечних пропозицій в умовах тиску

23

Небезпека інфікування ВІЛ, інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ)

24

Віктимна поведінка. Кримінальна відповідальність за злочини сексуального харак­теру

Тема 2. Безпека в побуті й навколишньому середовищі

25

Безпека на дорозі.

Організація дорожнього руху. Модель безпечного дорожнього середовища («трикут­ник безпеки»). Правила дорожнього руху. Регулювання дорожнього руху. Пріоритети в дорожньому русі. Визначення пріоритетів у дорожньому русі

26

Мотоцикл і безпека. Правила для мотоциклістів та пасажирів мотоцикла. Небезпека керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Відпрацювання навичок відмови від небезпечних пропозицій, пов’язаних із мото­циклами

27

Екологічна безпека.

Забруднення навколишнього середовища і здоров’я

28

Питна вода і здоров’я. Небезпека купання в забруднених водоймах

29

Атмосферні забруднення та їх вплив на здоров’я.

Вплив транспорту на навколишнє середовище та здоров’я

30

Вплив забруднення ґрунтів на здоров’я

31

Соціальна безпека.

Правова відповідальність і закони України. Права, обов’язки і правова відповідаль­ність неповнолітніх.

Види правопорушень. Поведінка підлітків у разі затримання міліцією

32

Захист від кримінальних небезпек. Поняття і межі допустимої самооборони. Основи самозахисту. Протидія торгівлі людьми

33

Дитяча безпритульність і бездоглядність.

Небезпека залучення до деструктивних соціальних угруповань. Загроза тероризму

34

Інформаційна безпека.

Вплив засобів масової інформації на здоров’я і поведінку людей. Комп’ютерна без­пека. Безпека в мережі Інтернет. Узагальнення знань (за темами розділів 3, 4). Залік

35

Підсумково-узагальнювальний урок. Розробка проектів «Молодь обирає здоров’я»Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити