Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 4. БЕЗПЕКА ХАРЧУВАННЯ

Урок 9. Традиційні і сучасні системи харчування. Вибір харчових продуктів

Мета уроку: формувати поняття про традиційні і сучасні системи харчування, формувати навички вибору харчових продуктів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо вивчення традиційних і сучасних систем харчування і набуття учнями вміння вибирати харчові продукти

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 43 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдань на с. 44 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 43-45 підручника

Залучення учнів до практичних дій, набуття ними знань і навичок вибору системи харчування

Обговорення критеріїв, за якими треба обирати собі систему харчування

Залучення учнів до практичних дій, набуття ними знань і навичок вибору харчових продуктів

Обговорення критеріїв, за якими треба обирати харчові продукти

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с.45-47 підручника

Узагальнення знань щодо традиційних і сучасних систем харчування, навичок вибору харчових продуктів

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 48 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 47 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість як виявити рівень опорних знань учнів, необхідних для вивчення теми уроку, так і підвести їх до розуміння того, що для вирішення проблем потрібні нові знання, бо тих, що є, недостатньо.

Окрім того, обговорення спрямоване на формування комунікативної компетентності.

Ситуація може бути, наприклад такою, як на с. 43 підручника.

Після обговорення ситуації з'ясовується, що учні не так багато знають про традиційні і сучасні системи харчування. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці. Учням слід запропонувати знайти інформацію щодо традиційних та сучасних систем харчування і вибору харчових продуктів.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 43-47) або з додатково підібраним матеріалом.

Текст можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші особливості систем харчування.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку шляхів розв'язання проблеми можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти вирішення проблеми, які вони знайшли. У процесі обговорення учні дають оцінку правильності того чи іншого варіанта розв'язання проблеми, розуміють, що кожного разу для прийняття рішення необхідний аналіз ситуації та її наслідків.

Завдання можуть бути такими, як на с. 44-45 підручника.

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У процесі діалогу учні можуть обговорити особливості страв української національної кухні.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки за учнів, але можна дати орієнтир щодо формулювання ними власних висновків («Опорні точки» на с. 47 підручника).

До висновків учнів слід ставитися з повагою, вислуховувати й не критикувати їх, але можна запропонувати восьмикласникам обґрунтувати свої думки, якщо вони суттєво відрізняються від тих, яких ви очікували.

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

— Збільшення обсягу знань щодо традиційних і сучасних систем харчування.

— Поглиблення навичок та вмінь щодо вибору харчових продуктів.

Учні:

✵ наводять приклади: страв своєї національної кухні;

✵ пояснюють: принципи здорового харчування;

✵ дотримуються правил: здорового харчування; обробки та зберігання харчових продуктів.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 9, виконати завдання 4 в робочому зошиті на с. 20.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити