Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 4. БЕЗПЕКА ХАРЧУВАННЯ

Урок 10. Дієтичне харчування. Негативні наслідки незбалансованого харчування. Харчові добавки

Мета уроку: формувати поняття про дієтичне харчування, негативні наслідки незбалансованого харчування й особливості харчових добавок.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо вивчення правил дієтичного харчування, негативних наслідків незбалансованого харчування і харчових добавок

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 48 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдання на с. 50 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 48-50 підручника

Залучення учнів до практичних дій, набуття ними знань щодо дієтичного харчування

Обговорення критеріїв дієтичного харчування

Залучення учнів до практичних дій, набуття ними знань та навичок аналізу міфів і фактів про дієти

Обговорення міфів і фактів про дієти на с. 50 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 45-47 підручника

Узагальнення знань щодо дієтичного харчування, негативних наслідків незбалансованого харчування

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 53 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 52 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість як виявити рівень опорних знань, необхідних для вивчення теми уроку, так і підвести учнів до розуміння того, що для вирішення проблем потрібні нові знання, бо тих, що є, недостатньо.

Ситуація може бути, наприклад такою, як на с. 48 підручника.

Після обговорення ситуації з’ясовується, що учні не так багато знають про дієтичне харчування. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці. Учням слід запропонувати знайти інформацію щодо особливостей дієтичного харчування.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 48-49) або з додатково підібраним матеріалом.

На сайті за посиланням у підручнику можна знайти додаткові тексти про дієтичне харчування і його особливості, а також про харчові добавки.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для обговорення міфів і фактів про дієти можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють ставлення до цих міфів.

Можна користуватися інформацією з підручника (с. 50-51).

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Урок передбачає постійний діалог між його учасниками.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки за учнів, але можна дати орієнтир щодо формулювання ними власних висновків («Опорні точки» на с. 52 підручника).

До висновків учнів треба ставитися з повагою, не критикувати їх, але можна запропонувати восьмикласникам обґрунтувати свої думки, якщо вони суттєво відрізняються від тих, яких ви очікували.

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

— Поглиблення знань про дієтичне харчування.

— Розвиток навичок та вмінь розрізняти міфи і факти про дієти.

Учні:

✵ називають: наслідки незбалансованого харчування;

✵ розпізнають: міфи і факти про дієти;

✵ пояснюють: як формуються харчові звички; принципи харчування для здоров'я; небезпеку незбалансованого харчування; необхідність консультування щодо вживання харчових добавок.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 10, виконати завдання 4 в робочому зошиті на с. 21.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити