Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 4. БЕЗПЕКА ХАРЧУВАННЯ

Урок 11. Симптоми харчового отруєння. Отруйні рослини і гриби. Профілактика харчових отруєнь. Домедична допомога при харчових отруєннях та кишкових інфекціях

Мета уроку: формувати поняття про симптоми харчового отруєння, отруйні рослини і гриби, формувати навички профілактики харчових отруєнь та надання домедичної допомоги в разі харчових отруєнь та кишкових інфекцій.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань і формування мотивації щодо набуття навичок профілактики харчових отруєнь і надання домедичної допомоги в разі харчових отруєнь та кишкових інфекцій

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 53 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 53-57 підручника

Залучення учнів до практичних дій, набуття навичок моделювання ситуацій надання домедичної допомоги в разі харчових отруєнь

Виконання вправи № 5 «Відпрацювання навичок домедичної допомоги при харчових отруєннях і кишкових інфекціях» на с. 57-58 підручника

Узагальнення знань щодо симптомів харчових отруєнь і надання домедичної допомоги під час харчових отруєнь та кишкових інфекцій

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 58 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 58 підручника

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації. Ситуація може бути, наприклад, такою, як на с. 53 підручника.

Після обговорення ситуації стає зрозумілою тема уроку.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 53-57) або з додатково підібраним матеріалом.

ü Пошук відповіді на запитання

Завдання з пошуку відповіді може бути пов'язане з конкретною життєвою ситуацією (с. 54 підручника).

ü Словничок

Сальмонельоз — інфекційне захворювання. Існують випадки групового характеру захворювання сальмонельозом, які пов'язані з уживанням недоброякісних харчових продуктів або страв, що були приготовлені з порушенням санітарно-гігієнічних вимог (людиною, яка с носієм бактерії сальмонели).

Ботулізм (від латин, botulus — ковбаса) — це гостре токсико-інфекційне захворювання, яке зумовлює токсин бактерії ботулізму. Захворювання розвивається, коли людина вживає їжу, яка накопичила токсин унаслідок забруднення та розмноження бактерії ботулізму. Найчастіше це в'ялена або слабо просолена риба, ковбаса, шинка, м'ясні, рибні, овочеві, грибні консерви.

III. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Урок передбачає постійний діалог між його учасниками.

IV. ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ДІЙ

Теоретичне обговорення харчових отруєнь доповнюється на уроці практичною вправою, яка виконується за алгоритмом, поданим у підручнику (с. 57-58).

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки за учнів, але можна дати орієнтир щодо формулювання ними власних висновків («Опорні точки» на с. 10 підручника).

До висновків учнів треба ставитися з повагою, не критикувати їх, але можна запропонувати восьмикласникам обґрунтувати свої думки, якщо вони суттєво відрізняються від тих, яких ви очікували.

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Розвиток умінь надавати домедичну допомогу в разі харчових отруєнь та кишкових інфекцій.

Учні:

називають: причини харчових отруєнь;

наводять приклади: отруйних рослин і грибів своєї місцевості;

розпізнають: симптоми харчового отруєння;

уміють: надавати домедичну допомогу в разі харчових отруєнь і кишкових інфекцій.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 11 виконати завдання 2 в робочому зошиті на с. 22.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити