Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 5. СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Урок 12. Становлення особистості. Формування самосвідомості у підлітковому віці. Розвиток особистості. Біосоціальний характер особистості

Мета уроку: формувати поняття про етапи становлення особистості, самосвідомість, розвиток особистості, біосоціальний характер особистості.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо вивчення процесів становлення особистості, самосвідомості, розвитку особистості, біосоціального характеру особистості

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 60 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдання на с. 62 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 60-63 підручника

Залучення учнів до процесу здобуття знань щодо розвитку особистості

Обговорення процесів розвитку особистості із залученням текстів підручника на с. 61-63

Залучення учнів до процесу здобуття знань щодо формування самосвідомості в підлітковому віці

Обговорення особливостей формування самосвідомості в підлітковому віці

Узагальнення знань щодо етапів становлення особистості, самосвідомості, розвитку особистості, біосоціального характеру особистості

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 63 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 63 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, яка може бути, наприклад, такою, як на с. 60 підручника.

Після обговорення ситуації з'ясовується, що учні не так багато знають про процеси становлення особистості. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці. Учням слід запропонувати знайти інформацію щодо вивчення процесів становлення особистості, її розвитку, формування самосвідомості в підлітковому віці.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 60-63) або з додатково підібраним матеріалом.

Текст можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші проблеми й особливості розвитку особистості.

Запитання для обговорення подано в електронному додатку.

Щоб учні могли більше дізнатися про особистість та її розвиток у підлітковому віці, запропонуйте їм звернутися до сайту за посиланням у підручнику.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку шляхів розв'язання проблеми можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти вирішення проблеми, які вони знайшли. У процесі обговорення учні дають оцінку правильності того чи іншого варіанта розв'язання проблеми, розуміють, що кожного разу для прийняття рішення необхідний аналіз ситуації та її наслідків.

Можна запропонувати проблемне запитання, розміщене на с. 62 підручника.

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У процесі діалогу учні обговорюють різні особливості й аспекти становлення особистості. Діалог передбачає, що всі його учасники володіють відповідною термінологією. Тому обов'язково слід дати визначення певним поняттям.

ü Словничок

Самовизначення особистості — це самостійний вибір людиною свого життєвого шляху, цілей, цінностей, моральних норм, майбутньої професії та умов життя.

Самовладання — це здатність людини зберігати внутрішній спокій, діяти розумно й виважено в складних життєвих ситуаціях.

Самонавіювання — це психологічний вплив на свідомість людини, за якого відбувається некритичне сприйняття нею переконань та настанов.

Самооцінка — це оцінка людиною власних можливостей, якостей, достоїнств та недоліків.

Самопізнання — це процес отримання знань про самого себе шляхом ідентифікації й відокремлення себе від інших людей на основі порівняння себе з ними й із самим собою в минулому, теперішньому й віддаленому майбутньому.

Саморегуляція — це процес керування людиною власними психологічним та фізіологічним станами, а також учинками.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Не треба робити висновки за учнів, але можна дати орієнтир щодо формулювання

ними власних висновків («Опорні точки» на с. 63 підручника).

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшення обсягу знань щодо процесів становлення особистості, самосвідомості, розвитку особистості.

Учні:

називають: стадії та завдання психосоціального розвитку особистості;

пояснюють: біосоціальний характер формування особистості.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 12, виконати завдання 2 у робочому зошиті на с. 25.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити