Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 5. СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Урок 13. Складові духовного розвитку особистості. Моральний розвиток особистості. Формування системи цінностей. Піраміда потреб. Планування майбутнього

Мета уроку: формувати поняття про складові духовного розвитку особистості, моральний розвиток особистості, формування системи цінностей, піраміду потреб, планування майбутнього.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, мотивація щодо вивчення складових духовного й морального розвитку особистості

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 64 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 64-67 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдання на с. 64 підручника

Залучення учнів до практичних дій щодо пошуку інформації для розв'язання проблеми

Виконання завдання на с. 67 підручника

Залучення учнів до практичних дій, відпрацювання алгоритму постановки й досягнення мети

Виконання вправи № 6 «Відпрацювання алгоритму постановки й досягнення мети» на с. 68 підручника

Узагальнення знань про складові духовного розвитку особистості, моральний розвиток особистості, формування системи цінностей, піраміду потреб, планування майбутнього

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 69 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 69 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, яка може бути, наприклад, такою, як на с. 64 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про розвиток особистості, і можна сформулювати тему уроку.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 64-68) або з додатково підібраним матеріалом (про місце здоров'я у системі цінностей і вибір життєвого шляху на основі здорового способу життя, а також про фактори формування духовної складової здоров'я за посиланням на сайту підручнику).

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку шляхів розв'язання проблеми можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти вирішення проблеми, які вони знайшли. У процесі обговорення учні дають оцінку правильності того чи іншого варіанта розв'язання проблеми, розуміють, що кожного разу для прийняття рішення необхідний аналіз ситуації та її наслідків.

Проблемну ситуацію можна запропонувати, як на с. 67 підручника.

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У процесі діалогу учні можуть обговорювати відповіді на такі запитання:

1. Як ви розумієте поняття «духовність?»

2. Чи даються нам духовні цінності від народження?

3. Чому життєві цінності є індивідуальними?

4. Що ви знаєте про ієрархію потреб?

5. Чому щодо визначення поняття «духовність» у вчених немає одностайної думки?

6. Що таке «ієрархія цінностей»?

7. Що ви можете сказати про свої життєві цінності?

8. Як здійснювати планування майбутнього?

9. Як формується система цінностей?

10. Доведіть, що розуміти себе, розуміти інших людей — це означає розуміти ті цінності, якими керуєтеся ви самі й інші люди.

11. Чому в кожного з нас різні ієрархи цінностей?

12. Чому життєві цінності треба вміти виявляти, осмислювати й усвідомлювати?

V. ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ДІЙ

Теоретичне обговорення теми уроку доповнюється практичними діями, які спрямовані на відпрацювання алгоритму постановки й досягнення мети. Вправа «Відпрацювання алгоритму постановки й досягнення мети» виконується за алгоритмом, запропонованим на с. 68-69 підручника.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки за учнів, але можна дати орієнтир щодо формулювання ними власних висновків («Опорні точки» на с. 69 підручника).

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшення обсягу знань про розвиток особистості й набуття практичного вміння планувати майбутнє.

Учні:

✵ називають: стадії й завдання психосоціального розвитку особистості; складові свого духовного розвитку; структуру потреб людини;

✵ наводять приклади: фізіологічних, соціальних і духовних потреб;

✵ пояснюють: значення духовних потреб; необхідність планувати своє майбутнє;

✵ демонструють: налаштування на успіх, наполегливість у досягненні мети.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 13, виконати завдання 3-4 у робочому зошиті на с. 27.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити