Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 6. КРАСА І ЗДОРОВ'Я

Урок 14. Краса і здоров'я. Ідеали краси і здоров'я. Вплив модних тенденцій на здоров'я

Мета уроку: формувати поняття про красу і здоров'я, ідеали краси і здоров'я, вплив модних тенденцій на здоров'я.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо вивчення поняття про красу і здоров'я, ідеали краси і здоров'я, вплив модних тенденцій на здоров'я

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 70 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами і типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 70-74 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдань на с. 73-74 підручника

Залучення учнів до процесу здобуття знань щодо краси і здоров'я

Обговорення питання «Що таке краса? Як вона пов'язана зі здоров'ям?» із залученням текстів підручника на с. 70-72

Залучення учнів до процесу здобуття знань щодо впливу модних тенденцій на здоров'я

Обговорення особливостей впливу модних тенденцій на здоров'я

Узагальнення знань щодо краси і здоров'я, ідеалів краси і здоров'я, впливу модних тенденцій на здоров'я

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 74 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 74 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, яка може бути, наприклад, такою, як на с. 70 підручника.

Після обговорення ситуації з'ясовується, що учні не так багато знають про красу і здоров'я. Можна сформулювати спільно з учнями тему уроку.

Варто запропонувати учням знайти додаткову інформацію про ідеали краси й здоров'я в різні епохи, зокрема в різні періоди в нашій країні.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 70-73) або з додатково підібраним матеріалом.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку відповіді на запитання можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти відповідей. У процесі обговорення учні дають оцінку правильності того чи іншого варіанта, розуміють, що кожного разу для прийняття рішення потрібен аналіз ситуації та її наслідків.

ü Приклади проблемних запитань:

1. Є народне прислів'я: «З личка не пити водички». Про що говорить це прислів'я? Як ви його розумієте?

2. Як ви вважаєте, яким є ідеал краси і здоров'я сьогодні? Принесіть портрети ваших сучасників, яких ви вважаєте красивими. Поясніть свій вибір.

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

Урок взагалі передбачає постійний діалог між його учасниками щодо краси і здоров'я.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки за учнів, але можна дати орієнтир щодо формулювання ними власних висновків («Опорні точки» на с. 74 підручника).

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшення обсягу знань щодо поняття про красу і здоров'я, розуміння ідеалів краси і здоров'я та впливу модних тенденцій на здоров'я.

Учні:

✵ називають: ознаки зовнішньої та внутрішньої краси;

✵ наводять приклади: можливих небезпечних наслідків пластичної хірургії, пірсингу й татуювання;

✵ розпізнають: рекламні стратегії, пов'язані з індустрією моди.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 14, виконати завдання 4 у робочому зошиті на с. 29.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити