Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 7. УМІННЯ ВЧИТИСЯ

Урок 15. Уміння вчитися. Складові уміння вчитися. Важливість налаштування на успіх. Бар'єри ефективного навчання. Розвиток логічного та образного мислення

Мета уроку: формувати поняття про вміння вчитися, його складові, довести важливість налаштування на успіх, розвивати логічне та образне мислення.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо вивчення поняття «уміння вчитися», складових уміння вчитися

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 75 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 75-79 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Вирішення проблеми, запропонованої в завданні на с. 76 підручника

Залучення учнів до процесу здобуття знань щодо розвитку логічного та образного мислення

Обговорення питання «Що таке логіка?» із залученням тексту підручника на с. 78-79

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Пошук відповіді на запитання, запропоноване в завданні на с. 79 підручника

Узагальнення знань щодо вміння вчитися

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 80 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 79 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, яка може бути, наприклад, такою, як на с. 75 підручника.

Після обговорення ситуації з'ясовується, що учні не так багато знають про вміння вчитися. Разом з учнями можна сформулювати тему уроку.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 75-79) або з додатково підібраним матеріалом.

Текст можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші складові уміння вчитися, важливість налаштування на успіх, розвиток логічного й образного мислення.

Можна запропонувати учням ознайомитися зі схемою «Як навчати самого себе» на сайті за посиланням у підручнику.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Проблемну ситуацію можна запропонувати таку, як на с. 76 або 77 підручника.

ü Пошук відповіді на запитання (с. 78 підручника).

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Урок передбачає постійний діалог між його учасниками. У процесі діалогу учні обговорюють відповіді на різноманітні запитання.

ü Приклади запитань:

1. Чи вмієте ви давати оцінку отриманим результатам?

2. Що таке рефлексія?

3. Що може робити учень, який уміє вчитися?

4. Чому важливо не боятися складних завдань?

5. Чи вмієте ви самостійно приймати рішення?

6. Чи вмієте ви ставити перед собою мету?

7. У чому полягає важливість налаштування на успіх?

8. Про які бар'єри ефективного навчання ви знаєте?

9. Як розвивати логічне та образне мислення?

10. Чи вмієте ви виявляти власні проблеми, пов'язані з браком досвіду і знань?

11. Чи можете ви здійснювати рефлексію, тобто аналізувати власні думки?

12. Які головні складові вміння учитися ви знаєте?

13. Чи вмієте ви знаходити методи й способи досягнення цілей?

ü Словничок

Інтелект — це здатність людини думати, мислити, тобто її розум, можливість пізнання.

Увага — це вміння зосередитися на важливих предметах та явищах.

Рефлексія (від латин, reflexio — звернення назад) — це роздуми, самоспостереження, самопізнання, мислення, яке пов'язане з аналізом власної діяльності.

V. ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ДІЙ

Можна запропонувати учням попрактикуватися в розв'язуванні головоломок, які подані на сайті за посиланням у підручнику.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ ми Не треба робити висновки за учнів, але можна дати орієнтир для формулювання ними власних висновків («Опорні точки» на с. 79 підручника).

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшення обсягу знань щодо вміння вчитися, його складових, розуміння важливості налаштування на успіх і розвитку логічного та образного мислення.

Учні:

✵ називають: складові вміння вчитися, чинники, що сприяють і перешкоджають розвитку інтелекту.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 15, виконати завдання 4 у робочому зошиті на с. 30.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити