Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 7. УМІННЯ ВЧИТИСЯ

Урок 16. Принципи запам'ятовування. Розвиток пам'яті та уваги

Мета уроку: формувати поняття про принципи запам'ятовування, розвивати пам'ять та увагу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, мотивація щодо розвитку пам'яті та уваги й використовування принципів запам'ятовування

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 80 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 80-83 підручника

Залучення учнів до практичних дій щодо розвитку пам'яті та уваги

Робота з текстом підручника на с. 82-83

Залучення учнів до практичних дій, моделювання прийомів ефективного запам'ятовування, концентра ції уваги, підготовки до контрольної роботи (іспитів)

Виконання вправи № 7 «Моделювання прийомів ефективного запам'ятовування, концентрації уваги, підготовки до контрольної роботи (іспитів)» на с. 84-85 підручника

Залучення учнів до практичних дій, спрямованих на розвиток пам'яті та уваги

Виконання вправи № 8 «Вправи на розвиток пам'яті та уваги» на с. 86 підручника

Узагальнення знань про принципи запам'ятовування, розвиток пам'яті та уваги

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 84 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 84 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, яка може бути, наприклад, такою, як на с. 80 підручника.

Після обговорення ситуації з'ясовується, що учні не так багато знають про розвиток пам'яті та уваги. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці. Учням слід запропонувати знайти інформацію щодо принципів запам'ятовування, розвиту пам'яті та уваги.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 80-83) або з додатково підібраним матеріалом (можна звернутися до тексту, поданого на сайті за посиланням у підручнику).

III. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Урок передбачає постійний діалог між його учасниками. У процесі діалогу учні обговорюють різні відповіді на запитання, наприклад такі, як на с. 83 підручника.

IV. ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ДІЙ

Теоретичне обговорення доповнюється на уроці практичними діями, які спрямовані на формування автономізаційної компетентності. Вправу «Моделювання прийомів ефективного запам'ятовування, концентрації уваги, підготовки до контрольної роботи (іспитів)» можна виконувати за алгоритмом, поданим на с. 84-85 підручника.

Запропонуйте учням виконати вправи на розвиток пам'яті та уваги (с. 86 підручника).

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки за учнів, але можна дати орієнтир для формулювання ними власних висновків («Опорні точки» на с. 84 підручника).

До висновків учнів слід ставитися з повагою, не критикувати їх, однак можна запропонувати учням обґрунтувати свої думки.

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

— Поглиблення знань про пам'ять та увагу.

— Розвиток пам'яті та уваги.

— Використання принципів запам'ятовування на практиці.

Учні:

✵ називають: правила підготовки до іспитів;

✵ наводять приклади: принципів ефективного запам'ятовування, концентрації уваги;

✵ уміють: користуватися прийомами ефективного читання й запам'ятовування; складати карти пам'яті.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 16, виконати завдання 3 в робочому зошиті на с. 31.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити