Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Урок 17. Соціальні аспекти статевого дозрівання. Спілкування хлопців і дівчат. Принципи рівноправного спілкування

Мета уроку: формувати поняття про соціальні аспекти статевого дозрівання, спілкування хлопців і дівчат, принципи рівноправного спілкування.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо вивчення соціальних аспектів статевого дозрівання

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 88 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 88-91 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Вирішення проблеми, запропонованої в завданні на с. 91 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Пошук відповіді на запитання, запропоноване в завданні на с. 90 підручника

Узагальнення знань щодо соціальних аспектів статевого дозрівання, спілкування хлопців і дівчат, принципів рівноправного спілкування

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 91 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» нас. 91 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість як виявити рівень опорних знань учнів, необхідних для вивчення теми уроку, так і підвести їх до розуміння того, що для вирішення проблем потрібні нові знання, бо тих, що є, недостатньо. Окрім того обговорення спрямоване на формування комунікативної компетентності. Ситуація може бути, наприклад, такою, як на с. 88 підручника.

Після обговорення ситуації з'ясовується, що учні не так багато знають про соціальні аспекти статевого дозрівання. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна сформулювати разом з учнями.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 88-91) або з додатково підібраним матеріалом.

Текст можна обговорювати, ставити запитання за його змістом.

ü Приклади запитань:

1. Що таке дружба?

2. Що таке любов?

3. Доведіть, що поведінка людини, у тому числі й статева, формується в межах певної культури.

4. На яких засадах формуються стосунки між хлопцями і дівчатами?

5. Доведіть, що дорослішання — складний процес, який вимагає фізичних і духовних зусиль.

6. Як поводитися з коханим (коханою), щоб спілкування приносило радість, було насиченим і цікавим?

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку шляхів розв'язання проблеми можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти вирішення проблеми, які вони знайшли. У процесі обговорення учні дають оцінку правильності того чи іншого варіанта розв'язання проблеми, розуміють, що кожного разу для прийняття рішення необхідний аналіз ситуації та її наслідків.

ü Приклад проблемної ситуації:

П'єса драматурга Євгена Шварца «Звичайне диво» починається з такого монологу: «"Звичайне диво" — яка несподівана назва! Якщо диво — значить, незвичайне! А якщо звичайне — отже, не диво. Розгадка в тому, що в нас мова піде про кохання. Юнак і дівчина закохуються одне в одного — що звичайно. Сваряться — що теж не рідкість. Ледь не помирають через кохання. І нарешті сила їхніх почуттів сягає такої висоти, що починає творити справжні дива,— що і дивовижно і звичайно». Як ви вважаєте, що в коханні дивовижного, а що звичайного?

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, однак можна дати орієнтир для формулювання ними власних висновків (є. 91 підручника).

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшення обсягу знань щодо соціальних аспектів статевого дозрівання.

Учні:

✵ наводять приклади: висловлення почуттів дружби, приязні, кохання;

✵ дотримуються правил: рівноправного спілкування між статями;

✵ використовують: принципи рівноправного спілкування між хлопцями та дівчатами.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 17, виконати завдання 3-4 в робочому зошиті на с. 36.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити