Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Урок 18. Особливості дії тютюнового диму, алкоголю і наркотиків на розвиток репродуктивної системи підлітків

Мета уроку: формувати поняття про особливості дії тютюнового диму, алкоголю й наркотиків на розвиток репродуктивної системи підлітків.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, мотивація щодо вивчення особливостей дії тютюнового диму, алкоголю й наркотиків на розвиток репродуктивної системи підлітків

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 92 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 92-95 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Пошук відповіді на запитання, запропоноване в завданні на с. 94 підручника

Залучення учнів до практичних дій щодо відпрацювання алгоритму відмови від небезпечних пропозицій в умовах тиску

Виконання вправи № 9 «Відпрацювання алгоритму відмови від небезпечних пропозицій в умовах тиску» на с. 96-97 підручника

Формування вміння працювати з додатковою інформацією на сайті під час вивчення особливостей дії тютюнового диму, алкоголю й наркотиків на розвиток репродуктивної системи підлітків

Робота з інформацією, розміщеною на сайті

Узагальнення знань про особливості дії тютюнового диму, алкоголю й наркотиків на розвиток репродуктивної системи підлітків

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 96 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» нас. 96 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість як виявити рівень опорних знань учнів, необхідних для вивчення теми уроку, так і підвести їх до розуміння того, що для вирішення проблем потрібні нові знання, бо тих, що є, недостатньо. Окрім того обговорення спрямоване на формування комунікативної компетентності.

Ситуація може бути, наприклад, такою, як на с. 92 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про особливості дії тютюнового диму, алкоголю й наркотиків. Можна спільно з ними сформулювати тему уроку.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 92-96) або з додатково підібраним матеріалом.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку шляхів розв'язання проблеми можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти вирішення проблеми, які вони знайшли. У процесі обговорення учні дають оцінку правильності того чи іншого варіанта розв'язання проблеми, розуміють, що кожного разу для прийняття рішення необхідний аналіз ситуації та її наслідків.

Приклад проблемної ситуації подано в підручнику на с. 94.

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Урок узагалі передбачає постійний діалог між його учасниками.

V. ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ДІЙ

Теоретичне обговорення доповнюється на уроці практичними діями, які спрямовані на формування вміння користуватися алгоритмом відмови від небезпечних пропозицій в умовах тиску (с. 96-97 підручника).

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, однак можна дати орієнтир для формулювання ними власних висновків (с. 96 підручника).

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшення обсягу знань щодо особливостей дії тютюнового диму, алкоголю й наркотиків на розвиток репродуктивної системи підлітків.

Учні:

✵ пояснюють: вплив психоактивних речовин на розвиток репродуктивної системи підлітків;

✵ уміють: відмовлятися від небезпечних пропозицій.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 18, виконати завдання 3 в робочому зошиті на с. 37.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити