Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 1. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ТЕМА 1. НА ПОРОЗІ ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ

Урок 1. Фізіологічна, психологічна та соціальна зрілість

Мета уроку: формувати вміння нести особисту відповідальність за своє життя і здоров'я, розуміння понять «фізіологічна, психологічна та соціальна зрілість».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо вивчення ознак фізіологічної, психологічної та соціальної зрілості

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 6 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією нас. 6-9 підручника.

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Обговорення ситуації на с. 8 підручника

Формування розуміння ознак фізіологічної, психологічної та соціальної зрілості

Виконання завдань до малюнків на с. 7-9 підручника

Залучення учнів до практичних дій, набуття навичок самооцінювання різних видів своєї діяльності. Формування вміння самооцінювати рівень зрілості та готовності до дорослого життя

Виконання вправи № 1 «Самооцінювання рівня зрілості та готовності до дорослого життя» нас. 10-12 підручника

Узагальнення знань щодо особистої відповідальності за своє життя і здоров'я

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 10 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 10 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість як виявити рівень опорних знань учнів, необхідних для вивчення теми уроку, так і підвести їх до розуміння того, що для вирішення проблем потрібні нові знання, бо тих, що є, недостатньо. Ситуація може бути, наприклад, такою, як на с. 6 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про фізіологічну, психологічну та соціальну зрілість. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці. Варто запропонувати учням знайти в різноманітних джерелах інформацію щодо різних аспектів зрілості.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 6-8) або з додатково підібраними текстами. Текст можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші критерії зрілості людини.

Приклади запитань подані в електронному додатку.

Можна також попрацювати з додатковим текстом, розміщеним на сайті за посиланням у підручнику.

ü Пошук відповіді на запитання

Завдання щодо пошуку відповіді може бути пов'язане з конкретною життєвою ситуацією (с. 8 підручника).

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку шляхів розв'язання проблеми можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти вирішення проблеми, які вони знайшли. У процесі обговорення учні дають оцінку правильності того чи іншого варіанта розв'язання проблеми, розуміють, що кожного разу для прийняття рішення необхідний аналіз ситуації та її наслідків.

Правила для роботи в групі подано в електронному додатку.

Проблемну ситуацію можна запропонувати, як на с. 9 підручника.

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Урок узагалі передбачає постійний діалог між його учасниками. У процесі діалогу учні обговорюють різні ознаки фізіологічної, психологічної та соціальної зрілості. Урешті вони доходять висновку, що ознаками фізіологічної зрілості людини є фізіологічне дозрівання всіх систем організму, їх готовність до виконання функцій зрілого віку — створення сім’ї, народження й виховання дітей.

V. ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ДІЙ, НАБУТТЯ НИМИ НАВИЧОК САМООЦІНЮВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Теоретичне обговорення ознак зрілості доповнюється на уроці практичними діями. Практична вправа щодо самооцінювання рівня зрілості та готовності до дорослого життя виконується за алгоритмом, запропонованим на с. 10-12 підручника.

Під час виконання вправи можна звернутися за додатковою інформацією, розміщеною на сайті за посиланням у підручнику.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 10 підручника). До висновків, що їх зробили учні, слід ставитися з повагою, не критикувати їх, але можна запропонувати восьмикласникам обґрунтувати свої думки, якщо вони суттєво розбігаються з тими, яких ви очікували.

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Очікувані результати подано в електронному додатку.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 1, виконати завдання 3-5 у робочому зошиті на с. 1-2.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити