Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Урок 19. Психологічні і соціальні наслідки ранніх статевих стосунків, підліткової вагітності

Мета уроку: формувати розуміння психологічних і соціальних наслідків ранніх статевих стосунків, підліткової вагітності.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про психологічні й соціальні наслідки ранніх статевих стосунків, підліткової вагітності

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 97 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 97-101 підручника

Ознайомлення із чинниками впливу на репродуктивне здоров'я молоді

Робота з текстом підручника на с. 98

Ознайомлення з психологічними й соціальними наслідками ранніх статевих стосунків, а також психологічними й соціальними наслідками підліткової вагітності

Обговорення тексту на с. 98-101 підручника

Узагальнення знань щодо розуміння психологічних і соціальних наслідків ранніх статевих стосунків, підліткової вагітності

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 101 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 101 підручника

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, яка може бути, наприклад, такою, як на с. 97 підручника.

Після обговорення ситуації з'ясовується, що учні не так багато знають про психологічні й соціальні наслідки ранніх статевих стосунків, підліткової вагітності. Можна разом з учнями сформулювати тему уроку.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота і текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 98-101) або з додатково підібраним матеріалом.

Текст можна обговорювати, ставити запитання за його змістом.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку шляхів розв'язання проблеми можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти вирішення проблеми, які вони знайшли. У процесі обговорення учні дають оцінку правильності того чи іншого варіанта розв'язання проблеми, розуміють, що кожного разу для прийняття рішення необхідний аналіз ситуації та її наслідків.

ü Приклади запитань:

1. Які чинники впливу на репродуктивне здоров'я молоді ви знаєте?

2. До яких захворювань може призвести раннє статеве життя?

3. Які наслідки має раннє статеве життя?

4. Що треба знати, приймаючи рішення почати сексуальне життя?

5. Чому деякі підлітки наражають своє здоров'я на ризик?

6. До яких наслідків призведе вагітність у дівчини, яка недосягла повноліття?

7. Доведіть, що рання вагітність шкідлива для організму підлітка.

8. Доведіть, що відмова від раннього статевого життя є запорукою нормального сексуального життя в зрілості.

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Урок узагалі передбачає постійний діалог між його учасниками.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо формулювання власних висновків («Опорні точки» на с. 101 підручника).

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшення обсягу знань щодо психологічних і соціальних наслідків ранніх статевих стосунків, підліткової вагітності.

Учні:

✵ пояснюють: фізіологічні та соціально-психологічні наслідки ранніх статевих стосунків та штучного переривання вагітності; причини утримання від ранніх статевих стосунків;

✵ уміють: відмовлятися від небезпечних пропозицій.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 19, виконати завдання 4-5 в робочому зошиті на с. 40-41.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити