Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Урок 20. Небезпека інфікування ВІЛ, інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ)

Мета уроку: формувати розуміння небезпеки інфікування ВІЛ, інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про небезпеку інфікування ВІЛ, інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ)

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 101 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 101 — 104 підручника

Ознайомлення з небезпекою інфікування ВІЛ

Робота з текстом на с. 102-103 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Пошук відповіді на запитання, запропоноване в завданні на с. 103 підручника

Ознайомлення з небезпекою зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ)

Обговорення тексту на с. 103 підручника

Узагальнення знань щодо розуміння небезпеки інфікування ВІЛ, інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ)

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 104 підручника.

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 104 підручника

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, яка може бути, наприклад, такою, як на с. 101 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про інфікування ВІЛ, інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Стає зрозумілою тема уроку, яку можна сформулювати разом з учнями.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 102-104) або з додатково підібраним матеріалом.

Словничок до тексту подано в електронному додатку.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку шляхів розв'язання проблеми можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти вирішення проблеми, які вони знайшли. У процесі обговорення учні дають оцінку правильності того чи іншого варіанта розв'язання проблеми, розуміють, що кожного разу для прийняття рішення необхідний аналіз ситуації та її наслідків.

ü Приклад проблемної ситуації:

Перший Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначали 1 грудня 1988 р. після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн пролунав заклик до соціальної терпимості й розширення обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІДу. Цей день, який відзначають у всьому світі 1 грудня, служить справі боротьби з пандемією ВІЛ-інфекції й СНІДу, що поширюється по всіх регіонах світу.

Які заходи ви можете запропонувати для проведення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом?

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Урок узагалі передбачає постійний діалог між його учасниками.

ü Приклади запитань для обговорення:

1. Що є символом боротьби зі СНІДом?

2. Що є причиною виникнення ІПСШ?

3. Що ви знаєте про поширення ВІЛ-інфекцїї в Україні?

4. Чи передається вірус імунодефіциту людини побутовим шляхом, через предмети гігієни?

5. Чи можлива передача ВІЛ через рукостискання?

6. Чи переносять ВІЛ комарі?

7. Які шляхи передачі ВІЛ ви знаєте?

8. Які методи захисту від ВІЛ ви знаєте?

9. Що ви знаете про джерело ВІЛ-інфекцїї?

10. Доведіть, що головним шляхом у боротьбі з поширенням інфекції є профілактика.

11. Яким чином можна дізнатися, що в організмі людини є ВІЛ?

12. Що ви знаєте про інфекції, які передаються статевим шляхом? Як від них захищатися?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир для формулювання власних висновків («Опорні точки» на с. 104 підручника).

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшення обсягу знань щодо небезпеки інфікування ВІЛ, інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).

Учні:

✵ називають: шляхи інфікування ВІЛ та ІПСШ і методи захисту від них;

✵ наводять приклади: бактеріальних та вірусних ІПСШ;

✵ пояснюють: причини утримання від ранніх статевих стосунків;

✵ уміють: відмовлятися від небезпечних пропозицій.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 20, виконати завдання 4 в робочому зошиті на с. 42.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити