Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Урок 21. Віктимна поведінка. Кримінальна відповідальність за злочини сексуального характеру

Мета уроку: формувати розуміння небезпеки віктимної поведінки та кримінальної відповідальності за злочини сексуального характеру.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення й застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про віктимну поведінку й кримінальну відповідальність за злочини сексуального характеру

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 104 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією нас. 104-108 підручника

Ознайомлення з особливостями віктимної поведінки

Робота з текстом на с. 105-107 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Пошук відповіді на запитання, запропоноване в завданні на с. 105 підручника

Ознайомлення з кримінальною відповідальністю за злочини сексуального характеру

Обговорення тексту на с. 108 підручника

Узагальнення знань щодо розуміння небезпеки віктимної поведінки й кримінальної відповідальності за злочини сексуального характеру

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 108 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 108 підручника

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, яка може бути, наприклад, такою, як на с. 104 підручника.

Після обговорення ситуації з'ясовується, що учні не так багато знають про віктимну поведінку. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна сформулювати разом з учнями.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 104-108) або з додатково підібраним матеріалом (на сайті за посиланням у підручнику розміщено поради щодо уникнення віктимної поведінки).

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку шляхів розв'язання проблеми можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти вирішення проблеми, які вони знайшли. У процесі обговорення учні дають оцінку правильності того чи іншого варіанта розв'язання проблеми, розуміють, що кожного разу для прийняття рішення необхідний аналіз ситуації та її наслідків.

ü Приклад проблем мої ситуації:

Уявіть, що ви йдете безлюдною вулицею пізно ввечері, а назустріч вам двоє хлопців. Як ви вчините, щоб уникнути можливої небезпеки?

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Урок взагалі передбачає постійний діалог між його учасниками. У процесі діалогу учні обговорюють різні запитання.

ü Приклади запитань:

1. Що таке віктимність? Яку поведінку називають віктимною?

2. Наведіть приклади, коли людина провокує у злочинця бажання на неї напасти.

3. Чому хлопчики-підлітки можуть розпочинати бійки, на перемогу в яких у них немає жодних шансів?

4. Чому дівчинка, яка використовує фізичну силу, поводиться дуже ризиковано?

5. Яка поведінка може призвести до того, що людина опиниться в ролі жертви?

6. Чому юристи розглядають віктимну поведінку як одну з рушійних сил розвитку кримінальної ситуації?

7. Доведіть, що віктимна поведінка часто є неусвідомленою, спонтанною.

8. Доведіть, що різні люди сприймають небезпеку по-різному.

9. Доведіть, що підлітки, демонструючи віктимну поведінку, знають, що вона суперечить певним нормам, але не розуміють, що рано чи пізно може статися велика біда.

10. Чи завжди ви правильно чините в небезпечних ситуаціях, чи не провокуєте когось на злочин?

11. Яка кримінальна відповідальність передбачена законодавством України за злочини сексуального характеру? З якого віку настає така відповідальність?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, однак можна дати орієнтир для формулювання власних висновків («Опорні точки» на с. 108 підручника).

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшення обсягу знань щодо небезпеки віктимної поведінки й кримінальної відповідальності за злочини сексуального характеру.

Учні:

✵ наводять приклади: віктимної поведінки;

✵ розпізнають: ситуації, що загрожують сексуальним насиллям;

✵ уміють: відмовлятися від небезпечних пропозицій.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 21, виконати завдання 4 в робочому зошиті на с. 44.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити