Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 9. БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ

Урок 22. Безпека на дорозі. Організація дорожнього руху. Модель безпечного дорожнього середовища («трикутник безпеки»). Правила дорожнього руху. Регулювання дорожнього руху. Пріоритети в дорожньому русі

Мета уроку: формувати поняття про безпеку на дорозі, особливості організації дорожнього руху, модель безпечного дорожнього середовища («трикутник безпеки»).

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, мотивація щодо вивчення організації дорожнього руху

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 109 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 109-113 підручника

Ознайомлення з особливостями організації дорожнього руху

Обговорення тексту на с. 109-110 підручника

Формування вміння працювати з додатковою інформацією на сайті під час вивчення трикутника безпеки

Робота з інформацією, розміщеною на сайті

Залучення учнів до практичних дій щодо відпрацювання алгоритму відмови від небезпечних пропозицій в умовах тиску

Виконання вправи № 10 «Визначення пріоритетів у дорожньому русі» на с. 114 підручника

Узагальнення знань про безпеку на дорозі, особливості організації дорожнього руху, модель безпечного дорожнього середовища («трикутник безпеки»)

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 113-114 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 113 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається із запитання, яке може бути, наприклад, таким, як на с. 109 підручника.

Після обговорення відповідей на запитання з'ясовується, що учні не так багато знають про проблеми безпеки на дорозі. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна сформулювати разом з учнями.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 109-113) або з додатково підібраним матеріалом. Багато корисної інформації, яка, безсумнівно, стане в пригоді восьмикласникам, розміщено на сайті за посиланням у підручнику.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку відповідей на запитання можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти відповідей.

ü Приклади запитань:

1. У разі вимкнення світлофора або його роботи в режимі миготіння сигналу жовтого кольору та відсутності регулювальника перехрестя вважається нерегульованим. Якими правилами повинен керуватися водій?

2. Чому Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй оголосила 2011 — 2020 рр. Десятиліттям дій з безпеки дорожнього руху?

3. Що треба робити для зниження небезпеки на дорозі?

4. Як можна впливати на людей — учасників дорожнього руху, щоб нейтралізувати фактор ризику?

5. Я к можна впливати на таку складову «трикутника безпеки», як транспортні засоби?

6. Як можна впливати на таку складову «трикутника безпеки», як дорога?

7. Які основні правила організації дорожнього руху ви знаєте?

8. Що ви знаєте про модель безпечного дорожнього середовища («трикутник безпеки»)?

9. Що таке телематика? Як її використовують для зниження аварійності на дорогах?

10. Що ви знаєте про регулювання дорожнього руху?

11. Які пріоритети дорожнього руху ви знаєте?

12. За допомогою чого здійснюється регулювання дорожнього руху?

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Урок передбачає постійний діалог між його учасниками.

V. ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ДІЙ

Теоретичне обговорення правил дорожнього руху доповнюється на уроці практичними діями. Вправу «Визначення пріоритетів у дорожньому русі» можна виконувати за алгоритмом, запропонованим на с. 114 підручника.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир для формулювання ними власних висновків («Опорні точки» на є. 113 підручника).

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшення обсягу знань щодо організації дорожнього руху.

Учні:

✵ розпізнають: пріоритети проїзду перехресть, вузьких і складних ділянок дороги учасниками дорожнього руху;

✵ пояснюють: модель безпечного дорожнього середовища («трикутник безпеки»);

✵ дотримуються: правил дорожньої безпеки.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 22, виконати завдання 2-3 в робочому зошиті на с. 45.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити