Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 9. БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ

Урок 23. Мотоцикл і безпека. Правила для мотоциклістів та пасажирів мотоцикла. Небезпека керування транспортним засобом у нетверезому стані

Мета уроку: формувати поняття про безпеку мотоцикліста й небезпеку керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, мотивація щодо отримання знань про безпеку мотоцикліста й небезпеку керування транспортним засобом у нетверезому стані

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 115 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією нас. 115-118 підручника

Ознайомлення з правилами для мотоциклістів та пасажирів мотоцикла

Обговорення тексту на с. 116-117 підручника

Формування вміння працювати з додатковою інформацією на сайті

Робота з інформацією, розміщеною на сайті

Залучення учнів до практичних дій щодо відпрацювання алгоритму відмови від небезпечних пропозицій в умовах тиску

Виконання вправи № 11 «Відпрацювання навичок відмови від небезпечних пропозицій, пов'язаних з мотоциклами» на с. 119 підручника

Узагальнення знань про безпеку мотоцикліста й небезпеку керування транспортним засобом у нетверезому стані

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 118-119 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 118 підручника

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, яка може бути, наприклад, такою, як на с. 115 підручника.

Після обговорення ситуації з'ясовується, що учні не так багато знають про правила для мотоциклістів та пасажирів мотоцикла. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна сформулювати разом з учнями.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 115-118) або з додатково підібраним матеріалом.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку відповідей на запитання можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти відповідей.

ü Приклади запитань:

1. Чому мотоцикл — це мрія багатьох підлітків?

2. Чому мотоциклісти потрапляють у смертельні ДТП в 29 разів частіше, ніж автомобілісти?

3. Чому в авари потрапляють навіть висококласні професіонали-мотоциклісти?

4. Які елементи передбачені в конструкції мотоциклів для зменшення небезпеки?

5. Чому за статистикою більшість ДТП з участю мотоциклістів стаються тоді, коли водій зустрічної машини повертає ліворуч?

6. Які правила для мотоциклістів та пасажирів мотоцикла ви знаєте?

7. Доведіть, що мотоцикл вимагає від свого хазяїна надійних навичок водіння.

8. Доведіть, що керування транспортним засобом у нетверезому стані є смертельно небезпечним.

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Урок передбачає постійний діалог між його учасниками.

V. ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ДІЙ

Вправу «Відпрацювання навичок відмови від небезпечних пропозицій, пов'язаних з мотоциклами» можна виконувати за алгоритмом, запропонованим на с. 119 підручника.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, однак можна дати орієнтир для формулювання ними власних висновків («Опорні точки» на с. 118 підручника).

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшення обсягу знань щодо безпеки мотоцикліста й небезпеки керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Учні:

✵ називають: заходи безпеки для мотоциклістів і пасажирів мотоцикла;

✵ уміють: приймати відповідальні рішення й відмовлятися від небезпечних пропозицій, пов'язаних з використанням мотоцикла.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 23, виконати завдання 3-4 в робочому зошиті на с. 47.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити