Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 10. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Урок 24. Забруднення навколишнього середовища і здоров'я. Питна вода і здоров'я. Небезпека купання у забруднених водоймах

Мета уроку: формувати поняття про вплив забруднення навколишнього середовища на здоров'я, вплив якості питної води на здоров'я і небезпеку купання в забруднених водоймах.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо вивчення впливу забруднення навколишнього середовища на здоров'я, впливу якості питної води на здоров'я й небезпеки купання в забруднених водоймах

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 120 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 120-123 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Пошук відповіді на практичне запитання на с. 121 підручника

Формування поняття «екологічна безпека»

Робота з текстом на с. 120-121 підручника

Обговорення проблеми впливу навколишнього середовища на здоров'я

Робота з текстом на с. 121-122 підручника

Обговорення проблем впливу якості питної води на здоров'я і небезпеки купання у забруднених водоймах

Робота з текстом і малюнками на с. 122-123 підручника

Узагальнення знань про вплив забруднення навколишнього середовища на здоров'я, вплив якості питної води на здоров'я і небезпеку купання в забруднених водоймах

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 123 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 123 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, яка може бути, наприклад, такою, як на с. 120 підручника.

Після обговорення ситуації з’ясовується, що учні не так багато знають про проблеми екологічної безпеки. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна сформулювати разом з учнями.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 120-123) або з додатково підібраним матеріалом. Можна запропонувати учням опрацювати текст про правила поведінки в природному середовищі, розміщений на сайті за посиланням у підручнику.

Тексти слід обговорювати, ставити запитання за їхнім змістом.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку відповіді на запитання можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти відповіді.

Приклад завдання подано в електронному додатку.

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Урок передбачає постійний діалог між його учасниками. Його можна будувати, спираючись на запитання й обговорення відповідей.

ü Приклади запитань:

1. Що таке екологічна безпека?

2. Які методи очищення води ви знаєте?

3. Що ви знаєте про правила сортування сміття?

4. Що ви знаєте про екологічні проблеми суспільства?

5. Які правила поведінки в природному середовищі ви знаєте?

6. Що ви знаєте про екологічні інтереси суспільства?

7. Чому суспільство зацікавлене в забезпеченні стійкого функціонування екосистем?

8. Чому суспільство зацікавлене в збереженні всього розмаїття тваринного й рослинного світу?

9. Як досягти екологічної безпеки в місцях проживання?

10. Що треба робити для уникнення екологічної небезпеки?

11. Доведіть, що сортування сміття є необхідною умовою для забезпечення екологічної безпеки.

12. Доведіть, що забруднення навколишнього середовища є шкідливим для здоров'я.

13. Доведіть, що чиста питна вода — це запорука життя і здоров'я людини.

14. Доведіть, що ресурси питної води — це безцінний скарб будь-якої країни.

15. Доведіть, що небезпечно купатися в незнайомих відкритих водоймах.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, однак можна дати орієнтир для формулювання ними власних висновків («Опорні точки» на с. 123 підручника).

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшення обсягу знань щодо впливу забруднення навколишнього середовища на здоров'я, впливу якості питної води на здоров'я й небезпеки купання в забруднених водоймах.

Учні:

✵ наводять приклади: чинників техногенного впливу на довкілля; способів очищення й доочищення питної води;

✵ розпізнають: безпечні джерела питної води.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 24, виконати завдання 3-4 в робочому зошиті на с. 50.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити