Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 10. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Урок 25. Атмосферні забруднення та їх вплив на здоров'я. Вплив транспорту на навколишнє середовище та здоров'я. Вплив забруднення ґрунтів на здоров'я

Мета уроку: формувати поняття про вплив атмосферного забруднення та автотранспорту на навколишнє середовище та здоров'я, вплив забруднення ґрунтів на здоров'я.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо вивчення впливу атмосферного забруднення та автотранспорту на навколишнє середовище та здоров'я, впливу забруднення ґрунтів на здоров'я

Обговорення ситуації, запропонованої нас. 124 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 124-127 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Пошук відповіді на практичне запитання на с. 124 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Пошук відповіді на практичне запитання на с. 125 підручника

Формування поняття «екологічна безпека»

Робота з текстом на с. 120-121 підручника

Обговорення проблеми впливу забруднення ґрунтів на здоров'я

Робота з текстом на с. 125-126 підручника

Узагальнення знань про вплив атмосферного забруднення та автотранспорту на навколишнє середовище та здоров'я, вплив забруднення ґрунтів на здоров'я

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 127 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 127 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, яка може бути, наприклад, такою, як на с. 124 підручника.

Після обговорення ситуації з'ясовується, що учні не так багато знають про атмосферні забруднення. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна сформулювати спільно з уч-

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 124-127) або з додатково підібраним матеріалом.

Текст слід обговорити, поставити запитання за його змістом.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку відповіді на запитання можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти відповіді.

Прикладами завдань можуть бути завдання до малюнків на с. 125-126 підручника.

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Урок взагалі передбачає постійний діалог між його учасниками, який можна будувати на основі обговорення запитань.

ü Приклади запитань:

1. Які природні забруднення атмосфери негативно впливають на здоров'я?

2. Які антропогенні забруднення атмосфери негативно впливають на здоров'я?

3. Як атмосферні забруднення впливають на довкілля та здоров'я?

4. Як транспорт впливає на довкілля та здоров'я?

5. У чому причина виникнення смогу? Які наслідки його дії?

6. Чому чадний газ є найбільш поширеною шкідливою домішкою повітряного середовища?

7. До чого призводить тривале перебування в середовищі, отруєному вихлопними газами автомобілів?

8. До яких наслідків призводить забруднення ґрунту?

9. Доведіть, що атмосферне повітря — один з найважливіших природних ресурсів.

10. Доведіть, що транспорт активно забруднює атмосферу.

11. Доведіть, що ґрунт впливає на здоров'я й санітарні умови проживання людей.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, однак можна дати орієнтир для формулювання власних висновків («Опорні точки» на с. 127 підручника).

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшення обсягу знань про вплив атмосферного забруднення та автотранспорту на довкілля та здоров'я людини, вплив забруднення ґрунтів на здоров'я.

Учні:

✵ наводять приклади: чинників техногенного впливу на атмосферу;

✵ пояснюють: вплив атмосферного забруднення та автотранспорту на навколишнє середовище та здоров'я; вплив забруднення ґрунтів на здоров'я.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 25, виконати завдання 3 в робочому зошиті на с. 51.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити