Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 11. СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА

Урок 26. Правова відповідальність і закони України. Права, обов'язки і правова відповідальність неповнолітніх

Мета уроку: формувати поняття про правову відповідальність і закони України, про права, обов'язки і правову відповідальність неповнолітніх.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо отримання знань про правову відповідальності, особливо про права, обов'язки й правову відповідальність неповнолітніх

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 128 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 128-131 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Пошук відповіді на практичне запитання на с. 129 підручника

Формування поняття «соціальна безпека»

Робота з текстом на с. 128-129 підручника

Обговорення прав, обов'язків і правової відповідальності неповнолітніх

Робота з текстом на с. 130-131 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Пошук відповідей на практичні запитання на с. 131 підручника

Узагальнення знань про правову відповідальність і закони України, про права, обов'язки і правову відповідальності неповнолітніх

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 131 підручника

Формування вміння формулювати висновки.

Робота з рубрикою «Опорні точки» нас. 131 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, яка може бути, наприклад, такою, як на с. 128 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про соціальну безпеку. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна сформулювати разом з учнями.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с.126-130 підручника) або з додатково підібраним матеріалом. Варто запропонувати учням тексти про модель правової держави, а також про права, обов'язки й правову відповідальність неповнолітніх, подані на сайті за посиланням у підручнику.

Тексти треба обговорювати, ставити запитання за їх змістом.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для вирішення пошуку відповідей на запитання можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти відповідей.

За приклади проблемних завдань можна взяти ситуації, запропоновані на с. 129 і 131 підручника.

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Урок узагалі передбачає постійний діалог між його учасниками. Його можна будувати на основі обговорення відповідей на запитання.

ü Приклади запитань:

1. Які аспекти соціальної безпеки людини визнаєте?

2. Які види покарань застосовують щодо підлітків?

3. Які права й обов'язки мають неповнолітні?

4. Яку відповідальність може нести неповнолітній?

5. Що ви знаєте про модель соціальної держави?

6. Які права й обов'язки мають громадяни України?

7. Що ви знаєте про правоохоронні органи України?

8. За які злочини настає кримінальна відповідальність для неповнолітніх?

9. Доведіть, що соціальна безпека означає забезпечення захисту фундаментальних прав і свобод людини.

10. Наведіть приклади ознак соціальної держави.

11. Доведіть, що не буває прав без обов'язків і відповідальності.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ и Не треба робити висновки замість учнів, однак можна дати орієнтир для формулювання ними власних висновків («Опорні точки» на с. 135 підручника).

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшення обсягу знань про правову відповідальність і закони України, про права, обов'язки й правову відповідальність неповнолітніх.

Учні:

✵ називають: права, обов'язки й відповідальність за правопорушення для різних вікових груп;

✵ пояснюють: вплив чинників соціальної небезпеки на здоров'я.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 26, виконати завдання 4 в робочому зошиті на с. 52-53.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити