Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 11. СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА

Урок 27. Види правопорушень. Поведінка підлітків у разі затримання поліцією

Мета уроку: формувати поняття про види правопорушень і особливості поведінки підлітків у разі затримання поліцією.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо отримання знань про види правопорушень та особливості поведінки підлітків у разі затримання поліцією

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 132 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 132-135 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Пошук відповіді на практичне запитання на с. 135 підручника

Формування понять «правопорушення», «види правопорушень»

Робота з текстом на с. 132-133 підручника

Обговорення особливостей поведінки підлітків у разі затримання поліцією

Робота з текстом на с. 133-135 підручника

Узагальнення знань про види правопорушень і особливості поведінки підлітків у разі затримання поліцією

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 135-136 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 135 підручника

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, яка може бути, наприклад, такою, як на є. 132 підручника.

Після обговорення ситуації з'ясовується, що учні не так багато знають про види правопорушень та особливості поведінки підлітків у разі затримання поліцією. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна сформулювати разом з учнями.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Роботи з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 132-135) або з додатково підібраним матеріалом.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку відповідей на запитання можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти відповіді.

Зверніться до ситуації, запропонованої нас. 135 підручника.

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Урок передбачає постійний діалог між його учасниками. У процесі діалогу учні обговорюють різні запитання.

ü Приклади запитань:

1. Що таке правопорушення?

2. Які види правопорушень ви знаєте?

3. Чим злочин відрізняється від проступку?

4. Що є ознаками злочину?

5. Чому закон передбачає за скоєння злочинів найсуворіше кримінальне покарання?

6. Які правопорушення тягнуть за собою не кримінальне, а адміністративне, дисциплінарне або цивільно-правове покарання?

7. Чим цивільні проступки відрізняються від дисциплінарних?

8. Як треба поводитися підлітку в разі затримання його поліцією?

9. Що таке затримання? За якими правилами воно відбувається?

10. Чи повинні працівники поліції пояснювати причини затримання?

11. Чи має поліція право допитувати підлітка без присутності його батьків, адвоката, педагога, які є його законними представниками?

12. Чи можна підписувати протокол затримання, не читаючи його?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир для формулювання власних висновків («Опорні точки» на с. 135 підручника).

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшення обсягу знань про види правопорушень та особливості поведінки підлітків у разі затримання поліцією.

Учні:

✵ пояснюють: як правопорушення розрізняються за ступенем шкідливості та суспільної небезпеки; що таке злочин; що таке проступок; яку особу називають злочинцем;

✵ знають: правила поведінки підлітків у разі затримання поліцією; права працівників поліції, свої права; знають і виконують закони своєї держави;

✵ розпізнають: види порушень;

✵ наводять приклади: цивільних, адміністративних і дисциплінарних проступків;

✵ розуміють: що юридична грамотність є запорукою їхньої безпеки.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 27, виконати завдання 4-5 у робочому зошиті на с. 54.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити