Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 11. СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА

Урок 28. Захист від кримінальних небезпек. Основи самозахисту. Поняття і межі допустимої самооборони

Мета уроку: формувати поняття про захист від кримінальних небезпек, основи самозахисту, межі допустимої самооборони.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо отримання знань про захист від кримінальних небезпек, основи самозахисту, межі допустимої самооборони

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 136 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 136-139 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Пошук відповіді на практичні запитання на с. 137 підручника

Формування понять «самозахист», «межі самозахисту»

Робота з текстом на с. 137-138 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Пошук відповіді на практичні запитання на с. 139 підручника

Обговорення деяких правил і прийомів самозахисту

Робота з текстом на с. 138-139 підручника

Узагальнення знань про захист від кримінальних небезпек, основи самозахисту, межі допустимої самооборони

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 135-136 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 135 підручника

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, яка може бути, наприклад, такою, як на с. 136 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про проблеми захисту від кримінальних небезпек. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна сформулювати спільно з учнями.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 136-139) або з додатково підібраним матеріалом.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку відповіді на запитання можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти відповідей.

Для обговорення можна використати ситуації із завдань на с. 137-138.

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Урок передбачає постійний діалог між його учасниками. У процесі діалогу учні обговорюють відповіді на різні запитання.

ü Приклади запитань:

1. Які правила соціальної безпеки ви знаєте?

2. Що таке самозахист? Як він здійснюється?

3. Які соціальні небезпеки можуть виникнути в місцях проживання?

4. Якими є межі допустимої самооборони?

5. Які правила самозахисту ви знаєте?

6. Чи маєте ви право, захищаючись, завдати травм нападникові?

7. Доведіть, що, для того щоб почуватися безпечно навіть у знайомому місці, треба дотримуватися певних правил.

8. Яких правил слід дотримуватися, щоб уникнути кримінальних ситуацій на вулиці?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, однак можна дати орієнтир для формулювання власних висновків («Опорні точки» на с. 139 підручника).

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшення обсягу знань про захист від кримінальних небезпек, основи самозахисту, межі допустимої самооборони.

Учні:

✵ розпізнають: дії, вчинені в межах допустимої самооборони та з перевищенням цих меж;

✵ пояснюють: правила поведінки у випадку загрози пограбування, захоплення в заручники;

✵ уміють: використовувати найпростіші прийоми самозахисту.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 28, виконати завдання 4-5 у робочому зошиті на с. 55-56.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити