Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 1. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ТЕМА 1. НА ПОРОЗІ ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ

Урок 2. Соціальні ролі і життєві навички в сучасному світі

Мета уроку: формувати розуміння соціальних ролей, які люди виконують упродовж життя, уміння їх виконувати.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо набуття життєвих навичок у сучасному світі

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 12 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на є. 13- 15 підручника

Формування вміння працювати з додатковою інформацією на сайті під час вивчення соціальних ролей і життєвих навичок у сучасному світі

Робота з інформацією на сайті

Створення умов для активного діалогу між учасниками-партнерами навчально-виховного процесу

Обговорення ситуації на с. 15 підручника

Залучення учнів до практичних дій, набуття навичок виконання різних соціальних ролей

Виконання завдань до малюнків на є. 13-14 підручника

Узагальнення знань щодо соціальних ролей і життєвих навичок у сучасному світі

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на є. 15 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 15 підручника

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість виявити рівень опорних знань учнів і підвести їх до розуміння того, для чого потрібні нові знання. Ситуація може бути, наприклад, такою, як на є. 12.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Роботи з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності (с. 13-14 підручника).

ü Запитання й завдання до тексту:

1. Як соціальний статус впливає на поведінку людей?

2. Чому, знаючи соціальний статус людини, можна визначити риси її характеру, а також передбачити її дії?

3. Наведіть приклади соціальних ролей.

4. Які соціальні ролі людина отримує від самого народження і їх майже неможливо змінити?

5. Які соціальні ролі ми вибираємо самі?

6. Доведіть, що саме поведінка, яка відповідає очікуванням інших людей, і є соціальною роллю.

7. Як людина опановує соціальні ролі?

ü Пошук відповідей на запитання та виконання завдань

Приклади завдань подано в електронному додатку.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку шляхів розв'язання проблеми можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють всі варіанти вирішення проблеми, які вони знайшли. Проблемну ситуацію можна запропонувати, як на с. 15 підручника.

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У процесі діалогу учні обговорюють різні соціальні ролі. У результаті вони розуміють, що кожна людина займає певне соціальне становище в суспільстві, тобто має соціальний статус, а соціальний статус передбачає сукупність певних дій — соціальну роль.

V. ФОРМУВАННЯ АВТОНОМІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Здатність до самоконтролю знань учнів можна формувати, використовуючи запитання і завдання. Наприклад:

1. Яка з ваших соціальних ролей подобається вам найбільше? Чому саме вона?

2. Що ви можете сказати про свій соціальний статус? Які соціальні ролі пов'язані з вашим соціальним статусом?

3. Чи є у вас життєва навичка говорити «ні», якщо ви не хочете робити те, що вас змушують? Як формується така навичка? Як вона допомагає в повсякденному житті?

4. Чи є у вас життєва навичка правильно реагувати на критику? Як формується така навичка? Як вона допомагає в повсякденному житті?

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Учнів треба підвести до висновку про те, що людина виконує у своему житті різноманітні соціальні ролі, набуває життєвих навичок, які допомагають їй долати труднощі, адаптуватися до них (с. 15 підручника).

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

— Збільшення обсягу знань щодо соціальних ролей та життєвих навичок у сучасному світі.

— Поглиблення навичок та вмінь щодо виконання власних соціальних ролей, критичного мислення, спілкування.

Учні:

✵ наводять приклади: соціальних ролей, які люди виконують упродовж життя;

✵ пояснюють: роль життєвих навичок для адаптації людей у сучасному світі;

✵ демонструють: підвищений рівень знань щодо соціальних ролей, які люди виконують упродовж життя.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 2, виконати завдання 3-4 в робочому зошиті на с. 5.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити