Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 11. СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА

Урок 29. Протидія торгівлі людьми. Дитяча безпритульність і бездоглядність

Мета уроку: формувати поняття про протидію торгівлі людьми, дитячу безпритульність і бездоглядність.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо отримання знань про протидію торгівлі людьми, дитячу безпритульність і бездоглядність

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 140 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 140-142 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Пошук відповіді на практичні запитання на с. 140 підручника

Формування понять «торгівля людьми», «дитяча безпритульність», «дитяча бездоглядність»

Робота з текстом на с. 140-142 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Пошук відповіді на практичні запитання на с. 142 підручника

Узагальнення знань про протидію торгівлі людьми, дитячу безпритульність і бездоглядність

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 143 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 142 підручника

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, яка може бути, наприклад, такою, як на с. 140 підручника.

Після обговорення ситуації з'ясовується, що учні не так багато знають про проблеми протидії торгівлі людьми, дитячу безпритульність і бездоглядність. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна сформулювати разом з учнями.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 140-142) або з додатково підібраним матеріалом. Тексти треба обговорювати, ставити запитання за їхнім змістом.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку відповіді на запитання можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти відповідей.

Приклад проблемного завдання подано в електронному додатку.

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Урок передбачає постійний діалог між його учасниками. У процесі діалогу учні обговорюють різні відповіді на запитання.

ü Приклади запитань:

1. Що ви знаєте про торгівлю людьми?

2. Що ви знаєте про дитячу безпритульність і бездоглядність?

3. Які ознаки безпритульності ви знаєте?

4. До яких наслідків веде безпритульність?

5. Які явища спричиняють виникнення безпритульності?

6. Як торговці людьми обдурюють своїх жертв?

7. Чому торгівля людьми спостерігається в тих районах, де ведуться війни, мають місце економічні кризи, політична нестабільність?

8. Доведіть, що торгівля людьми — це сучасна форма рабства, яка є кримінальною діяльністю і злочином проти людяності.

9. Доведіть, що зростання безпритульності пов'язане з економічними кризами і безробіттям.

10. Чому сучасна Україна зіткнулася із ситуацією торгівлі людьми?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, однак можна дати орієнтир для формулювання власних висновків («Опорні точки» на с. 142 підручника).

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшення обсягу знань про протидію торгівлі людьми, дитячу безпритульність і бездоглядність.

Учні:

✵ наводять приклади: небезпечних ситуацій, пов'язаних з торгівлею людьми; протидії торгівлі людьми; небезпечних ситуацій, пов'язаних з дитячою безпритульністю й бездоглядністю;

✵ розуміють: що торгівля людьми — це кримінальна діяльність і злочин проти людяності; що безпритульність і бездоглядність — це негативні соціальні явища, з якими треба боротися.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 29, виконати завдання 4-5 у робочому зошиті на с. 57.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити