Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 11. СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА

Урок 30. Небезпека залучення до деструктивних соціальних угруповань. Загроза тероризму

Мета уроку: формувати поняття про небезпеку залучення до деструктивних соціальних угруповань і загрозу тероризму.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, мотивація щодо отримання знань про небезпеку залучення до деструктивних соціальних угруповань і загрозу тероризму

Обговорення ситуації, запропонованої нас. 143 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 143-146 підручника

Ознайомлення з небезпекою залучення до деструктивних соціальних угруповань

Обговорення тексту на с. 143-144 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Пошук відповіді на практичні запитання на с. 144 підручника

Залучення учнів до практичних дій щодо відпрацювання алгоритму відмови від небезпечних пропозицій в умовах тиску

Виконання вправи № 12 «Відпрацювання уміння уникати нападу, пограбування, залучення до деструктивних соціальних угруповань» на с. 147 підручника

Узагальнення знань про небезпеку залучення до деструктивних соціальних угруповань і загрозу тероризму

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 146-147 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 146 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, яка може бути, наприклад, такою, як на с. 143 підручника.

Після обговорення ситуації з’ясовується, що учні не так багато знають про небезпеку залучення до деструктивних соціальних угруповань. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна сформулювати разом з учнями.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 143-146) або з додатково підібраним матеріалом.

Текст треба обговорювати, ставити запитання за його змістом.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку відповідей на запитання можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти відповідей.

ü Приклад проблемного запитання:

Чому сектанти кажуть вам, що ви особливі, справляєте враження дуже розумної людини, саме тому вони вас і обрали? Навіщо вони прагнуть вирвати вас зі звичного кола спілкування й вселити ворожість до людей, які вас оточують?

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Урок передбачає постійний діалог між його учасниками. У процесі діалогу учні обговорюють різні відповіді на запитання.

ü Приклади запитань:

1. Що означає слово «тероризм»? Для чого терористи вчиняють терористичні акти?

2. У чому полягає небезпека для життя й здоров'я під час терористичних актів?

3. Чому різним людям у сектах завжди говорять різне: тим, хто до неї не належить,— одне; тим, хто нещодавно до неї пристав,— друге, а повноправним членам— третє?

4. Чому жертвою терору може стати будь-яка людина?

5. Що ви знаєте про приховані механізми дії секти?

6. Що ви знаєте про основи самозахисту під час терористичних актів?

7. Чому рядові учасники секти стають рабами тих, хто цю секту організував, але не усвідомлюють цього?

8. Як працюють спеціально підготовлені в секті професійні вербувальники?

9. Для чого всі секти використовують механізми маніпуляції людиною?

V. ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ДІЙ

Вправу «Відпрацювання вміння уникати нападу, пограбування, залучення до деструктивних соціальних угруповань» можна виконувати за алгоритмом, запропонованим на с. 147 підручника.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, однак можна дати орієнтир для формулювання ними власних висновків («Опорні точки» на с. 146 підручника).

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшення обсягу знань про небезпеку залучення до деструктивних соціальних угруповань і загрозу тероризму.

Учні:

✵ наводять приклади: небезпечних ситуацій, пов'язаних із залученням до деструктивних соціальних угруповань, виявами тероризму;

✵ пояснюють: вплив чинників соціальної небезпеки на здоров'я;

✵ пояснюють: правила поведінки у випадку захоплення в заручники.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 30, виконати завдання 5 у робочому зошиті на с. 58.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити