Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 12. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Урок 31. Інформаційна безпека. Вплив засобів масової інформації на здоров'я і поведінку людей. Комп'ютерна безпека. Безпека в мережі Інтернет

Мета уроку: формувати поняття про інформаційну безпеку, вплив засобів масової інформації на здоров'я і поведінку людей, комп'ютерну безпеку, безпеку в мережі Інтернет.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ І РОЗВИВАЛЬНІ ЗАДАЧІ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, мотивація щодо отримання знань про інформаційну безпеку, вплив засобів масової інформації на здоров'я і поведінку людей, комп'ютерну безпеку, безпеку в мережі Інтернет

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 148 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 148-151 підручника

Ознайомлення з інформаційною безпекою

Обговорення тексту на с. 148-149 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Пошук відповіді на практичне запитання на с. 150 підручника

Формування понять «комп'ютерна безпека», «безпека в мережі Інтернет»

Робота з текстом на с. 150-151 підручника

Узагальнення знань про інформаційну безпеку, вплив засобів масової інформації на здоров'я й поведінку людей, комп'ютерну безпеку, безпеку в мережі Інтернет

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 151 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 151 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, яка може бути, наприклад, такою, як на с. 148 підручника.

Після обговорення ситуації з'ясовується, що учні не так багато знають про інформаційну безпеку, вплив засобів масової інформації на здоров'я й поведінку людей, комп'ютерну безпеку.

Стає зрозумілою тема уроку, яку можна сформулювати разом з учнями.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 148-151) або з додатково підібраним матеріалом. Тексти можна обговорювати, ставити запитання за їхнім змістом.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку відповіді на запитання або вирішення проблеми можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти відповідей.

ü Приклад проблем ного завдання:

Ігор ніколи не знімає навушників, він постійно слухає музику — і коли робить уроки, і коли читає, і коли вечеряє. Як ви вважаєте, чи отримує він інформацію, слухаючи музику?

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Урок узагалі передбачає постійний діалог між його учасниками, який можна організувати, обговорюючи відповіді на запитання.

ü Приклади запитань:

1. Що таке інформаційна безпека?

2. У якому разі інформація може негативно впливати на здоров'я?

3. Чому необхідні заходи щодо інформаційної безпеки держави?

4. Чому необхідні заходи щодо інформаційної безпеки особистості?

5. Які складові комп'ютерної безпеки ви знаєте?

6. Доведіть, що інформація буває дуже різної якості.

7. Як захищатись від негативного впливу інформації?

8. Доведіть, що проблема захисту інформації є дуже актуальною і для держав, і для організацій, і для окремих людей.

9. Доведіть, що інформація — це велика сила.

10. Як засоби масової інформації впливають на здоров'я і поведінку людей?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, однак можна дати орієнтир щодо формулювання ними власних висновків («Опорні точки» на с. 151 підручника).

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшення обсягу знань про інформаційну безпеку, вплив засобів масової інформації на здоров'я й поведінку людей, комп'ютерну безпеку, безпеку в мережі Інтернет.

Учні:

✵ пояснюють: вплив чинників інформаційної небезпеки на здоров'я;

✵ уміють: критично аналізувати повідомлення засобів масової інформації;

✵ дотримуються: правил безпеки під час користування комп'ютером, Інтернетом.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 31, виконати завдання 5-7 у робочому зошиті на с. 61-62.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити