Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 1. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ТЕМА 2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

Урок 3. Класифікація надзвичайних ситуацій

Мета уроку: формувати поняття про надзвичайні ситуації природного, техногенного і соціального походження.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про класифікацію надзвичайних ситуацій

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 16 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 16- 19 підручника

Формування вміння працювати з додатковою інформацією на сайті під час вивчення класифікації надзвичайних ситуацій

Робота з інформацією, розміщеною на сайті

Створення умов для активного діалогу між учасниками-партнерами навчально-виховного процесу

Виконання завдань до малюнків на с. 18-19 підручника

Узагальнення знань щодо надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального походження

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 20 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 20 підручника

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок може починатися з обговорення конкретної життєвої ситуації (с. 16 підручника).

Обговорення спрямоване на формування комунікативної компетентності. Після обговорення починається вивчення класифікації надзвичайних ситуацій.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності (с. 16-19 підручника).

ü Запитання до тексту:

1. За якими критеріями класифікують надзвичайні ситуації?

2. Які види надзвичайних ситуацій розрізняють залежно від характеру походження подій?

3. Які види надзвичайних ситуацій розрізняють залежно від розміру заподіяних наслідків, технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їхньої ліквідації?

4. Які ознаки надзвичайних ситуацій ви знаєте?

5. Які види надзвичайних ситуацій ви знаєте?

ü Пошук відповіді на запитання

Завдання, пов'язані з пошуком відповіді, подано в електронному додатку.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку шляхів розв'язання проблеми можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти вирішення проблеми, які вони знайшли.

Проблемне завдання подано в електронному додатку.

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

У процесі діалогу учні обговорюють різні види надзвичайних ситуації та їх можливі ризики.

V. ФОРМУВАННЯ АВТОНОМІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Можна запропонувати учням запитання для повторення й обговорення (с. 20 підручника).

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати їм орієнтир щодо формулювання власних висновків («Опорні точки» на с. 20 підручника). До висновків, що їх зробили учні, слід ставитися з повагою, не критикувати їх, але можна запропонувати восьмикласникам обґрунтувати свої думки, якщо вони суттєво розбігаються з тими, яких ви очікували.

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Підвищення рівня знань щодо класифікації надзвичайних ситуацій.

Учні

✵ називають: ознаки надзвичайних ситуацій; види і рівні надзвичайних ситуацій;

✵ наводять приклади: надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального походження; основних критеріїв класифікації надзвичайних ситуацій;

✵ розпізнають: ознаки надзвичайних ситуацій.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 3, виконати завдання 4-5 у робочому зошиті на с. 6-7.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити