Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 1. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ТЕМА 2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

Урок 4. Основні принципи порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях

Мета уроку: формувати вміння розуміти і використовувати основні принципи порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо вивчення основних принципів порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 20 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 21-23 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Обговорення ситуації на с. 22 підручника

Залучення учнів до практичних дій, набуття ними навичок аналізу повідомлень засобів масової інформації про надзвичайні ситуації

Виконання вправи № 2 «Аналіз повідомлень засобів масової інформації про надзвичайні ситуації» на с. 24 підручника

Узагальнення знань щодо вміння розуміти й використовувати основні принципи порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 23 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 23 підручника

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації (с. 20 підручника). Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про основні принципи порятунку й захисту людей у надзвичайних ситуаціях. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці. Учням слід запропонувати знайти інформацію щодо основних принципів порятунку й захисту людей у надзвичайних ситуаціях.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ..

ü Роботи з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 21-23 підручника) або з додатково підібраними матеріалами.

ü Запитання до тексту:

1. Що таке евакуація? Для чого її проводять?

2. У яких випадках евакуація може бути загальною?

3. Для чого використовують захисні споруди?

4. Чому сховища будують як герметичні інженерні споруди?

5. Яким чином людей оповіщають про надзвичайну ситуацію?

6. Чи захищає протигаз від чадного газу?

7. Від чого залежить успіх порятунку й захисту людей під час надзвичайних ситуацій?

8. Чим відрізняються такі захисні споруди, як сховища, протирадіаційні укриття й найпростіші укриття — щілини?

9. Чому під час надзвичайних ситуацій важливо вчасно і вміло застосовувати засоби індивідуального захисту?

10. Обґрунтуйте основні принципи порятунку й захисту людей під час надзвичайних ситуацій.

11. Які засоби індивідуального захисту ви знаєте? Чи вмієте ви ними користуватися? За додатковою інформацією про захисні споруди можна звернутися до сайту за посиланням у підручнику.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Обговорення ситуації, поданої на с. 22 підручника.

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У процесі діалогу учні обговорюють різні способи порятунку й захисту людей під час надзвичайних ситуацій.

Завдання для обговорення подано в електронному додатку.

V. ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ДІЙ

Практична вправа щодо аналізу повідомлень засобів масової інформації про надзвичайні ситуації виконується за алгоритмом, запропонованим на с. 24 підручника. Під час виконання вправи можна звернутися за додатковою інформацією до сайту за посиланням у підручнику.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 23 підручника).

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Підвищення рівня знань про основні принципи порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях.

Учні:

✵ називають: права й обов'язки людини під час надзвичайних ситуацій та в період ліквідації їх наслідків;

✵ розпізнають: ознаки надзвичайних ситуацій;

✵ уміють: оцінювати рівень ризику в надзвичайних ситуаціях;

✵ дотримуються правил: евакуації з небезпечної зони;

✵ демонструють: взаємодопомогу, готовність грамотно діяти в надзвичайних ситуаціях.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 4, виконати завдання 3-4 в робочому зошиті на с. 8.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити