Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 1. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ТЕМА 2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

Урок 5. Основні положення законодавства України щодо порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях

Мета уроку: формувати розуміння основних положень законодавства України щодо порятунку й захисту людей у надзвичайних ситуаціях.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо здобуття знань про положення законодавства України стосовно порятунку й захисту людей у надзвичайних ситуаціях

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 25 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 25- 27 підручника

Формування вміння працювати з додатковою інформацією на сайті

Робота з інформацією, розміщеною на сайті

Створення умов для активного діалогу між учасниками-партнерами навчально-виховного процесу

Виконання завдання на с. 25 підручника

Ознайомлення з роботою Державної рятувальної служби

Виконання завдань на с. 26-27 підручника

Узагальнення знань щодо системи захисту населення, основних положень законодавства України щодо порятунку й захисту людей у надзвичайних ситуаціях

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 28 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 27 підручника

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення життєвої ситуації (с. 25 підручника).

Після обговорення ситуації стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці. Учням слід запропонувати знайти інформацію щодо основних положень законодавства України щодо порятунку й захисту людей у надзвичайних ситуаціях.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 25-27 підручника) або з додатково підібраним матеріалом.

ü Запитання й завдання до тексту:

1. Які права має громадянин України під час надзвичайної ситуації?

2. Чи мають громадяни України право на отримання інформації про ризик, якому вони можуть піддатися під час надзвичайних ситуацій?

3. Чи мають громадяни України право на компенсації та соціальні гарантії на проживання та роботу в зонах надзвичайних ситуацій?

4. Як визначають права й обов'язки громадян щодо порятунку й захисту людей у надзвичайних ситуаціях?

5. Які обов'язки мають громадяни України під час надзвичайної ситуації?

6. Які функції виконують аварійно-рятувальні служби?

7. Чому аварійно-рятувальні служби працюють постійно, а не тільки під час надзвичайних ситуацій?

8. Для чого створюється єдина державна система цивільного захисту? Які функції вона виконує?

9. Що ви знаєте про права й обов'язки громадян України під час надзвичайних ситуацій та в період ліквідації їхніх наслідків?

10. Доведіть, що громадяни України зобов'язані вивчати основні способи захисту населення й територій від надзвичайних ситуацій.

11. Доведіть, що громадяни України зобов'язані знати й виконувати правила поведінки в разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

12. Доведіть, що громадяни України зобов'язані знати й виконувати правила поведінки під час евакуації з небезпечної зони.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку шляхів розв'язання проблеми можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти відповідей, які вони знайшли.

Проблемні завдання подано в електронному додатку.

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У процесі діалогу учні обговорюють основні положення законодавства України щодо порятунку й захисту людей у надзвичайних ситуаціях.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Учнів треба підвести до висновку (с. 27 підручника).

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Підвищення рівня знань про основні положення законодавства України щодо порятунку й захисту людей у надзвичайних ситуаціях.

Учні:

✵ називають: права й обов'язки людини під час надзвичайних ситуацій та в період ліквідації їх наслідків;

✵ знають про: рятувальні служби та їхні дії під час надзвичайних ситуацій; як правильно діяти під час конкретних надзвичайних ситуацій.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 5, виконати завдання 3-4 в робочому зошиті на с. 10.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити