Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 1. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ТЕМА 2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

Урок 6. Домедична допомога за надзвичайних ситуацій. Визначення стану потерпілого. Алгоритм рятування людей під час пожежі

Мета уроку: формувати вміння надавати домедичну допомогу під час надзвичайних ситуацій, визначати стан потерпілого, користуватися алгоритмом рятування людей під час пожежі.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо набуття вміння надавати домедичну допомогу під час надзвичайних ситуацій, визначення стану потерпілого, користування алгоритмом рятування людей під час пожежі

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 28 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 28-32 підручника

Залучення учнів до практичних дій, набуття ними навичок моделювання ситуацій рятування людей на пожежі

Виконання вправи № 3 «Моделювання ситуацій рятування людей на пожежі» на с. 33-34 підручника

Залучення учнів до практичних дій щодо відпрацювання навичок надання домедичної допомоги потерпілому

Виконання вправи № 4 «Відпрацювання навичок надання домедичної допомоги потерпілому» на с. 34 підручника

Узагальнення знань щодо надання домедичної допомоги під час надзвичайних ситуацій, визначення стану потерпілого, користування алгоритмом рятування людей під час пожежі

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 32 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 32 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість як виявити рівень опорних знань учнів, необхідних для вивчення теми уроку, так і підвести їх до розуміння того, що для вирішення проблем потрібні нові знання, бо тих, що є, недостатньо.

Ситуація може бути, наприклад, такою, як на с. 28 підручника.

Після обговорення ситуації з'ясовується, що учні не так багато знають про надання домедичної допомоги під час надзвичайних ситуацій. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, учням слід запропонувати знайти інформацію щодо надання домедичної допомоги.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 28-32) або з додатково підібраним матеріалом.

ü Запитання й завдання до тексту:

1. Чому необхідно надавати домедичну допомогу?

2. Чи заміняє домедична допомога роботу медичного персоналу?

3. Чи вмієте ви здійснювати тимчасову зупинку кровотечі, перев'язку рани, накладати нерухому пов'язку в разі перелому, робити штучне дихання?

4. Що треба зробити, перш ніж надавати долікарську допомогу потерпілому?

5. Як треба поводитися, щоб прийняте вами рішення щодо домедичної допомоги не виявилося помилкою?

6. Чого не можна робити, надаючи домедичну допомогу?

7. Які ознаки життя в потерпілого ви можете визначити?

8. Чи можете ви самі зробити висновок про смерть потерпілого?

9. Доведіть, що під час надання домедичної допомоги дуже важливим є фактор часу.

10. Які заходи щодо порятунку постраждалого є першочерговими?

11. Проаналізуйте алгоритм рятування людей під час пожежі.

Про найбільш поширені ураження й допомогу при них можна дізнатися на сайті за посиланням у підручнику.

III. ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ДІЙ

Вправи щодо моделювання ситуацій рятування людей на пожежі й відпрацювання навичок надання домедичної допомоги потерпілому виконуються за алгоритмом, поданим на с. 33-34 підручника.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки за учнів, але можна дати їм орієнтир щодо формулювання власних висновків («Опорні точки» на с. 32 підручника).

До висновків учнів треба ставитися з повагою, не критикувати їх, але можна запропонувати восьмикласникам обґрунтувати свої думки, якщо вони суттєво відрізняються від тих, яких ви очікували.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Поглиблення знань про надання домедичної допомоги під час надзвичайних ситуацій.

Учні:

✵ розпізнають: ступені термічних опіків; ситуації, у яких треба надати домедичну допомогу;

✵ уміють: користуватися засобами індивідуального захисту й рятувальним спорядженням; визначати стан потерпілого; виконувати алгоритм рятування людей на пожежі та алгоритм надання домедичної допомоги потерпілому.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 6, виконати завдання 2-3 в робочому зошиті на с. 11.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити