Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 3. ОЗДОРОВЧІ СИСТЕМИ

Урок 7. Поняття про оздоровчі системи. Складові оздоровчих систем

Мета уроку: формувати поняття про оздоровчі системи і складові оздоровчих систем.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо вивчення оздоровчих систем та їхніх ознак

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 36 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 36-38 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання завдань на с. 38 підручника

Залучення учнів до практичних дій, набуття ними знань і навичок вибору оздоровчих систем

Обговорення критеріїв, за якими слід обирати для себе оздоровчу систему

Узагальнення знань щодо складових оздоровчих систем

Робота з переліком складових оздоровчих систем на с. 37 підручника

Узагальнення знань про оздоровчі системи і складові оздоровчих систем

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 38-39 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 38 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість як виявити рівень опорних знань учнів, необхідних для вивчення теми уроку, так і підвести їх до розуміння того, що для вирішення проблем потрібні нові знання, бо тих, що є, недостатньо. Окрім того, обговорення спрямоване на формування комунікативної компетентності.

Ситуація може бути, наприклад, такою, як на с. 36 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про оздоровчі системи. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці. Учням слід запропонувати знайти в різноманітних джерелах інформацію щодо різних оздоровчих систем.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна працювати з текстами підручника (с. 36-38) або з додатково підібраним матеріалом.

Текст можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші особливості оздоровчих систем, їх складові.

Можна також попрацювати з текстом на сайті за посиланням у підручнику, дізнатися про різноманітні фізичні вправи і гімнастичні комплекси, які використовуються у різних оздоровчих системах.

ü Пошук відповіді на запитання

Завдання з пошуку відповіді може бути пов'язане з конкретною ситуацією, наприклад такою, як на с. 38 підручника.

III. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Для пошуку шляхів розв'язання проблеми можна сформувати декілька груп, які працюють самостійно, а потім обговорюють усі варіанти вирішення. У процесі обговорення учні дають оцінку правильності того чи іншого варіанта розв'язання проблеми, розуміють, що кожного разу для прийняття рішення потрібен аналіз ситуації та її наслідків.

ü Приклад проблемної ситуації:

Учені-генетики виявили гени, які визначають, чи є та чи інша комаха, а можливо, і людина «жайворонком» або «совою». Тепер ми знаємо, що саме гени, тобто наша спадковість, відповідають за наші вподобання — чи воліємо ми лягати спати раніше й прокидатися на світанку, або ж любимо посидіти за північ, зате й пізно вставати. Постає проблема: як треба створювати оздоровчі системи, щоб у них враховувалися наші індивідуальні особливості щодо режиму сну й відпочинку?

IV. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У процесі діалогу учні обговорюють різні складові оздоровчих систем.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Роботу щодо оцінювання знань учнів з оздоровчих систем можна організувати на основі поступового обговорення запитань на с. 38-39 підручника.

VI. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо формулювання ними власних висновків («Опорні точки» на с. 38 підручника).

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

— Збільшення обсягу знань щодо оздоровчих систем і їх складових.

— Поглиблення навичок та вмінь щодо прийняття рішень під час вибору оздоровчої системи.

Учні:

✵ називають: основні складові оздоровчих систем;

✵ наводять приклади: традиційних і сучасних оздоровчих систем;

✵ демонструють: уміння обирати собі оздоровчу систему.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 7, виконати завдання 2-3 в робочому зошиті на с. 16.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити