Основи здоров’я 8 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2016

РОЗДІЛ 2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

ТЕМА 3. ОЗДОРОВЧІ СИСТЕМИ

Урок 8. Фізичні якості людини. Вплив фізичної активності на здоров'я

Мета уроку: формувати поняття про фізичні якості людини і вплив фізичної активності на здоров'я.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань, формування мотивації щодо вивчення фізичних якостей людини і впливу фізичної активності на здоров'я

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 39 підручника

Формування вміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 39-42 підручника

Створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу

Виконання першого завдання на с. 41 підручника

Залучення учнів до оцінювання різних якостей людини і розширення знань про сучасні вити спорту

Виконання завдань до малюнків на с. 40 підручника

Активне використання знань для пошуку відповіді на запитання

Виконання другого завдання на с. 41 підручника

Узагальнення знань щодо фізичних якостей людини і впливу фізичної активності на здоров'я

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 42 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 42 підручника

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, наприклад такої, як на с. 39 підручника.

Після обговорення ситуації з'ясовується, що учні не так багато знають про фізичні якості людини. Можна спільно з учнями сформулювати тему уроку.

II. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ü Робота з текстами

Ця робота спрямована на формування інформаційної компетентності. Можна попрацювати з текстами підручника (с. 39-42).

ü Пошук відповіді на запитання

Завдання з пошуку відповіді може бути пов'язане з конкретними життєвими ситуаціями, наприклад такими:

— Тренер із дзюдо запропонував учням такі вправи:

Вправа 1. Техніка виконання: прийміть вихідне положення — упор лежачи на тильні сторони кистей рук, ноги разом. З вихідного положення виконайте віджимання на тильних сторонах кистей. Темп виконання — середній. Кількість повторень — 10-20 разів в одному підході залежно від рівня підготовленості. Варіанти виконання: а) віджимання на кінчиках пальців; 6) віджимання на кулаках.

Вправа 2. Техніка виконання: вправа виконується з використанням обтяження. Прийміть вихідне положення — тулуб природно випрямлений, ноги на ширині плечей, руки опущені уздовж тіла, кисті тримають вантаж (2 гантелі). З вихідного положення виконайте піднімання вантажу двома руками знизу через сторони вгору. Не згинайте руки в ліктьових суглобах під час піднімання. Темп виконання — повільний. Кількість повторень — 10-20 разів в одному підході залежно від рівня підготовленості.

Яку фізичну якість перш за все розвивають ці вправи? Обґрунтуйте свою відповідь. (Відповідь: силу.)

— Тренер з легкої атлетики на одному занятті запропонував учням такі вправи:

✵ Дріботливий біг з переходом на швидкий.

✵ Повторний біг з прискоренням. Інтервали відпочинку — 1 -2 хв.

✵ Повторний біг з ходи. Інтервал відпочинку — 3-6 хв.

Яку фізичну якість перш за все розвивають ці вправи? Обґрунтуйте свою відповідь. (Відповідь: швидкість).

На другому занятті тренер запропонував біг у рівномірному темпі до 1500 м.

Яку фізичну якість перш за все розвиває ця вправа? Обґрунтуйте свою відповідь.

(Відповідь: витривалість.)

Такий пошук є продовженням формування розуміння фізичних якостей людини і їх впливу на здоров'я.

III. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Для організації діалогу можна використовувати обговорення відповідей на такі запитання:

1. Доведіть, що фізична активність позитивно впливає на здоров'я.

2. Як ви оцінюєте свої фізичні якості і фізичні здібності?

3. Що ви робите для розвитку своїх фізичних якостей?

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки за учнів, але можна дати орієнтир щодо формулювання ними власних висновків («Опорні точки» на с. 42 підручника).

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Збільшення обсягу знань щодо фізичних якостей людини і впливу фізичної активності на здоров'я.

Учні:

✵ знають про: фізичні якості людини;

✵ називають: види спорту, які розвивають фізичні якості людини;

✵ пояснюють: вплив фізичної активності на здоров'я;

✵ можуть оцінити: свої фізичні якості і фізичні здібності;

✵ прагнуть: розвивати свої фізичні якості.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 8, виконати завдання 3-4 в робочому зошиті на с. 18.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити