Усі уроки курсу «Основи здоров’я» 8 клас - 2016

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я (6 годин)

УРОК 14 СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. БІОСОЦІАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ОСОБИСТОСТІ. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ. ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. ВІДПРАЦЮВАННЯ АЛГОРИТМУ ПОСТАНОВКИ Й ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ

Мета: дати уявлення про біосоціальний характер особистості та основні етапи її розвитку; вчити здійснювати аналіз складових свого особистісного розвитку; сприяти формуванню в учнів самосвідомості; розвивати толерантність, навички самоусвідомлення та самооцінки; виховувати свідоме прагнення ставити цілі й досягати їх.

Обладнання: ілюстративний матеріал до теми уроку, контурне зображення силуету людини, олівці, фломастери, фарби, схема до вправи «Асоціативний кущ», таблиця «Етапи психосоціального розвитку особистості», схема «Олімпійська формула успіху», відео (мультфільм «Жив-був чорний кіт», 2006 р.), музичний супровід (звуки природи).

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

1. Привітання, створення позитивного настрою (музичний супровід)

Жодних слів, тільки музика, яка налаштує на урок, перегукуватиметься з темою.

2. Вправа «Очікування»

— Чого ви очікуєте від уроку, однокласників, від мене? (Відповіді учнів.)

ІІ. АКТИВІЗАЦІЯ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ, ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Вступне слово

Становлення особистості підлітка передбачає засвоєння ним системи суспільних цінностей. На цей процес впливає близьке оточення, культурне середовище, у якому перебуває підліток, субкультура, до якої він себе відносить, засоби масової інформації та інші інформаційні джерела, спілкування в соціальних мережах. Надає процесу особистісного становлення цільової спрямованості, створюючи тим самим виховне середовище, навчальний заклад.

Щоб «рости» психічно і духовно, людині треба проникати в глибину тієї чи іншої цінності. Це здійснюють за допомогою процесів пізнання, засвоєння. Наприклад, національна свідомість формується шляхом вивчення рідної мови, історії та звичаїв свого народу, народного мистецтва, родинно-побутової культури тощо.

2. Вправа «Фарби внутрішнього світу»

Учні отримують контурні зображення силуету людини.

Завдання: розфарбувати різними кольорами, попередньо ознайомившись зі значеннями кольорів. Наприклад: зелений — любов до природи, жовтий — спокійне спілкування з іншими людьми, червоний — агресія, чорний — песимізм, синій — готовність до милосердя, допомоги іншим, блакитний — доброта тощо.

За бажанням учні говорять про себе, пояснюючи вибір кольорів.

* Як ви виконували вправу: вам було легко чи важко?

* З якими проблемами зіткнулися?

* Чому в декого залишилися частини силуетів незафарбованими?

* Що можна назвати фарбами внутрішнього світу?

* Чому пізнання свого внутрішнього світу робить людину сильною? У чому це виявляється?

Висновок: пізнання свого внутрішнього світу — справа непроста, потребує постійних зусиль, волі. Але без цього особистість не матиме чітких життєвих цілей, сенсу буття, успіху.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Слухання та обговорення притчі

ПРИТЧА «ВИБІР ЗА КОЖНИМ ІЗ НАС»

Одного разу до батька прийшла дочка-підліток і сумно сказала:

— Тату, я так утомилася від усього, у мене постійні труднощі у школі і в особистому житті, вже просто немає сил... Як упоратися з усім цим?

Батько відповідає:

— Я тобі покажу дещо.

Він поставив на плиту три посудини з водою і опустив у кожну по інгредієнту: моркву, яйце і каву. Через кілька хвилин вимкнув плиту і питає дочку:

— Що сталося з ними?

— Морква була твердою, а стала м'якою, яйце також змінило свою структуру, зварилось, а кава розчинилася, — відповідає дівчина.

— Правильно, — відповідає батько, — але якщо ми подивимося глибше, то виявиться, що морква і яйце зовні залишилися такими самими, але внутрішньо змінилися під впливом агресивного середовища — окропу.

Те саме відбувається і з людьми — сильні зовні люди можуть «розклеїтись» і стати слабаками там, де крихкі і ніжні лише затвердіють і зміцніють...

— А як же кава? — здивовано запитала дочка.

— О, кава — це найцікавіше. Вона повністю розчинилася в агресивному середовищі і змінила його — перетворила окріп на чудовий ароматний напій. Є люди, яких не можуть змінити обставини, — вони самі змінюють їх і перетворюють на щось нове, отримуючи для себе користь і знання із ситуації. Ким стати у важкій ситуації — вибір кожного.

Питання до класу:

* Що в такий спосіб хотів сказати доньці батько?

* У якій ролі ви наразі почуваєтесь — моркви, яйця чи кави? Поясніть свою відповідь.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

«Шкала актуальності»

— Наскільки актуальною для кожного з вас є тема уроку? Озвучте показник за 5-бальною шкалою: 0 — зовсім не важлива,..., 5 — саме те, що необхідно знати (вміти, розуміти тощо) на найближчий час.

V. ОСМИСЛЕННЯ УЧНЯМИ ЗНАНЬ

1. Глосарій. Робота з термінами і поняттями

ü Становлення особистості — це закономірний процес, у ході якого підліток, з одного боку, перебуває під впливом оточення, а з іншого — може сам на себе впливати, змінювати себе, обирати своє коло спілкування і форми діяльності, набувати нового досвіду.

2. Проблемне запитання

* Чому говорять: «Поганий досвід — також цінний досвід», «Досвід — найкращий учитель»?

3. Робота за таблицею «Етапи психосоціального розвитку особистості»

Таблиця 18

Період

Провідна діяльність

Провідна сторона соціалізації

1. Дитинство (0-1 рік) — етап «довіри до світу»

Емоційне спілкування з дорослими

Освоєння норм стосунків між людьми

2. Дитинство (1-3 роки) — етап «самостійності»

Предметна діяльність

Опанування суспільно вироблених способів діяльності з предметами

3. Дошкільне дитинство (3-6(7) років) — етап «вибору ініціативи»

Гра

Освоєння соціальних ролей, взаємовідносин між людьми

4. Молодший шкільний вік (6-11 років) — етап «майстерності»

Навчальна діяльність

Освоєння знань, розвиток інтелектуально- пізнавальної сфери особистості

5. Підлітковий (11-14 років)

Спілкування з ровесниками

Освоєння норм стосунків між людьми

6. Юнацький (14-18 років) — етап самовизначення «світ і я»

Навчально-фахова діяльність

Набуття фахових знань, умінь

7. Пізня юність (18-25 років) — етап «людської близькості»

Трудова діяльність, фахове навчання

Освоєння норм стосунків між людьми і професійно-трудових умінь

8. Етап людської зрілостіПсихічні властивості особистості відчувають на собі вплив соціальних факторів, опосередковуються ними — і спілкування, і спрямованість, і самосвідомість, і досвід, і інтелект, і темперамент. Однією з властивостей людини, що формується під безпосереднім впливом суспільства, взаємодії особистості з іншими людьми, є характер.

ü Характер — це особливі прикмети, риси, яких людина набуває в суспільстві. Таких рис психологи налічують декілька тисяч. Характер зумовлює для особистості засоби поведінки, вчинки у стосунках з іншими. Характер — це певна програма поведінки.

Характер формується з перших днів життя людини до останніх її днів. У перші роки життя провідним фактором розвитку характеру стає наслідування дорослих; у молодшому віці поряд із наслідуванням на перше місце виходить виховання. А починаючи з підліткового віку, важливу роль у формуванні характеру відіграє самовиховання. Характер може свідомо цілеспрямовано вдосконалюватися самою людиною завдяки зміні соціальної поведінки, спільної діяльності, спілкування з іншими людьми. Треба знати, що характер можна змінювати протягом усього життя людини.

4. Біосоціальний характер особистості

Людина — біосоціальна істота, невід’ємна частина природи, живий організм, що підкоряється біологічним законам і який з огляду на особливості свідомості та психіки пристосований до суспільного способу буття разом із подібними собі. Вона може цілеспрямовано вдосконалювати світ і саму себе.

Отже, поняття «біосоціальний характер особистості» несе в собі повідомлення про людину як частину природи і суспільства.

ü Особа — конкретна людина, яка є учасником суспільних відносин, тобто членом суспільства й свідомої діяльності.

ü Особистість — це конкретний індивід, що вирізняється неповторною сукупністю соціально значущих рис, які знаходять свій прояв у його стосунках з іншими людьми.

— Порівняйте поняття «особа» і «особистість».

Висновок. Людина особистістю не народжується, а формується в системі історичних суспільних відносин; вона є продуктом суспільства.

5. Формування самосвідомості в підлітковому віці (ілюстративний супровід)

Учитель демонструє відповідні зображення, за якими учні складають інформаційне повідомлення про формування самосвідомості в підлітковому віці.

У підлітковому віці послідовно з’являються дві особливі форми самосвідомості: відчуття дорослості і «Я-концепція».

Підліткам ще далеко до істинної дорослості — і фізично, і психологічно, і соціально, але він прагне до неї і претендує на рівні з дорослими права.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Вправа «Асоціативний кущ»

— Складіть схему до поняття «важливі питання в підлітковому віці»: «Хто я?», «Який я?», «Для чого живу?», «Чого хочу досягти в житті?», «Хто є справжнім другом?», «Яка моя головна роль у житті?» тощо.

2. Оздоровлювальна вправа. Комплекс «Правильна постава»

1. Вихідне положення — руки на поясі. Повернути тулуб ліворуч, руки в бік долонями вгору, повернутися у вихідне положення. Те саме, але в інший бік.

2. Вихідне положення — основна стійка. Підняти вперед праву ногу, зігнуту в коліні. Руками притиснути коліно до грудей, повернутися у вихідне положення. Те саме, починаючи з лівої ноги.

3. Робота за підручником (у парах)

— Знайдіть у тексті підручника пояснення понять «самовиховання», «самовизначення», «самопізнання», «самооцінка». Обговоріть цю інформацію в парах, підберіть приклади з власного досвіду, літературних джерел, кінострічок тощо.

4. Перегляд та обговорення відео

(мультфільм «Жив-був чорний кіт», 2006 р.)

* З якими життєвими складнощами стикалася тварина? Чому?

* Що означає фраза кота на початку дня: «Почалося...»?

* Які риси характеру ви б «додали» тварині, щоб її буття змінилося на краще?

* Як змінився кіт після «здобуття» білих плям? Який зміст закладено в це перевтілення?

5. Практична робота. Відпрацювання алгоритму постановки й досягнення мети

1. Принципи постановки й досягнення мети

Доки у вас є цілі, є, до чого прагнути, ви живете, розвиваєтеся. Щоб цей розвиток був динамічним, необхідно навчитися ставити перед собою цілі, усвідомлювати чітко свою мету.

Перший принцип свідчить про те, що ставити собі мету треба правильно: її необхідно чітко уявляти і за можливості візуалізувати. Вона не повинна заважати досягненню якихось інших цілей, бути здійсненною (реальною), а не зі сфери фантастики.

Другий принцип: формулюючи мету, не користуйтеся запереченнями й абстрактними визначеннями, уникайте розпливчастих формулювань, оперуйте точними цифрами і датами.

Третій принцип: цілі потрібно обов’язково записувати на папері і складати план з їх здійснення.

Четвертий принцип: вказуйте періоди, за які ви маєте досягти поставлених цілей (день, тиждень, місяць, рік, два роки...).

П’ятий принцип: щоб обов’язково досягти мети, потрібно ставити її більшу, ніж та, до якої ви справді прагнете.

Шостий принцип: після певного часу в процесі досягнення мети проаналізуйте свої дії та результати, зробіть висновки. Коригуйте цілі у процесі їх досягнення.

Сьомий принцип: робіть пошук помилок, які були допущені під час постановки мети і виправлення їх у разі формування та досягнення наступних цілей.

2. Алгоритм досягнення мети «Вісім кроків»

Крок 1. «Я...». Описати проблемну ситуацію. Наприклад: «Я не завжди буваю готовим до уроків, що заважає мені мати гарні знання, і як наслідок — гарні оцінки».

Крок 2. «Я припиню...». Знаходимо причини своїх «негараздів». Наприклад: «Я припиню безвідповідально ставитися до виконання домашніх завдань». Їх усунення — це основне завдання цього етапу.

Крок 3. «Замість цього я буду...». Наприклад: «Замість цього я буду менше грати в комп’ютерні ігри, а використаю час на повторення та закріплення вивченого на уроках».

Крок 4. «Я хочу бути таким, як...». У вашому оточенні обов’язково є людина, яку ви сміливо можете назвати ідеалом: однокласник, сусід, родич, мама чи тато. Ця особистість має стати вашим орієнтиром на шляху до поставленої мети.

Крок 5. «Я хочу мати такі риси:...». Перераховуємо відповідні риси людини, яку ви вказали в попередньому пункті. Наприклад: «... самовпевненість, ерудицію, цілеспрямованість, доброту».

Крок 6. «Я хочу бути краще...». Назвіть ті якості, які у вас уже є, але їх вам хотілося б розвинути.

Крок 7. «Якби я отрима (-ла) усі ці якості, то...». Наприклад: «... то став(-ла) би (б) впевненішим(-ою), навчився(-лася) б відстоювати свою точку зору».

Крок 8. «Коли я досягну цього, то відчую...». На цьому кроці алгоритму ви відповідаєте на питання: «Що станеться, коли я досягну мети? Що я відчую?» Коли ви чітко сформулюєте відповідь на це питання, то отримаєте одночасно і свою фінальну мету.

3. Техніка постановки цілей SMART

SMART — одна з найпоширеніших технік для грамотного формулювання цілей (див. табл. 19).

Таблиця 19

SPECIFIC

конкретна

Цілі мають бути чіткими, конкретними (деталі, складові)

MEASURABLE

така, яку можна виміряти

Цілі мають бути вимірюваними (кількість, як і чим вимірюються, показники на підтвердження факту досягнення цілей)

ACHIEVABLE

досяжна

Цілі мають бути досяжними (оцінка більшою мірою не ваших можливостей, а здорового сенсу відносно цілей)

RELEVANT

Релевантна (здатна відповідати

Запитам замовника)

Цілі мають перегукуватися з вашими особистісними цінностями, місією і глобальними планами на життя

TIMED

визначена в часі

Цілі повинні мати часовий показник, коли їх буде досягнуто

Розв'язання ситуаційної задачі

Отже, розгляньмо на прикладі, як застосовують техніку SMART. Ви хочете купити автомобіль — сріблястий Porsche Cayenne.

1. Specific — конкретна. Сріблястий Porsche Cayenne із салоном із коричневої шкіри, з максимальною комплектацією.

2. Measurable — вимірна. Вартість авто —... Факт придбання авто — сплачена сума і отримані ключі від машини.

3. Achievable — досяжна. Бізнес приносить близько... на місяць. Отже, реально придбати такий автомобіль протягом року.

4. Relevant — релевантна. Цінності — безпека, фінансове благополуччя. Подібна машина досить безпечна і дає відчуття комфорту, достатку і задоволення.

5. Timed — обмежена в часі. Купуємо до 1 січня 2016 року.

Розглянемо варіанти, за яких мета явно не має сенсу і не пов’язана з вашим майбутнім:

1. Досяжність мети. Потрібно адекватно підходити до постановки цілей, дотримуючись балансу між амбіціями і здоровим глуздом. Мільйон доларів — реально, але не через кілька місяців за нинішньої зарплати. Цілі не спираються на диво або випадок, вони допомагають нам спланувати свої результати і мати уявлення, куди рухатися далі.

2. Релевантність мети. Якщо ви плануєте через рік їхати жити на острів, який сенс ставити за мету купити позашляховик? Жодного! Зауважте, чи збігається ваша мета з основними цінностями. Чи відповідає вона вашому глобального плану життя?

3. Тимчасові рамки. Тут також важливий баланс між реальністю й актуальністю мети. Завищуючи тимчасові рамки, ви ризикуєте отримати бажані результати на старості, і тоді ви навряд чи пригадаєте, навіщо взагалі вам потрібен був «Порш». Занижені тимчасові рамки змушують вас поспішати і здійснювати непотрібні помилки, втрачаючи віру в досяжність мети. Цілі потрібно не домагатися, а досягати — для цього умови руху до неї, з одного боку, не повинні бути за надто жорсткі, з іншого — темп досягнення повинен бути трохи вище ритму звичайного життя. Тільки тоді результатом буде перемога.

Розписавши всі свої цілі, одразу починайте їх досягати. Пам’ятайте — ви прийняли рішення бути успішним — а цей факт не терпить посередності!

4. «Олімпійська формула успіху»

Набагато краще не покладатися на «якось воно буде», а користуватися відомою олімпійською формулою успіху:

Успіх = Візія + Запал + Дія Візія: уявляйте кінцеву мету.

Починати треба з формування візії — кінцевої мети. Коли спортсмени тренуються, то завжди заглядають уперед, прокручуючи в своїй уяві бажаний результат і шлях до перемоги. Спробуйте уявити своє ідеальне майбутнє, наприклад, у вигляді фільму. Поміркуйте:

1. Хто ви в цьому фільмі: головний персонаж чи актор другого плану?

2. Минуло 10 років. Вас оточують найважливіші у вашому житті люди. Хто вони? Що робите ви?

3. Вам довелося ризикувати життям заради іншої людини. Хто це: ваш родич, найближчий друг, незнайомець?

4. Про вас вирішили написати статтю в газеті і взяли інтерв’ю у друзів і знайомих. Що ці люди можуть сказати?

5. Наприкінці фільму часто звучить саундтрек, який підкреслює його головну ідею. Яка музика чи пісня звучить у фіналі вашого фільму?

Запал: підтримуйте мотивацію.

Визначивши для себе мету, ніколи не втрачайте віри в свої сили для її досягнення.

Дія: крок за кроком ідіть до своєї мети.

Проаналізуйте, що треба зробити для здійснення вашої мрії і яких цілей ви можете досягти на цьому етапі життя. Наприклад, якщо мрієте стати дипломатом, треба вже тепер зосередитись на вивченні іноземних мов. Напишіть план досягнення своєї мети і виконуйте його, щодня оцінюючи результати.

6. Вправа «Скринька життєвих ситуацій»

Отже, кожен із нас має дуже багато, щоб самому зуміти створити ситуацію успіху. Оберіть аркуш зі скриньки, на якому описані приклади різних життєвих ситуацій. Наприклад: «Ви мрієте стати лікарем. Та ваш друг сказав, що в медичному університеті навчатися важко й довго. Мовляв, не кожному це під силу, особливо вам. Що ви зробите: відмовитесь від своєї мрії чи будете наполегливо готуватись до вступу? Поясніть своє рішення ситуації». Користуючись набутим досвідом роботи та почутим сьогодні на уроці, спробуйте змоделювати ситуацію як успішна особистість.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Коментоване оцінювання роботи класу, окремих учнів на уроці

2. Саморефлексія

— Чи справдились ваші очікування? Озвучте їх.

Учні по колу висловлюються одним реченням, обираючи початок фрази з рефлексивного екрана на дошці.

□ Сьогодні я довідався...____________

□ Було цікаво...___________________

□ Було важко...___________________

□ Я виконував завдання...__________

□ Я зрозумів, що...________________

□ Тепер я можу..._________________

□ Я відчув, що...__________________

□ Я набув...______________________

□ Я навчився...___________________

□ У мене вийшло...________________

□ Я зміг..._______________________

□ Я спробую...____________________

□ Мене здивувало..._______________

□ Мені схотілося...________________

□ Урок дав мені для життя..._________

В Колективне приговорювання слогана

«Станьмо сильними, пізнавши себе!»

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

* Обов’язкове:

- опрацювати матеріал підручника щодо вивченої теми (§____, с._______________________________________ );

* додаткові (на вибір, за бажанням):

- підготувати інформаційне повідомлення про Еріка Еріксона та його теорію розвитку особистості;

- скласти візуалізацію своєї мети у вигляді колажу, постера.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити