Усі уроки курсу «Основи здоров’я» 8 клас - 2016

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я (6 годин)

УРОК 19 ПРИНЦИПИ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ. РОЗВИТОК ПАМ'ЯТІ ТА УВАГИ. МОДЕЛЮВАННЯ ПРИЙОМІВ ЕФЕКТИВНОГО ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ, КОНЦЕНТРАЦІЇ УВАГИ, ПІДГОТОВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (ІСПИТІВ). ВПРАВИ НА РОЗВИТОК ПАМ'ЯТІ ТА УВАГИ

Мета: ознайомити з принципами ефективного запам'ятовування, способами розвитку пам'яті та уваги; вчити підготовки до контрольної роботи (іспитів), систематизувати знання про психічну й духовну складові здоров'я; розвивати здоров'язбережувальні компетенції, навички самоконтролю (подолання тривоги, раціональне планування часу), мотивації на успіх; виховувати свідому потребу у збереженні та зміцненні психічного здоров'я.

Обладнання: ілюстративний матеріал до теми уроку, схема до вправи «Асоціативний кущ», таблиці «Властивості уваги», «Принципи запам'ятовування», скринька як символ уроку, музичний супровід (спокійна мелодія), відео «Танці народів світу».

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання, створення позитивного настрою (музичний супровід)

II. АКТИВІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ УЧНІВ

1. Вправа «Мозковий штурм»

* Що таке пам’ять, увага?

2. Вправа «Асоціативний кущ»

Учні складають схему за асоціаціями до поняття «контрольна робота (іспит)».

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Диспут «Що важливіше?»

* Який психічний процес — пам’ять чи увага — має більше значення в навчанні? А в щоденному житті? Поясніть свою думку.

* Розвитку якого з них треба приділяти більше уваги? Чому ви так уважаєте?

Висновок. Слід приділяти увагу розвитку всієї пізнавальної сфери, оскільки кожен із психічних процесів є важливим для життєдіяльності людини.

ІV. ПОВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

1. Слово вчителя

Ви вже знаєте багато про пам’ять і увагу з уроків основ здоров’я 7-го класу, тому сьогодні ми поглибимо ваші знання, додамо до них необхідні життєві навички і компетенції.

2. Розв'язування кросворда, пов'язаного з темою уроку

1. Властивість речовин, що сприймається за допомогою нюхового аналізатора. (Запах)

2. Захисна властивість пам’яті. (Забування)

3. Одна з властивостей пам’яті. (Запам’ятання)

4. Назва хворобливого стану, пов’язаного з ослабленням або втратою пам’яті через різні ураження головного мозку. (Амнезія)

5. У давньогрецькій міфології ріка забуття. (Лета)

6. Скільки доньок (муз), за міфологією, мала Мнемозіна, богиня, що уособлювала пам’ять? (Дев’ять)

7. Читати інструкцію з використання засобів побутової хімії слід... (уважно).

8. Який мозок регулює психічні процеси? (Головний)

9. Стан, у якому перебуває увага під час концентрації. (Активність)

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вправа «Обери образ» (за ілюстративним матеріалом)

Розгляньте пропонований ілюстративний ряд і оберіть одне зображення, яке, на вашу думку, може бути символом (образом) пам’яті або уваги, їхніх властивостей. Поясніть свій вибір.

2. Міні-лекція «Принципи запам'ятовування» (за таблицею)

Образи зовнішнього світу, які виникають у корі головного мозку під час сприймання, не зникають безслідно. Вони зберігаються в пам’яті. Пам’ять завжди була предметом дослідження, в результаті яких виділено чинники, від яких залежить її робота. Це уява й асоціації. Прийоми запам’ятовування ґрунтуються на принципах:

Таблиця 23

1

Синестезія

Постійне тренування всіх органів чуттів (зір, слух, нюх, смак, дотик)

2

Усвідомлення

Слід свідомо залучати якомога більше почуттів у процес запам’ятовування інформації. Затримати уявний погляд на найбільш значних елементах інформації та різних підказках. Золоте правило обробки інформації: вибирати, концентруватися й аналізувати

3

Асоціація образів

Дізнавшись щось нове, спробувати поєднати його з тим, що вже знайоме. Можна вибирати різні образи відповідно до своїх інтересів і потреб

4

Пауза

Пауза знижує ймовірність поспішних дій або висловлювань, змушуючи зосереджувати увагу на потрібному предметі. Крім того, вона допомагає протистояти перешкодам

5

Коментарі

Сприяють емоційному й інтелектуальному залученню у процес запису інформації і допомагають залишити яскравий слід у пам’яті. Під час коментування необхідних для запам’ятовування речей про них пам’ятається значно більше

6

Організація матеріалу в категорії (порядок, логіка, нумерація)

Слід використовувати категорії, які полегшують пошук специфічних спогадів. Наприклад, предмет можна класифікувати за кількома основними ознаками (матеріал, розмір, колір, місцезнаходження, цінність)

7

Гумор, перебільшення (гіперболізація)

Створюючи образ для запам’ятовування, можна карикатурно збільшити його розміри, змінити форму, колір тощо

8

Позитив

Негативна інформація, навіть якщо для її запам’ятовування використовували всі важливі принципи, може «блокуватися» мозком, оскільки згадка про неї неприємна

9

Розслаблення

Дозволяє «придушити» занепокоєння, яке перешкоджає концентрації уваги і блокує механізми пам’яті. Тоді інформація записується точніше і «витягується» з пам’яті без зусиль. За неможливості згадати що-небудь слід заспокоїтися, зробити кілька глибоких вдихів і видихів, озирнутися на всі боки і дати собі час спровокувати згадування

10

Перегляд і часте

використання

матеріалу

Переглядаючи інформацію, ви берете активну участь у трьох основних процесах пам’яті: записуванні, зберіганні та вилученні. Набагато краще пам’ятаються ті відомості й цитати, до яких удаються регулярно. Чим частіше використовується інформація, тим легше «витягати» її з пам’яті

11

Рима

Цей спосіб широко застосовують у рекламі. Заримовані рекламні ролики самі врізаються в нашу пам’ять, незалежно від нашого бажання, і їх часто не так просто позбутися. Тому в разі зіткнення з важливою, але нелогічною і важко запам’ятовуваною інформацією варто спробувати заримувати її

12

Абревіатура

Не тільки скорочує довгі назви, але і сприяє їх запам’ятовуванню. Принцип абревіатури також використовують для запам’ятовування матеріалу, не пов’язаного логічними принципами. Він полегшує процес «викликання» з пам’яті потрібної інформації

13

Уява

Найефективніший інструмент запам’ятовування, який допомагає використовувати наведені вище принципи

3. Вправа «Мозковий штурм»

* Як ви розумієте поняття «увага»?

Увага — психічний процес, спрямованість психічної діяльності людини та її зосередженість у певний момент на об’єкти або явища, які мають для людини певне значення за одночасного абстрагування від інших, у результаті чого вони відображаються повніше, чіткіше, глибше, ніж інші.

4. Робота за схемою «Властивості уваги»

5. Оздоровлювальна вправа. Руханка «Танці народів світу» (з відеосупроводом)

Мета: профілактика перевтоми учнів, розвиток рухової та зорової пам’яті, концентрації уваги.

Перегляньте відео уривок уроку в танцювальній школі. Запам’ятайте рухи, щоб під час наступного демонстрування сюжету ви могли їх відтворити. Для цього вам треба зосередити увагу, сконцентруватися, поставити мету на запам’ятовування. (Можна використати відео з розучуванням будь-якого нескладного танцю, рухи якого виконував самостійно кожен учень.) Вправу повторюють 3-4 рази.

VI. ПЕРВИННЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ (ПРОБНІ ВПРАВИ)

1. Робота за ілюстративним матеріалом (у парах)

Скласти порівняльну характеристику сюжетних малюнків.

Між малюнками 1 і 2 необхідно знайти 8 відмінностей.

Між малюнками 3-4 необхідно знайти 4 відмінності.

Між малюнками 5-6 необхідно знайти 7 відмінностей.

2. Робота у групах (3). Вправа «Відбір інформації»

Мета: продемонструвати учням вибіркову дію пам’яті.

Завдання: описати урок, переказати почутий на уроці матеріал з точки зору...

I група — історика.

II група — психолога.

III група — учня 8 класу.

Обговорення причини значних розбіжностей в описах

3. Вправа «План». Робота за підручником (у парах)

Мета: продемонструвати існування, функції і різницю пізнавальної і мнемонічної установок; навчати складати мнемонічний план.

Учителеві ця вправа допоможе виявити деякі індивідуальні мнемонічні особливості учнів.

Хід вправи: одному з учнів у парі вчитель пропонує скласти план тексту підручника для кращого його розуміння, а другому — скласти план, який допоможе краще його запам’ятати. Після завершення роботи обговорюють результати (другий план виявився більш деталізованим).

Висновок. Доцільно використовувати різні варіанти планів для різних цілей.

4. Вправа «Резервуар»

Мета: розвивати вміння слухати як один із компонентів успішності мнемонічних процесів, концентрації уваги, навчити учнів досягати стану «резервуару».

Хід вправи: вчитель пропонує учням спробувати послухати наступну частину уроку, не реагуючи на зовнішні впливи, а тільки приймаючи їх. «Відкиньте особистісні оцінки. Вас немає! Ви — порожня форма». Подає частину матеріалу уроку, відстежуючи виконання дітьми вправи. Обговорюють результати.

VII. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК У СТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ)

1. Вправа «Гірлянда асоціацій»

Завдання: утворити кілька асоціації до слів, що означають абстрактні поняття.

□ Швидкість,

□ розум,

□ думка,

□ сон,

□ чистота,

□ діяльність,

□ безпека,

□ здоров’я,

□ підсумок,

□ висновок,

□ початок,

□ кінець,

□ простота.

2. Вправа «Цифробукви»

Мета: озброїти учнів буквено-цифровим способом запам’ятовування дат, розвивати переключення та стійкість уваги.

Хід вправи: учитель пропонує учням скласти таблицю, у якій кожному числу від 0 до 9 відповідатиме буква абетки (наприклад, 0 — о, 1 — р, 2 — н, 3 — з, 4 — ч, 5 — б, 6 — а, 7 — г, 8 — в, 9 — д). Нехай відтепер записують дати, які потрібно запам’ятати, і в числовому, і в буквеному варіанті (утворюючи слово). Наприклад, 2016-й рік = н-о-р-а (нора).

3. Вправа«Голос»

Мета: продемонструвати учням мнемонічні переваги голосового відтворення інформації.

Хід вправи: учитель просить учнів швидко написати цифри від 1 до 10. Вони легко це зроблять. Попросити потім написати цифри від 10 до 1. Далі вчитель дає завдання написати числовий ряд від 10 до 1, але проговорюючи вголос порядок від 1 до 10.

Для використання на уроці можна замінити цифри на терміни.

* Чому це складно?

Висновок. Під час вправи учні зрозуміють, що рухи мовного апарату диктують нам порядок дій.

VIII. ТВОРЧІ ВПРАВИ

1. Вправа «Інтелектуальна аеробіка»

Мета: моделювання прийомів ефективної підготовки до контрольної роботи (іспиту), удосконалення роботи з асоціаціями.

Хід вправи:

1. Швидко вимовте абетку, вигадуючи вголос на кожну букву слово, що починається з неї. Слово має означати поняття чи термін, ознаку, які слід пам’ятати для виконання контрольної роботи чи складання іспиту.

2. Вимовте абетку, пригадуючи подумки на кожну букву термін із курсу певної навчальної дисципліни.

3. Вимовте 10 жіночих (чоловічих) імен, що траплялися вам у курсі (наприклад, історичні постаті, поети чи письменники тощо).

4. Візьміть будь-який термін навчального предмета і за 5 хвилин напишіть максимальну кількість виразів із цим словом.

2. Гра «Художник»

Мета: розвиток спостережливості, уваги, пам’яті.

Учень грає роль художника. Уважно розглядає того, кого малюватиме, потім відвертається і словесно «малює» портрет. Гру можна проводити в парах або в трійках, одну з ролей виконує учень — експерт або критик. Він доповнює словесно намальований портрет.

3. Вправа «Поезія»

Мета: закріплення прийомів запам’ятовування, розвиток уваги, образного мислення, уяви.

Учням читають вірш із чотирьох рядків. Далі учитель повторює його, не називаючи останні слова в рядках. Потім цей самий вірш читають без двох останніх слів, потім — без трьох і т. д. Слова, яких не вистачає, учні повинні назвати самі.

Так поступово потрібно назвати всі слова вірша, тобто фактично вивчити його напам’ять.

ІХ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Самооцінювання

Учні називають бал, що, на їхню думку, відображає об’єктивну оцінку їхньої активності і якість роботи на уроці. Учитель коментує, за потреби коригує процес самооцінювання.

2. Рефлексія «Ланцюжок побажань»

Учням пропонують «ланцюжком», по черзі звернутися до себе та інших за підсумками колективної взаємодії. При цьому вони передають символ уроку — скриньку (образ пізнавальної сфери, куди ми складаємо цінне для кожного з нас).

X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

* Обов’язкове:

- опрацювати матеріал підручника щодо вивченої теми (§_____, с.____);

* додаткові (на вибір, за бажанням):

- створити соціальну рекламу про необхідність розвитку пам’яті та уваги;

- створити «Банк методів і прийомів» для розвитку пам’яті і уваги;

- скласти антипоради (за типом віршів Б. Заходера) щодо розвитку пізнавальної сфери, самовдосконалення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити