Усі уроки курсу «Основи здоров’я» 8 клас - 2016

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я (16 годин)

Тема 2. Безпека в побуті й навколишньому середовищі

УРОК 27 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА. ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ЗДОРОВ'Я

Мета: формувати поняття про екологічну безпеку, систематизувати знання про вплив забруднення навколишнього середовища на здоров'я; сприяти формуванню в учнів стійких переконань щодо важливості дотримання принципів екологічної безпеки навколишнього середовища; розвивати спостережливість, уміння визначати пріоритети; виховувати свідому потребу у збереженні якісного екологічного стану навколишнього середовища.

Обладнання: аркуші формату А4 (за кількістю учнів), маркери, ілюстративний матеріал до теми уроку, відео «Все начинается с тебя» (музика: Demosys — Mary Shaw p. s.), схема до вправи «Асоціативний кущ», глобус, музичний супровід («Як у нас на Україні», викон. К. Бужинська). Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання, створення позитивного настрою

Звучить пісня «Як у нас на Україні».

II. АКТИВІЗАЦІЯ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ, ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Запитання до учнів

* Пісня створила нам настрій, налаштувала на урок. У ній прозвучало: «...у нас на Україні всі лани квітучі...». Багато поетів оспівують у віршах красу української природи, композитори кладуть їх на музику. Що ви можете сказати про природу рідного краю?

* Чи є у вас улюблене місце на природі? Опишіть його кількома реченнями.

* Чому людей приваблює природа, виникає бажання побути певний час у лісі, на лузі чи прогулятися в парку?

* Чому відпочинок на природі вважають найефективнішим?

2. Слухання і обговорення притчі

ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ ПЛАНЕТИ?

Зустрілися якось у Сонячній системі дві планети.

— Як справи, матінко Земле?

— Та якось не дуже. Схоже, я десь «підхопила» людей. Їх вид називають «людина нерозумна». Вовтузяться, риють мене, п'ють мою кров-нафту, спалюють без дозволу мої легені-ліси, зовсім від рук-вулканів відбилися... в них якась манія величі: думають, що найголовніші, над ними нікого і нічого бути не може. Мені надміру боляче, ридала тижнями дощами-зливами.

— Пусте! Я цим людським вірусом колись перехворіла. Чотири, в гіршому випадку п'ять тисячоліть, — і само проходить. Потемпературиш трішки, якщо ця проказа встигне додуматися до термоядерної реакції. А якщо одразу лікувати і не запускати, то вже на стадії античності зазвичай починається послаблення хвороби.

А я тепер для профілактики приймаю по три астероїди на тисячоліття після кожного льодяникового періоду — і жодних проблем!!

Запитання до учнів:

* Як ви розумієте слова Землі «...десь «підхопила» людей»? Що вона мала на увазі, коли цим пояснювала причини свого хворобливого стану?

* Які ще «профілактичні заходи», крім падіння астероїдів, ми можемо назвати? (Природні стихійні лиха, виверження вулканів, аномальна спека чи мороз, посухи тощо.)

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Вправа «Мозковий штурм»

* Як ви розумієте поняття «екологічна безпека»?

* Наскільки актуальними є екологічні проблеми? Чому?

ІV. ПОВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

1. Творча вправа «Голос знаків»

— Проілюструйте знаками, схематичними малюнками тему уроку: «Забруднення навколишнього середовища і здоров’я».

Учні працюють самостійно на окремих аркушах. Після закінчення роботи малюнки прикріплюють на дошці. Протягом уроку учні їх коментуватимуть.

2. Епіграфи до уроку

«Носій нашого життя — Земля — жива істота, енергонасичена і високоорганізована система, яка в космічній ієрархії посідає набагато вищий, ніж людина, рівень» (М. М. Яницький, доктор геологомінералогічних наук).

«Ми живемо, але не робимо те, що маємо робити для природи. Наше таке бажання — від природи відібрати. А що ж ми їй тоді даємо? Та нічого, крім як наші... відходи. Хто цьому винен? Тільки ми. Ми природу жаліли? Як же вас буде природа жаліти? (Порфирій Іванов, засновник оздоровчої системи)

— Висловіть свої думки щодо змісту висловів, взятих за епіграфи до уроку.

V. ОСМИСЛЕННЯ УЧНЯМИ ЗНАНЬ

1. Глосарій. Поняття «екологічна безпека»

ü Екологічна безпека — це такий стан та умови навколишнього природного середовища, за якого забезпечується екологічна рівновага та гарантується захист навколишнього середовища: біосфери, атмосфери, гідросфери, літосфери, космосфери, видового складу тваринного і рослинного світу, природних ресурсів, збереження здоров’я і життєдіяльності людей.

Згідно ст. 50 закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», екологічна безпека — це такий стан навколишнього середовища, за якого гарантовано запобігання погіршення екологічної ситуації та здоров’я людини.

Це сукупність дій, станів і процесів, що прямо або побічно не спричиняють життєво важливі втрати (або загрозу таких втрат), нанесених природному середовищу, окремим людям і людству; комплекс станів, явищ і дій, що забезпечує екологічний баланс на Землі і в будь-яких її регіонах.

Екологічна безпека ґрунтується на:

□ усвідомленні того, що людство — невід’ємна частина природи, повністю залежна від навколишнього середовища;

□ визнанні обмеженості і скінченності природно-ресурсного (екологічного) потенціалу Землі і окремих її регіонів, необхідності його якісної та кількісної інвентаризації;

□ неможливості штучного розширення природно-ресурсного (екологічного) потенціалу понад природно-системні обмеження;

□ визначенні допустимого максимуму вилучення природних ресурсів і зміни екосистем як середовища життя;

□ необхідності вироблення екологічних заборон задовго до економічного вичерпання природних ресурсів або їх непрямого руйнування.

2. Робота за ілюстративним матеріалом

— Розгляньте пропонований ілюстративний матеріал і колективно складіть інформаційне повідомлення «Забруднення навколишнього середовища».

3. Робота за таблицею «Фактори здоров'я»

* Вам добре знайома ця діаграма. Який відсоток з усіх факторів здоров’я припадає на екологічний стан середовища, у якому проживає людина? (20 %)

4. Вправа «Асоціативний кущ». Вплив стану навколишнього середовища на здоров'я людини

5. Міні-лекція «Екологія і здоров'я людини»

Хоч екологічна проблема має принципово глобальний характер, однак у різних країнах проявляється по-різному. Україна серед країн Європейського регіону належить до групи Євро-В (Євро-В — висока смертність дорослих і низька дитяча смертність. Це Білорусь, Угорщина, Казахстан, Латвія, Литва, Республіка Молдова, Російська Федерація, Україна, Естонія), а, по суті, це означає, що екологічний стан країни катастрофічний, і відповідно, у країні демографічна катастрофа, яка щороку поглиблюється. Справді, з 1993 року корінне населення України вимирає. За роки незалежності з карти України зникло 305 сіл, із 52 мільйонів українців залишилось менше 46. Це справді демографічна криза. Негативний вплив навколишнього середовища на людину сьогодні настільки великий, що він дедалі більше руйнує її генотип і завдає шкоди національному генофонду.

Екологічні катастрофи пов’язані не тільки із загрозою фізичному здоров’ю людини, вони спричиняють і психічні негаразди. Як зауважують експерти, Чорнобильська аварія спричинила таке явище, як радіофобія, тобто підвищений страх перед радіацією, збільшення недовіри, необ’єктивності в оцінці свого здоров’я, немотивованої подразливості, емоційні зриви та ін. Виникло невідоме раніше захворювання, яке дістало назву «синдром Чорнобиля». У забруднених районах почали більше вживати алкоголь, зокрема підлітки. А у 30 % шестирічних малюків спостерігали відставання у психічному розвитку.

Окрім того, сучасна екологія є однією з найважливіших причин накопичення мутацій організму, які стосуються генотипу людини. (Генотип — комплекс усіх генів організму, які зумовлюють спадкові властивості; взаємодія генотипу та умов середовища створюють фенотип організму.) На здоров’я людини впливають стан води, ґрунтів та атмосферного повітря, тобто наявність у них різних забруднювачів.

Значну небезпеку для здоров’я людини становить забруднення ґрунту. Серед забруднювачів насамперед слід назвати токсичні важкі метали промислових і побутових відходів, радіоактивні речовини, гербіциди та ін.

Газові і пилові викиди промислових підприємств, скидання їх у навколишні водойми стічних вод, комунальні і побутові відходи великого міста забруднюють навколишнє середовище різноманітними хімічними елементами. У більшості промислових видів пилу і відходів вміст таких елементів, як ртуть, свинець, кадмій, цинк, олово, мідь, вольфрам, сурма, вісмут та ін., у сотні, а іноді і в тисячі чи десятки тисяч разів вище, ніж у природних ґрунтах.

Атмосферний шлях надходження токсичних речовин в організм людини є найбільш значимим, тому що протягом доби він споживає близько 15 кг повітря і приблизно лише 2,5 кг води та 1,5 кг їжі. Крім того, під час інгаляції хімічні елементи поглинаються організмом найбільш інтенсивно. Так, свинець, що надходить із повітрям, абсорбується кров’ю приблизно на 60 %, тоді як той, що надходить з водою, — на 10 %, а з їжею — лише на 5 %. Забрудненням атмосфери обумовлене близько 30 % загальних захворювань населення промислових центрів.

Забруднене повітря уражає насамперед легені, найбільш небезпечні окиси сірки і дрібні частки різних видів пилу. Серед захворювань органів дихання виділяють гострі (застуда, бронхіт, запалення легень). Гострі респіраторні захворювання верхніх дихальних шляхів дотепер залишаються найпоширенішою хворобою.

Виявлено зв’язок забруднення атмосферного повітря з ростом захворювань генетичної природи, при цьому рівень уроджених вад розвитку в умовах промислових міст залежить не тільки від інтенсивності забруднення, але і від характеру атмосферних викидів. Низка хімічних речовин має мутагенну дію. У забруднених районах частіше фіксують вагітності і пологи з несприятливим перебігом. Діти, народжені після патологічної вагітності у забруднених атмосферними викидами районах, часто мають низькі масу тіла і рівень фізичного розвитку, а також функціональні відхилення серцево-судинної і дихальної систем.

Відзначено різноспрямований вплив факторів різної інтенсивності на людину. Так, великий ступінь забруднення повітря спричиняє уповільнення процесів росту і розвитку, малі концентрації шкідливих речовин активують процеси акселерації. Порівняння антропометричних даних у дітей показало, що ріст, маса тіла й обвід грудної клітки в районі із забрудненим повітрям більше, ніж у районах з меншим ступенем забруднення. Таке явище свідчить про можливу стимуляцію фізичного розвитку впливом несприятливих зовнішніх факторів малої інтенсивності (ріст і маса тіла найбільших позначок досягають у районах із середнім ступенем забруднення). Однак таке прискорення фізичного розвитку супроводжено помітним ослабленням ефективності роботи серцево-судинної системи.

Проблеми екології і навколишнього середовища — це питання здоров’я людини, сім’ї, дітей і долі планети загалом. Усього за декілька останніх десятиліть значно зросли навантаження, які щодня доводиться витримувати нашому організму.

Причиною їх є те, що одночасно з’явилися два нових чинники ризиків:

1. Різке погіршення екології за рахунок більш ніж десятиразового зростання кількості автомобілів.

2. Погіршення якості харчування.

Негативні чинники визначально впливають на здоров’я населення і спричиняють почастішання екологічно залежних захворювань, які виникають у поєднанні: погана екологічна обстановка, куріння (зокрема пасивне), стреси, різні дефекти харчування і вік — до 6 років і після 60. До цієї групи захворювань входять багато хронічних захворювань: серцево-судинні, шлунково-кишкові, онкологічні, хвороби органів дихання і др. Екологічно залежна патологія має свої особливості, пов’язані з тим, що ці захворювання хронічні і, як відомо, важко піддаються лікуванню.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота за підручником (самостійно)

— Випишіть у зошит 5 речень, які, на вашу думку, є найбільш значимими. (Для роботи відведено 4-5 хвилин, по її закінченню учні «ланцюжком» зачитують свої записи.)

2. Оздоровлювальна вправа «Дотягнутися до зірок»

Запропонувати учням стати в коло, заплющити очі, тричі глибоко вдихнути і видихнути. Відтак уявити над собою зоряне небо, підвести голову і роздивитися на ньому яскраву зірку, яка символізує заповітну мрію. Розплющити очі, простягнути руки якнайшвидше, «зняти» зірку з неба і сховати її у своєму серці.

Висновок: «Не відмовляйтеся від своїх мрій, ідіть до них крок за кроком».

3. Перегляд відеоролика «Все починається з тебе»

(Музика: Demosys — Mary Shaw p. s

* Які емоції викликало у вас відео?

* Чи хочете ви щось змінити власними силами? Що саме?

* Що може кожен із вас зробити для покращення екологічного становища свого регіону вже найближчим часом?

4. Коментарі учнів щодо змісту малюнків, створених ними на початку уроку

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Коментоване оцінювання роботи класу, окремих учнів на уроці

2. Рефлексія «Ланцюжок побажань»

Учням пропонують «ланцюжком» по черзі звернутися до себе та інших за підсумками колективної взаємодії. При цьому вони передають символ уроку — глобус.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

* Обов’язкове:

- опрацювати матеріал підручника щодо вивченої теми (§____, с.____);

* додаткові (на вибір, за бажанням):

- підготувати поради для молодших школярів щодо збереження навколишнього середовища;

- створити буклет «Усе в твоїх руках».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити