Усі уроки курсу «Основи здоров’я» 8 клас - 2016

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я (16 годин)

Тема 2. Безпека в побуті й навколишньому середовищі

УРОК 28 ПИТНА ВОДА І ЗДОРОВ'Я. НЕБЕЗПЕКА КУПАННЯ В ЗАБРУДНЕНИХ ВОДОЙМАХ

Мета: дати уявлення про якість питної води як чинник впливу на здоров'я, систематизувати знання про небезпеку купання в забруднених водоймах; розвивати здоров'язбережувальні компетенції, вміння аналізувати, робити висновки; виховувати відповідальність, свідому потребу в дотриманні принципів здорового способу життя.

Обладнання: ілюстративний матеріал до теми уроку, схема «Класифікація води», відеоролик «Забруднюючи воду, ми вбиваємо себе» (www. youtube.com/watch?v=L3JE3Ck_wQ8), відео «Берегите воду!» (мультфільм, 1982 р.), аркуші паперу формату А2 (або А1) (3 шт.), маркери, музичний супровід («Звуки природи з музикою. Мрія дельфіна»).

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання, створення позитивного настрою

Звучить композиція «Мрія дельфіна» («Звуки природи з музикою»). Учні налаштовуються на урок, слухаючи звуки води (плескіт хвиль, краплі дощу тощо).

* Що малювала ваша уява під час слухання композиції? (Відповіді учнів.)

II. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ УЧНЯМИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підбір заголовків до ілюстративного матеріалу підручника

— Назвіть зображення в підручнику влучними висловами-слоганами, які б закликали населення планети берегти природу, змушували замислитися над екологічними проблемами.

III. ПЕРЕВІРКА РАНІШЕ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

* Чому стан навколишнього середовища постійно погіршується?

* Чи проходять у вашому населеному пункті акції, заходи, спрямовані на підвищення рівня екологічної культури населення?

Яка їхня ефективність, на вашу думку?

* Чи вмієте ви успішно протистояти екологічним небезпекам? Як саме?

* Чи кожна людина стикається із екологічними небезпеками?

* Який висновок зробили, ознайомившись із матеріалами попереднього уроку?

* Які життєві навички треба розвивати кожному мешканцю планети Земля, щоб жити в екологічно чистому навколишньому середовищі?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ І ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

1. Слухання історії про мурашок і слона

Дві мурашки побачили слона. Одна каже:

— Дивись, скільки м'яса!

— Так-то воно так, — відповідає друга, — але як ми його дістанемо?

— Головне — завалити, а потім ногами затопчемо.

Мораль: ми часто не усвідомлюємо масштабу проблеми, яку маємо вирішити.

2. Оголошення теми уроку

3. «Шкала актуальності»

— Наскільки актуальною для кожного з вас є тема уроку? Озвучте показник за 5-бальною шкалою: 0 — зовсім не важлива, ..., 5 — саме те, що необхідно знати (вміти, розуміти тощо) на найближчий час.

V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ УЧНІВ

Вступне слово вчителя

Ще у XVIII ст. людство перебувало в гармонії з природою, але вже наприкінці ХІХ ст. виник дисбаланс між діяльністю людства і навколишнім середовищем. Зараз обсяг допустимої дії на біосферу перебільшено у 8-10 разів. По суті, відбувається знищення біологічної й екологічної систем. Екологічної проблеми в чистому вигляді не існує. Вона завжди прямо чи опосередковано пов’язана з політикою, економікою, новими технологіями, урешті-решт, із загальною культурою людини та зі спілкуванням людства, з рівнем зрілості екологічного розуміння в нього. І якщо в нації загалом й у кожного громадянина зокрема не буде сформоване відповідальне екологічне мислення, то про жодне рішення екологічної проблеми не може бути й мови.

1980-1990 роки Організація Об’єднаних Націй оголосила десятиліттям питної води. Щороку 22 березня світова спільнота відзначає День води. Мета акції — домогтися забезпечення чистою водою всього населення земної кулі (а сьогодні понад 1 млрд землян відчувають «водне» голодування). Для вирішення цієї глобальної проблеми важливе значення має охорона навколишнього середовища.

VI. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за ілюстративним матеріалом

1) Де є вода, там є життя.

2) Багато мене — пропав би світ,

Мало мене — пропав би світ.

3) Донизу летить краплею,

А доверху — невидимкою.

4) У спекотний день Найбажанішою буває.

Ця народна мудрість — про воду, без якої людина не може прожити й кілька діб. Вода — диво природи. Її завжди вважали джерелом усього живого. Вода настільки міцно увійшла в наше життя, що ми не уявляємо без неї свого існування. Цю речовину справедливо називають колискою життя. Адже перші живі істоти, які з’явилися на нашій планеті мільйони років тому, жили у воді. Недаремно великий енциклопедист, учений і художник Леонардо да Вінчі назвав її «соком життя».

2. Інформаційне повідомлення «Екологічні проблеми гідросфери»

Основними проблемами екології, пов’язаними з гідросферою планети, є умови забезпечення населення якісною водою. До недавнього часу ці проблеми не були такими гострими через відносну чистоту природних джерел водопостачання та їх достатню кількість. Але в останні десятиріччя ситуація різко змінилася. Значна концентрація міського населення, різке збільшення промислових, транспортних, сільськогосподарських, енергетичних та інших антропогенних викидів спричинили порушення якості води, появу в джерелах водопостачання невластивих природному середовищу хімічних, радіоактивних та біологічних агентів. Усе це робить ефективне водозабезпечення населення провідною проблемою сучасної гігієни.

Експертами ВООЗ установлено, що 80 % усіх хвороб у світі пов’язано з незадовільною якістю питної води та порушенням санітарно-гігієнічних та екологічних норм водозабезпечення.

Проблема питного водопостачання в Україні, як і в інших країнах світу, існує не ізольовано, а в численних взаємозв’язках з народногосподарськими, водогосподарськими та екологічними проблемами. Її розв’язанню сприяють Водний і Земельний кодекси України, державні стандарти та галузеві нормативні документи, що регулюють утримання джерел питного водопостачання і забезпечення належної якості питної води.

У зв’язку з цим проблема забезпечення населення доброякісною питною водою є актуальною, і її вирішення вбачають у створенні моніторингу гідросфери, особливо підземних та поверхневих джерел водопостачання.

Фактично спостерігається картина постійного забруднення.

3. Класифікація води. Робота за схемою

Фахівці нараховують понад 20 характеристик, за якими воду повноправно відносять до аномальних рідин.

За ними воду розподіляють на:

- колодязну воду;

- воду з артезіанських свердловин;

- власне джерельну воду.

Крім озер і річок, ми отримуємо звичайну прісну воду з колодязів. Колодязями користуються тільки в сільській місцевості, оскільки шурф завглибшки 5-10 м не може забезпечити значного виходу води. Для цього необхідно бурити свердловину на 20-150 м залежно від глибини залягання підземних вод. Колодязі живляться стоковими водами і можуть забезпечити водопостачання до 100-150 л/год (зрідка — до 500 л/год). Вони дуже чутливі з точки зору забруднень: усе, що потрапляє в ґрунт — нітрати, нітрити, пестициди й важкі метали, — може опинитися в колодязній воді з першого водоносного горизонту.

Струмком, або джерелом називають невеликий водний потік, що б’є безпосередньо із земних надер. Деякі річки і водойми починаються саме такими підземними джерелами. Джерельна вода береться в тому самому місці, звідки вона надходить із-під землі. Така вода може бути прісною і мінералізованою. У першому випадку говорять про струмок, або джерело, а в другому — про джерело мінеральних вод. Природа в джерельної води така сама, як у колодязної або артезіанської, адже вона надходить із підземного водоносного горизонту чи басейну. Така вода завжди свіжа і приємна на смак. Але джерела так само, як артезіанські свердловини й колодязі, піддаються забрудненню. Нині неможливо гарантувати незмінну якість джерельної води, оскільки вона залежить не тільки від сезонних обставин (ливні, паводки, ґрунтові води), але й від викидів розташованих поблизу промислових підприємств.

Досить популярна в містах бутильована вода: джерельна і мінеральна. Її можна придбати в магазинах харчових продуктів, подекуди її привозять централізовано на спеціальному транспорті. Хімічний склад такої води постійно контролює санітарна служба.

За іншою класифікацією воду поділяють на:

- питну;

- технічну;

- лікувальну.

Технічною вважають ту воду, яку використовують у промисловості (крім приготування продуктів та страв) та в побуті для поливу городів, миття, прання тощо.

Як лікувальні використовують природні води, що містять значну кількість мінеральних солей, гази або деякі інші мікроелементи.

4. Перегляд відеоролика «Забруднюючи воду, ми вбиваємо себе»

* Які емоції викликало у вас відео?

* Чи хочете ви щось змінити власними силами? Що саме?

* Що може кожен із вас зробити для покращення екологічного становища гідросфери свого регіону вже найближчим часом?

5. Виступ фахівця «Вплив питної води на організм людини»

На урок доцільно запросити лікаря або працівника санітарної служби з метою отримання фахової інформації щодо проблеми впливу питної води на організм людини.

Чим шкідливі нітрати? Потрапляючи в організм, вони перетворюються на нітрити. А ось нітрити вже шкодять: вони з’єднуються з гемоглобіном, який переносить кисень від легенів до тканин організму. Зв’язавшись із гемоглобіном, нітрити роблять його неактивним. Цей «зіпсований» гемоглобін не здатний з’єднуватися з киснем. Як наслідок — організм збіднений киснем, настає кисневе голодування.

Обмін речовин частково переходить на безкисневий шлях, виділяється багато молочної кислоти. Відповідно, в людини будуть боліти м’язи, як після дуже сильного фізичного навантаження.

Кисневе голодування клітин і тканин спричиняє зниження кількості білка, падіння синтезу вітамінів — починається авітаміноз. Оскільки кисень потрібний для роботи щитоподібної залози, то в організмі знижується кількість йоду, і збільшується щитоподібна залоза (зоб).

Гостре отруєння починається з нудоти, блювання, діареї. Збільшується й хворобливо реагує на пальпацію печінка. Знижується артеріальний тиск. Пульс нерівний, слабкий, кінцівки холодні. Зазначають синусоїдну аритмію, дихання частішає. З’являється головний біль, шум у вухах, слабкість, судоми м’язів обличчя, відсутність координації рухів, утрата свідомості, коматозний стан. У легких випадках отруєння переважає сонливість і загальна депресія. Поява отруєнь нітратами води дітей раннього віку повинна розцінюватись як загроза для життя та здоров’я населення.

У дорослих людей «зіпсований» гемоглобін відновлюється до нормального відносно швидко. Та в маленьких дітей (чим молодші діти, тим яскравіше це проявляється) знижений синтез речовин, які відповідають за відновлення гемоглобіну. Тому діти страждають від неякісної питної води набагато частіше.

Використання питної води, забрудненої нітратами, у штучному харчуванні дітей раннього віку спричиняє отруєння, навіть з фатальним кінцем.

Більше того, до вищезазначених ознак отруєння в дітей додаються ще такі: виражена синюшність шкіри та слизових оболонок (дуже рідко може бути різка блідість), неспокійна поведінка.

Лікарі-гігієністи до негативного впливу на організм неякісної питної води людини відносять також порушення в нервовій та серцево-судинній системах: дратівливість, швидка втомлюваність, зниження працездатності та розумової активності тощо. Нітрати також сприяють розвитку алергічних хвороб, та особливо небезпечні вони для вагітних жінок, оскільки можуть спричинити загрозу переривання вагітності і бути причиною вроджених вад розвитку в немовлят.

VII. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота за підручником (у парах). Небезпека купання в забруднених водоймах. Взаємонавчання та взаємоперевірка

— Поставте одне одному три запитання за змістом прочитаного.

2. Оздоровлювальна вправа. Руханка «Ширше коло»

Ведучий говорить першій парі людей: «Станьте обличчям до обличчя і візьміться за руки. Ваші руки утворили коло. Ви повинні спіймати в коло кожного з учасників».

Спійманий стає ще одним сектором кола. Наступного ви ловите вже втрьох та ін.

3. Перегляд відео «Берегите воду!» (мультфільм, 1982 р.)

4. Вправа «Аукціон ідей»

* Які заходи можуть покращити екологічне становище гідросфери?

* Що може робити кожен із нас для підвищення якості питної води?

Спробуйте створити банк ідей щодо уникнення проблем зі здоров’ям через неякісну питну воду.

- Максимально знижувати надходження в організм дітей та дорослих нітратів з питною водою та продуктами харчування.

- Збагачувати раціон білками тваринного та рослинного походження (нежирні сорти м’яса, риба, яйця, сир, соя) для стимуляції ферментної системи організму та компенсації антитоксичних витрат.

- Обмежити вживання простих вуглеводів (кондитерські вироби та хліб із борошна вищого ґатунку, цукор, цукерки) і компенсувати їх у раціоні за рахунок натуральних вуглеводів (меду, фруктів, сухофруктів, овочів).

- Обмежити вживання тваринних жирів за рахунок розширення об’єму й асортименту жирів рослинного походження: соняшникової, оливкової, лляної, рисової олій.

- Для покращення евакуаторної та моторної функцій шлунково- кишкового тракту вживати хліб із борошна грубого помелу та харчові волокна пшеничних.

- Для нормалізації мікробного спектру шлунково-кишкового тракту вживати кисломолочні продукти, живі йогурти, біо- кефір, ряжанку тощо, а особливо ті, до складу яких входять біфідо- та лактобактерії.

- Для збагачення організму природними рослинними антиоксидантами, вітамінами та мікроелементами ввести до раціону харчування часник, ріпу, обліпиху, лимони, плоди шипшини та горобини, соняшникове й гарбузове насіння, горіхи.

- Виключити з раціону дітей ранні тепличні овочі, що містять значно підвищені дози нітратів та нітритів.

- Реакції нітрозування запобігає вітамін С, тому, щоб знизити ризик негативного впливу на здоров’я цієї продукції, потрібно споживати овочі та зелень, багаті на цей вітамін. Якщо у вашій питній воді вміст нітратів перевищує допустиму норму (45 мг/л), не використовуйте її для пиття та приготування їжі. Особливо це стосується дітей та вагітних жінок!

- Пам’ятайте, що кип’ятіння забрудненої нітратами води не зменшує, а збільшує її токсичність на 39-86 %.

- Майте на увазі, що забруднена нітратами вода навіть у смертельних дозах — чиста, прозора, без запаху і видимих домішок, звичайна на смак. Хай це не вводить вас в оману! Будьте обережні!

- Ніколи не розчиняйте дитячу суміш колодязною водою, якщо вам не відомий вміст у ній нітратів.

- Не вживайте ранніх парникових овочів, на яких з’явилася гниль або цвіль, оскільки нітрати в таких овочах у більшій мірі й значно швидше набувають токсичнішої форми — нітритів.

- Категорично заборонено давати дітям салати зі свіжих овочів, які простояли за кімнатної температури 6-8 годин, оскільки в них за цих умов також відбувається перетвореннянітратів під впливом специфічної мікрофлори на нітрити.

- Забруднену нітратами воду можна використовувати для технічних цілей: миття посуду, прання білизни, прибирання в приміщеннях тощо.

- У разі розведення забрудненої нітратами води чистою водою до допустимої концентрації можливе її використання і в харчових цілях.

- За умови відсутності якісної продукції перед уживанням їжі з підвищеним вмістом нітратів (капусти, огірків тощо) можна застосовувати аскорбінову кислоту чи випитифруктовий сік, а також додати в продукти кількасот мг/кг аскорбінової кислоти (100 мг — це 2-3 гранули вітаміну С), що, у свою чергу, в багатьох випадках запобігає утворенню N-нітрозодиметиламіну.

- Запам’ятайте! Головне, що ви повинні зробити, — це відібрати 0,5-1 л колодязної води, яку ви вживаєте для пиття і приготування їжі, і віднести її в лабораторію санітарно-епідеміологічної служби для визначення її хімічного вмісту. У разі забруднення води нітратами узяти до уваги наші поради і неухильно їх виконувати. Ці прості і водночас ефективні заходи допоможуть зберегти ваше здоров’я.

5. Робота в групах (3). Створення соціального плаката

Завдання: створити соціальні плакати «Питна вода має бути якісною» (І група), «Купання у водоймах: що треба знати про воду в них?» (ІІ група), «Бережіть воду!» (ІІІ група).

Презентація роботи груп

Висновки. Вода присутня в усіх сферах життєдіяльності людини: побут (миття, прання, гасіння пожеж тощо), промисловість, відпочинок, спорт, лікування, вживання в їжу, рослинництво, садівництво, тваринництво, декор (фонтани, акваріуми), натхнення для митців (художники, поети, композитори).

VIІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Узагальнювальне слово вчителя

Підраховано, що на кожного землянина припадає близько 300 млн м3 води. Більшість водної стихії на Землі — це моря та океани, у яких вода солона. На нашій планеті водні ресурси у великій кількості, якщо брати до уваги їх усі. Водночас води, яку ми можемо одразу використовувати для своїх щоденних потреб, дуже мало. На 100 літрів солоної води припадає лише два літри прісної. Озера й річки — наш основний постачальник прісної води. А це не так багато, враховуючи, що на одного міського жителя на добу витрачається 200-400 л води. Напевно, важко уявити, скільки води потребує все місто. Зате стає зрозумілим, як важливо економно використовувати її.

Коли людина приймає душ протягом 5 хвилин, витрачається близько 100 л води, яких вистачило б для поливу 12 дерев.

Ми закликаємо вас берегти кожну краплину прісної води. Перевіряйте, чи не крапає з кранів вода. Таким способом за місяць її витікає 400 літрів. І це лише з одного крану, а вдома, в школі, в місті? Будьмо бережливими! Без води людство споглядатиме лише пустельні пейзажі. Без цієї стихії життя на Землі зупиниться: зав’януть квіти, зникнуть майже всі звірі, замовкнуть назавжди птахи. Усе живе на Землі потребує води. Кожна її крапля є дорогоцінним даром природи. Ніколи про це не забуваймо!

2. Саморефлексія

Учні по колу висловлюються одним реченням, обираючи початок фрази з рефлексивного екрана на дошці:

□ Сьогодні я довідався...

□ Було цікаво...

□ Було важко...

□ Я виконував завдання...

□ Я зрозумів, що...

□ Тепер я можу...

□ Я відчув, що...

□ Я набув...

□ Я навчився...

□ У мене вийшло...

□ Я зміг...

□ Я спробую...

□ Мене здивувало...

□ Урок дав мені для життя...

□ Мені схотілося...

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

* Обов’язкове:

- опрацювати матеріал підручника щодо вивченої теми (§ ____, с.___);

* додаткові (на вибір, за бажанням):

- підготувати прислів’я, загадки, приказки про воду і водойми;

- створити соціальну рекламу щодо забруднення гідросфери, економного використання питної води;

- ознайомитися з інформацією про музей води в Києві.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити