Усі уроки курсу «Основи здоров’я» 8 клас - 2016

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я (16 годин)

Тема 2. Безпека в побуті й навколишньому середовищі

УРОК 29 АТМОСФЕРНІ ЗАБРУДНЕННЯ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я. ВПЛИВ ТРАНСПОРТУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЗДОРОВ'Я

Мета: систематизувати знання про атмосферні забруднення та їхній вплив на здоров'я, формувати поняття про вплив транспорту на навколишнє середовище та здоров'я; розвивати екологічну свідомість, відповідальність; виховувати активну громадську позицію щодо збереження екологічної безпеки навколишнього середовища.

Обладнання: ілюстративний матеріал до теми уроку, папір формату А4 (за кількістю учнів), картки контролю знань (І, ІІ варіант, за кількістю учнів).

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

1. Привітання, створення позитивного настрою

2. Міні-інтерв'ю

* Якою була перерва? (Веселою, короткою..)

* З яким настроєм ви прийшли на урок? (Гарним, сумним, надзвичайно веселим..)

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ УЧНЯМИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Вправа«Конкурс ерудитів»

Скласти відповіді на запитання, що записані на дошці (самостійно на окремих аркушах паперу).

* Назвіть причини низької якості питної води.

* Яку воду вважають лікувальною?

* Укажіть можливі заходи на індивідуальному рівні щодо поліпшення якості питної води.

Поставте на аркуші своє прізвище та здайте на перевірку.

2. «Взаємоопитування»

Аркуші роздають у довільному порядку учням на перевірку. Учитель відкриває заздалегідь записані на дошці відповіді на поставлені запитання. Необхідно оцінити правильність виконання завдання та поставити «+» або «-» навпроти кожної відповіді. Потім учні отримують свої аркуші з результатом оцінювання.

3. Обговорення результатів

ІІІ. ПЕРЕВІРКА РАНІШЕ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ

Самостійна робота (за варіантами)

І варіант

* Чим для здоров’я людини може загрожувати купання в забруднених водоймах?

ІІ варіант

* Наведіть приклади чинників техногенного впливу на забруднення водойм

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ І ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

1. Робота за ілюстративним матеріалом

— Знайдіть «зайве» зображення в кожному рядку і сформулюйте тему уроку.

«Подібно до того, як є хвороба тіла, є також хвороба способу життя» (Демокріт, давньогрецький філософ).

V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ УЧНІВ

1. Слово вчителя

Забруднення атмосферного повітря спричинило в людства більшу заклопотаність, ніж будь-який інший вид руйнування навколишнього середовища. На проведення програм заходів щодо запобігання забруднення повітря у великих містах зважувалися повільно, коштували вони дорого і часто порушувалися. Проте вони принесли визначені результати: так, лондонці зараз бачать сонце на 70 % частіше, ніж у 1958 році. Наразі більшість розвинутих країн розпочали ліквідацію основних джерел забруднення повітря. Перехід енергетичних установок з вугілля на нафту і природний газ значно зменшив викид окислів сірки. Удосконалення конструкції автомобілів знизило викид газів, що містять окис вуглецю і вуглеводні. Там, де проводять заходи для боротьби з забрудненням повітря, можна відзначити і поліпшення стану здоров’я населення.

В «Цифри і факти»

□ За даними ЮНЕСКО, на Землі сьогодні промисловістю, енергетикою, транспортом поглинається стільки кисню, скільки вистачило б для життя понад 45 млрд людей.

□ На кожного мешканця Землі щорічно припадає близько тонни небезпечних для здоров’я речовин.

□ Сьогодні 400 суперміст світу викидають в атмосферу щорічно до 3 млрд тонн відходів (газів, аерозолів, пилу та ін.). Це на 500 млн тонн більше, ніж дають 578 активних вулканів нашої планети.

* Який зв’язок існує між екологічним станом атмосфери та захворюваннями населення?

VI. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розповідь учителя з елементами бесіди

* Що, на вашу думку, являє собою забруднення атмосфери?

Під забрудненням атмосфери розуміють процес внесення в повітря або утворення в ньому фізичних агентів, хімічних речовин чи організмів, що несприятливо впливають на середовище життя або завдають шкоди матеріальним цінностям. У певному сенсі забрудненням можна вважати і вилучення з повітря окремих газових інгредієнтів (зокрема, кисню) великими технологічними об’єктами. І справа не тільки в тому, що гази, які потрапляють в атмосферу, пил, сірка, свинець та інші речовини небезпечні для людського організму, — вони несприятливо впливають на кругообіг багатьох компонентів на планеті. Забруднювальні та отруйні речовини переносяться на великі відстані, потрапляють з опадами в ґрунт, поверхневі і підземні води, в океани, отруюють навколишнє середовище, негативно позначаються на прирості рослинної маси.

* Чи загрожує це загальному клімату планети?

Забруднення повітря позначається і на кліматі планети. Щодо цього існують три точки зору:

1) Глобальне потепління клімату, яке спостерігається в поточному столітті, обумовлене зростанням концентрації CO2 в атмосфері, а до середини майбутнього століття станеться катастрофічне потепління клімату, супроводжене значним підвищенням рівня Світового океану.

2) Забруднення повітря знижує рівень сонячної радіації, підвищує кількість конденсату у хмарах, у результаті чого поверхня Землі охолоджується, що може спричинити нове обледеніння в північних і південних широтах (прихильників цієї точки зору небагато).

3) Згідно третьої точки зору, обидва ці процеси зрівноважаться, і клімат Землі істотно не зміниться.

* Які джерела забруднення атмосфери ви можете назвати?

Головні джерела забруднення повітря — підприємства паливно-енергетичного комплексу, обробної промисловості та транспорт. Більше 80 % усіх викидів в атмосферу становлять викиди оксидів вуглецю, двоокису сірки, азоту, вуглеводнів, твердих речовин. З газоподібних забруднювальних речовин у найбільших кількостях викидаються оксиди вуглецю, вуглекислий газ, чадний газ, які утворюються переважно під час згоряння палива.

І якщо на екологію в глобальному сенсі ми, на жаль, не можемо істотно вплинути, то екологію свого житла ми можемо і повинні контролювати шляхом активного виявлення провокуючих факторів та їх усунення. Насамперед це стосується домашнього пилу — найпоширенішого і несезонного алергену, що спричиняє так звану респіраторну (дихальну) алергію, яка характеризується чханням, виділеннями з носа (алергічний нежить), кашлем, подразненням очей і сльозливістю (алергічний кон’юнктивіт), задухою.

За рік у середньостатистичній квартирі утворюється близько 20 кілограмів пилу.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я прийшли до однозначного висновку, що забруднення повітря житлових і службових приміщень є головним чинником ризику для здоров’я населення. За даними вчених, повітря в приміщеннях офісів і квартир у 4-6 разів брудніше і у 8-10 разів більш токсичне, ніж повітря вулиць. У повітрі приміщень містяться як природні алергени (пилкові, грибкові, бактеріальні і особливо небезпечні продукти життєдіяльності домашніх кліщів і тварин), так і хімічні агенти (тютюновий дим, органічні, неорганічні речовини тощо). Існує пряма залежність між якістю повітряного середовища проживання людей і кількістю легеневих захворювань. Разом із тим міський житель змушений проводити в приміщенні близько 80 % свого часу.

2. Робота за підручником (самостійно). Вплив транспорту на навколишнє середовище і здоров'я

* Що з матеріалу підручника для вас було новим?

* Які факти найбільше вразили?

3. Оздоровлювальна вправа. Руханка «Мавпа, слон, орел»

Учасники стають у коло. Посередині стоїть ведучий. Він обертається навколо себе, показує на будь-якого учасника і називає його «орел», «слон» або «мавпа». Якщо ведучий назвав «орел», учасник, на якого він показав, повинен зобразити дзьоб, два сусідніх учасники повинні зобразити крила. Якщо ведучий назвав «мавпа», учасник, на якого він показав, повинен скорчити гримасу, два сусідніх учасники мають показати характерні рухи цієї тварини. Якщо ведучий назвав «слон», учасник, на якого він показав, повинен зобразити хобот, два сусідніх учасники повинні зобразити великі вуха. Якщо хтось із учасників забув показати свій символ чи показав символ не тієї тварини, він стає ведучим.

VІІ. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Вправа «Так» чи «ні?»

На запитання вчителя учні відповідають «так» або «ні».

1) Транспорт забруднює повітря викидами газів, підвищує рівень шуму, здійснює теплове та електромагнітне забруднення атмосфери;

2) тютюновий дим не містить шкідливих для атмосфери речовин;

3) кислотні дощі є одним із наслідків погіршення екологічного стану атмосфери;

4) якщо опале листя дерев спалити, то це не завдасть шкоди повітрю;

5) у сухому, загазованому й теплому повітрі виникає синюватий прозорий туман, що неприємно пахне, подразнює очі, горло, спричиняє задуху, бронхіальну астму, емфізему легенів тощо;

6) кислотні дощі покращують врожаї в сільському господарстві;

7) клімат Землі не залежить від стану атмосфери;

8) знищення лісів погіршує екологічний стан атмосфери;

9) атмосфера є однією з найголовніших умов життя на планеті; 10) використання аерозолів не впливає на повітря у житлових приміщеннях, отже, не є шкідливим для здоров’я людини.

2. Вправа «Аукціон ідей». Робота в парах

— Об’єднайтесь у пари і запропонуйте власні ідеї щодо зменшення негативного впливу на атмосферу: один учень озвучує ідеї щодо зменшення техногенної загрози, інший — щодо негативного впливу діяльності людини на атмосферу.

— Озвучте найцікавіші, на вашу думку, ідеї. Оцініть рівень їх реальності.

3. Вправа «Відкритий мікрофон»

— Зробіть колективні висновки щодо почутого на уроці.

— Прокоментуйте слова давньогрецького філософа Демокріта, обрані за епіграф до сьогоднішнього уроку. Поясніть свою думку.

VIІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Вправа «Сходинки успіху»

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

* Обов’язкове:

- опрацювати матеріал підручника щодо вивченої теми (§___, с.___);

* додаткові (на вибір, за бажанням):

- написати твір-роздум «Яке повітря я залишу нащадкам?»;

- скласти пам’ятки, буклети «Люди, схаменімося!».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити