Усі уроки курсу «Основи здоров’я» 8 клас - 2016

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я (16 годин)

Тема 2. Безпека в побуті й навколишньому середовищі

УРОК 30 ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ НА ЗДОРОВ'Я

Мета: систематизувати знання про забруднення ґрунтів та його вплив на здоров'я, розвивати навички ведення активного діалогу, колективного обговорення, роботи у групі, вміння формулювати висновки; виховувати активну громадську позицію щодо збереження екологічної безпеки навколишнього середовища.

Обладнання: ілюстративний матеріал до теми уроку, паперові контури долоні руки (за кількістю учнів), папір формату А1 (1 шт.), А4 (за кількістю учнів), засоби малювання, схема «Основні джерела забруднення ґрунтів».

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання, створення позитивного настрою.

Вправа «Самоналаштування»

— Покладіть руки на парту, заплющте очі та промовляйте: «Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я — особистість творча. Я бажаю всім однокласникам успіхів на сьогоднішньому уроці».

II. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ УЧНЯМИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Зачитування творів-роздумів, пам'яток, буклетів, складених учнями

2. Відповіді на запитання

* Які способи збереження чистоти повітря в побутових приміщеннях ви знаєте?

* Люди яких професій особливо піддають загрозі власне здоров’я через забруднене повітря?

* Які наслідки для здоров’я людини може мати надмірний шум автотранспорту?

III. ПЕРЕВІРКА РАНІШЕ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ

Аналіз ситуації. Метод «стоп-кадру»

Ситуацію читають повністю, потім учитель перериває читання в певних місцях, говорячи: «Стоп-кадр», а учні мають прокоментувати прослухану частину з точки зору людини, яку непокоїть екологічний стан атмосфери на планеті, повітря в будівлях.

Фірма винаймає офіс у центрі великого міста («Стоп-кадр»), кількість її працівників налічує кілька сотень людей. Приміщення завжди провітрюють («Стоп-кадр»), відведені спеціальні кімнати для тих, хто палить («Стоп-кадр»), де встановлено потужні витяжки («Стоп-кадр»).

«Стоп-кадр»-1: у центрі великого міста повітря забруднене, отже, всі працівники фірми ризикують власним здоров’ям, перебуваючи тривалий час у такому приміщенні.

«Стоп-кадр»-2: провітрювання, особливо якщо кімнати розташовані на верхніх поверхах будівлі, може мати зворотній ефект через високу концентрацію шкідливих речовин у повітрі.

«Стоп-кадр»-3: паління є одним із факторів погіршення стану повітря, негативно впливає на здоров’я людини.

«Стоп-кадр»-4: потужні витяжки здійснюють викидання в атмосферу шкідливих речовин, що містяться в цигарковому диму.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ І ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

Вправа «Очікування»

— Сьогодні ми говоритимемо про вплив забруднення ґрунтів на здоров’я. Чого ви очікуєте від уроку? Запишіть свої сподівання на пальчиках паперових долоньок і покладіть на край парт.

V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ УЧНІВ

Слухання притчі

МИШОЛОВКА

(Початок)

Якось миша помітила, що хазяїн ферми поставив мишоловку. Вона розповіла про це курці, вівці і корові. Але все вони відповідали одне: «Мишоловка — то твої проблеми».

Дещо пізніше в мишоловку потрапила змія і вкусила дружину фермера, яка проходила неподалік...

— Продовження притчі ви почуєте в заключній частині уроку.

VI. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. «Цифри і факти»

□ Щороку землі України втрачають близько 24 млн тонн гумусу;

□ щохвилини на планеті знищується 50 тонн родючого ґрунту через неправильне його використання;

□ через втрату ґрунтів, опустелювання територій, знищення лісів лише в Африці 1984-85 рр. постраждали близько 30 млн осіб у 21 країні, а 10 млн змушені були стати «екологічними» біженцями, змінити своє місце проживання;

□ щорічно з оброблюваних земель виноситься понад 25 млрд тонн поживних речовин;

□ за глобальною оцінкою Міжнародного ґрунтового центру (Нідерланди) внаслідок антропогенної діяльності вже деградовано понад 15 % усієї світового суходолу. У межах цієї площі близько 6 % землі зруйновано водною ерозією, 28 % — вітровою, понад 12 % — засолено через неправильне зрошення, близько 5 % — виведено з ладу внаслідок надмірної хімізації та фізичної деструкції (випас худоби й витоптування, вирубування лісів, постійні розорювання, будівництво тощо).

2. Розповідь учителя з елементами бесіди (ілюстративний супровід)

Ґрунт — це верхній шар літосфери (зовнішня тверда оболонка планети), який люди часто називають «земля». Саме завдяки йому людина може обробляти сільськогосподарські культури. З ґрунту беруть поживні речовини дерева та інша рослинність, яку їдять тварини. Цей шар є основою для всіх харчових ланцюжків. Без нього неможливе існування людини, тому що 97 % харчування люди отримують завдяки землі.

* Що, на вашу думку, в діяльності людини є руйнівним щодо родючості та екологічної чистоти ґрунтів?

Існують різні джерела забруднення ґрунту. Їх розділяють на природні та антропогенні. Перші виникають без участі людини в результаті біологічних процесів. У ґрунт надходять забруднювальні речовини з іншого природного середовища. Наприклад, у результаті вивітрювання гір, виверження вулканів, опадів, наносів з річок і т. д. Однак відсоток негативного впливу зазвичай незначний і не може завдати шкоди екосистемам.

Антропогенне забруднення відбувається в результаті людської діяльності. Основну масу шкідливих речовин приносить техніка. Наприклад, через активне використання автомобілів відбувається забруднення ґрунту свинцем. У сільському господарстві також використовують багато хімікатів: пестицидів, інгібіторів росту, мінеральних добрив.

Учені вважають, що різке погіршення здоров’я населення пов’язано з хімічним забрудненням навколишнього середовища. Справа в тому, що ґрунт є своєрідним «буфером», де скупчуються стійкі хімічні сполуки. Також він є відправною точкою в «подорожі» трофічними ланцюгами. Складно перерахувати всі джерела забруднення ґрунту.

Ілюстративний матеріал може наочно показати, що відбувається з планетою.

* Чи існує зв’язок між забрудненням ґрунтів і певними захворюваннями людини?

Негативний вплив погіршення екологічного стану ґрунтів на людину може бути виражений...

□ токсичним ефектом,

□ появою алергій різного характеру,

□ виникненням мутацій;

□ канцерогенним ефектом,

□ порушенням репродуктивних функцій людини,

□ виникненням вад розвитку в дітей та ембріонів,

□ у великих концентраціях у результаті накопичення окремі хімічні та радіоактивні елементи можуть призвести до летальних наслідків.

3. Оздоровлювальна вправа. Руханка «Карлики-велетні»

Усі стають у коло.

Учитель каже: «Я говоритиму два слова: «карлики» або «велетні». Якщо я скажу «карлики», то ви всі повинні сісти, якщо «велетні», — то встати.

Я можу вас плутати і називати інші слова. Якщо хтось переплутає і встане або сяде невчасно, він вибуває з гри».

4. Робота за схемою «Основні джерела забруднення ґрунтів»

Через активне використання природних ресурсів, технічного прогресу й низки інших факторів процес забруднення ґрунту стає неминучим.

VІІ. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота за підручником (самостійно)

Виписати в зошит 5 речень, які, на думку учня, є для нього найбільш значимими. Для роботи відведено 4-5 хвилин, по її закінченню учні «ланцюжком» зачитують свої записи.

2. «Вправа «Аукціон ідей»

На сьогодні людина може зменшити свій негативний вплив на навколишнє середовище. Запропонуйте ваші варіанти нейтралізації джерел забруднення ґрунтів, їх очищення.

(Відповіді учнів.)

3. Колективна робота. Створення малюнка «Збережімо ґрунти екологічно чистими!»

На аркуші ватману учні створюють малюнок (плакат, колаж тощо). Обов’язково має кожен зобразити щось від себе, доповнити чиєсь зображення, запропонувати сюжет або фрагмент зображення. Учитель коригує колективну роботу учнів.

* Де може бути розміщене це зображення? Чому ви так думаєте?

4. Слухання й обговорення притчі «Мишоловка». Закінчення

— На початку уроку ви прослухали початок притчі «Мишоловка». Прослухайте її завершення і сформулюйте висновки, пов’язавши зміст притчі й тему уроку.

...Дещо пізніше в мишоловку потрапила змія і вкусила дружину фермера, яка проходила неподалік.

Намагаючись її вилікувати, фермер приготував суп із курки. Потім зарізали вівцю, щоб нагодувати тих, хто приїхав провідати немічну. І, нарешті, зарізали корову, щоб почастувати людей на похороні.

Увесь цей час миша через дірочку в стіні спостерігала за тим, що відбувається, і думала про речі, які «нікого не стосуються!»

Висновки. Не можна залишатися байдужим, живучи серед інших. Адже ніхто не може сказати, що саме стосується окремо кожного. Екологія — проблема глобальна, якою має перейматися кожен мешканець планети.

VIІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Прийом «Моя теза»

На аркушах паперу запишіть одним реченням головну ідею теми уроку.

Об’єднайтесь у пари і за 45 секунд спробуйте переконати партнера, що саме ваша теза важливіша за інші.

На таких самих умовах переконайте іншу пару у важливості вже спільної тези.

Об’єднана «четвірка» переконує іншу, доки половина класу не обере свого речника, який від імені групи, що становить 1/2 загальної кількості учнів у класі, захищатиме спільно вибрану тезу, сперечаючись із речником іншої команди.

На промову кожного речника виділено 2 хвилини і так само на завершальні дебати.

Речник, який буде більш переконливим, оголошує тезу своєї команди головною в підсумку уроку.

2. Коментоване оцінювання роботи класу, окремих учнів на уроці

3. Колективне приговорювання слогана

Віддай світу краще, що є в тобі, і до тебе повернеться краще, що є у світі!

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

* Обов’язкове:

- опрацювати матеріал підручника щодо вивченої теми (§______, с._____);

* додаткові (на вибір, за бажанням):

- намалювати плакат на тему «Плането, живи!»;

- скласти статтю для класного куточка «Вплив забруднення ґрунтів на здоров’я людини».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити