Усі уроки курсу «Основи здоров’я» 8 клас - 2016

ЛІТЕРАТУРА

1. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / за ред. В. Г Цапка — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2003. — 397 с.

2. Бойченко Т. Є., Воронцова Т. В. та ін. Програма «Основи здоров’я. 5-9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів». — К. : Освіта, 2013.

3. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Основи здоров’я: Підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К. : Алатон, 2008. — 160 с.

4. Гамезо М. В., Петрова Е. А, Орлова Л. М. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов. — М. : Педагогическое общество России, 2003. — 512 с.

5. Джигирей В. С., Шидецький В. Ц. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. — Вид. 3-тє, доповнене. — Львів: Афіша, 2000. — 256 с.

6. Драйден Ґ., Вос Д. Революція у навчанні/Перекл. з англ. М. Олійник. — Львів: Літопис, 2005.

7. Жадан О. М. Основи здоров’я. 5 клас. — Х. : Вид. група «Основа», 2013. — 96 с. — (Серія «Мій конспект»).

8. Жадан О. М. Основи здоров’я. 6 клас. — Х. : Вид. група «Основа», 2014. — 88 с. — (Серія «Мій конспект»).

9. Жадан О. М. Основи здоров’я. 7 клас. — Х. : Вид. група «Основа», 2015. — 104 с. — (Серія «Мій конспект»).

10. Жадан О. М. Основи здоров’я. 7 клас. — Х. : Вид. група «Основа», 2015. — 320 с. : іл., табл. — (Серія «УСІ уроки»).

11. Зимівець Н. В., Сивогаркова З. А., Лещук Н. О. та ін. Твоє життя — твій вибір: Навч.-метод. посібник — К. : Навчальна книга, 2002.

12. Калашникова Л. В., Гурова О. М. та ін. Психічний розвиток: навч.- метод. посібник — К.: РВЦ КДПУ ім В. Винниченка, 1999.— 332 с.

13. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. — 9-е изд. — СПб.: Питер, 2005. — 940 с.

14. Маклаков А. Г. Общая психология. — СПб: Питер, 2002. — 364 с.

15. Навички заради здоров’я. Навчання здорового способу життя на засадах розвитку навичок: важливий компонент школи, дружньої до дитини, школи, що підтримує здоров’я. — ВООЗ, ЮНІСЕФ. — К., 2004.

16. Немов Р. С. Психология. Книга 2. Психология образования. — М.: Просвещение, 1995. — 471 с.

17. Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Психология. — М. : Педагогика, 2000. — 512 с.

18. Садкіна В. І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. — Х. : Вид. група «Основа», 2008. — (Серія «Золота педагогічна колекція»).

19. Судаков К. В. Системные механизмы эмоционального стресса. — М., 2001.

20. Учителю предмета «Основи здоров’я»: навчально-методичні матеріали. — Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2015. — 132 с.

21. Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения / Пер. с нем. — М. : Генезис, 2006.

22. Чирва В. С., Баб’як Л. Г. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. — 2-ге вид. — Одеса: Глобус, 2005. — 412 с.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити