Усі уроки курсу «Основи здоров’я» 8 клас - 2016

РОЗДІЛ 1. ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ (6 годин)

УРОК 2 НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ. КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. АНАЛІЗ ПОВІДОМЛЕНЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

Мета: формувати поняття про надзвичайні ситуації, дати уявлення про їх класифікацію, основні причини та можливі наслідки для життя і здоров'я людини; розвивати навички аналізу повідомлень засобів масової інформації про надзвичайні ситуації, спостережливість, вміння розуміти причиново-наслідкові зв'язки; виховувати свідому відповідальність за вибір своїх дій та прийняті рішення.

Обладнання: ілюстративний матеріал до теми уроку, таблиця «Класифікація надзвичайних ситуацій», друковані ЗМІ з повідомленнями про надзвичайні ситуації, мультимедійне обладнання та презентація.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

1. Привітання, встановлення позитивного настрою

2. Створення атмосфери довіри та доброзичливості

3. Забезпечення нормальної зовнішньої обстановки для роботи

II. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ УЧНЯМИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Фронтальне опитування

* Дайте коротку характеристику підліткового віку.

* Порівняйте підлітковий вік із молодшим шкільним, назвавши основні відмінності й новоутворення.

* Який вік мають на увазі, коли говорять «На порозі дорослого життя»?

* Коли підлітка вважають соціально (фізично, психологічно...) зрілою людиною?

* Чому саморозвиток і прагнення до самовдосконалення є важливими рисами в підлітковому віці?

* У якому темпі виконували домашнє завдання на сьогоднішній урок? (Повільно, ретельно, поверхово, нашвидкуруч тощо.) Зробіть висновки.

2. Вправа «Розповідь за аналогією» (ілюстративний супровід)

— Розкажіть про вікові періоди життя людини на прикладі дозрівання банана.

Таблиця 2

ІІІ. ПЕРЕВІРКА РАНІШЕ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ

Тестування

1. Складові якої зрілості людини мають на увазі, коли говорять: «Зрілість людини не залежить від віку чи статі»?

А Фізіологічної;

Б психологічної;

В соціальної.

2. Біологічною називають зрілість...

А фізіологічну;

Б психологічну;

В соціальну.

3. Компонентом соціальної зрілості є:

А завершення біологічного дозрівання;

Б матеріальна незалежність;

В емоційна зрілість.

4. Життєві навички — це...

А спосіб поведінки, який відповідає прийнятим у суспільстві нормам, реалізований в очікуваннях оточення і залежить від соціального статусу людини;

Б певні зрушення у фізіологічному розвитку й статевому дозріванні підлітка;

В здатність до адаптації, поведінки і подолання труднощів повсякденного життя.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ І ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

1. Розв'язування кросворда, пов'язаного з темою уроку

1. Однією з причин захворювання великої кількості людей узимку є сильний... (мороз).

2. Наслідком виходу з ладу обладнання на виробництві можуть бути... (аварії).

3. Небезпечні ситуації створюють загрозу життю і здоров’ю... (людей).

4. Майже неможливо загасити торф’яні... (пожежі).

5. Спричинити небезпечну ситуацію може явище... (природи).

6. Під час пожеж шкідливі викиди забруднюють... (атмосферу).

7. Під час надзвичайних ситуацій не можна... (панікувати).

8. Наслідком обледеніння поверхні доріг узимку є... (ожеледиця).

2. Відповіді на запитання

* Що ви знаєте про надзвичайні ситуації? Наведіть приклади.

* Хто з вас може сказати, що ніколи не доведеться застосовувати життєві навички та знання про надзвичайні ситуації?

V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ УЧНІВ

3. Інформаційне повідомлення «НС у світі» (мультимедійний та ілюстративний супровід)

11.09.1927 — у Чорному морі стався землетрус силою у 9 балів. Ялта зазнала найбільших руйнувань: матеріальні збитки становили 25 млн карбованців.

1985 — у Колумбії сталося виверження вулкану Руїс. Виник гігантський сель, який, пройшовши 40 км, захопив місто Армеро, у результаті — загинуло 22 тис. осіб і було знищено 4,5 тис. будівель.

1914-1918 — під час Першої світової війни на австрійсько-італійському фронті в Альпах в лавинах загинуло близько 60 тис. солдат (більше, ніж у боях). У наш час середня річна кількість жертв лавин становить близько 150 осіб.

26.04.1986 — вибух на Чорнобильській АЕС. У момент аварії загинули 32 людини. Загальна кількість жертв та потерпілих становить понад 500 тис. осіб.

7.12.1988 — Вірменія, Спітак, стався землетрус у 7 балів — 25 тис. осіб загинуло, близько 100 тис. поранено.

2001 — отруєння Тиси і Дунаю ціанідами. Концентрація ціаніду перевищила граничну припустиму норму в 300 разів.

11.03.2011 — землетрус у 9 балів та цунамі в Японії. Кількість загиблих становить більш ніж 9 тис. осіб. Цунамі стало причиною аварії на АЕС «Фукусіма-1».

2. Питання до класу

— Які ознаки зрілості людини сприяють виживанню в надзвичайних ситуаціях? Назвіть їх.

VI. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Глосарій. Поняття «надзвичайна ситуація».

Класифікація надзвичайних ситуацій

ü Надзвичайна ситуація (НС) — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвели або можуть призвести до загибелі людей та/або значних матеріальних витрат (Закон України «Про цивільну оборону України»).

Ознакою надзвичайної ситуації є наявність або загроза загибелі людей та тварин, або значне погіршення умов їхньої життєдіяльності; заподіяння великих економічних збитків, істотне погіршення стану навколишнього природного середовища.

Відповідно до характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, розрізняють:

□ надзвичайні ситуації техногенного характеру: транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове зруйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо;

□ надзвичайні ситуації природного характеру: небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо;

□ надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, пов’язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих об’єктів, ядерних установок і матеріалів, систем зв’язку та телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, захоплення, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, зникнення (крадіжка) зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо;

□ надзвичайні ситуації воєнного характеру, пов’язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних комунікацій тощо.

Крім того, необхідно знати, що, відповідно до територіального поширення, обсягів заподіяних або очікуваних економічних збитків кількості людей, які загинули, за класифікаційними ознаками визначають чотири рівні надзвичайних ситуацій (табл. 3).

Таблиця 3

1

надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня

це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох та більше областей або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремої області, але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету

2

надзвичайна ситуація регіонального рівня

це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох або більше адміністративних районів (міст обласного значення) — Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, або загрожує перенесенням на територію суміжної області України, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремого району, але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету

3

надзвичайна ситуація місцевого рівня

це надзвичайна ситуація, яка виходить за межі потенційно небезпечного об’єкта, загрожує поширенням власне ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості потенційно небезпечного об’єкта, але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету. До місцевого рівня також належать усі надзвичайні ситуації, які виникають на об’єктах житлово-комунальної сфери та інших, що не входять до затверджених переліків потенційно небезпечних об’єктів

4

надзвичайна ситуація об’єктного рівня

це надзвичайна ситуація, яка розгортається на території об’єкта або на самому об’єкті і наслідки якої не виходять за межі об’єкта або його санітарно-захисної зони

Подальша класифікація як природних, так і техногенних надзвичайних ситуацій може бути проведена за такими ознаками: загальна причина виникнення, вид прояву, сфера, наслідки, терміни та масштаб прояву.

2. Вправа «Мозковий штурм». Причини виникнення НС в Україні

Учні озвучують власні міркування щодо причин виникнення НС в Україні, потім учитель демонструє їх перелік на слайді презентації.

Основні причини виникнення НС в Україні

Причини поділяються на природні та людський фактор.

Природні:

- стихійні лиха — землетруси; повені; селеві потоки; зсуви; сильний вітер, снігопад, хуртовина, бурі та інші явища природи, що виникають раптово; пожежі (лісові і торф’яні).

Людський фактор:

- велика кількість промислових підприємств;

- зміна довкілля внаслідок природокористування (забруднення, вичерпність ресурсів);

- зниження виробничої і технологічної дисципліни працівників;

- незадовільний стан збереження, утилізації та захоронення високотоксичних, радіоактивних та побутових відходів;

- недостатня увага відповідальних керівників до проведення заходів, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям;

- низька професійна підготовка працівників та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

- дефіцит кваліфікованих кадрів.

3. Метод «Коментарі щодо...»

Учням демонструють слайди мультимедійної презентації, на яких зафіксовано джерела виникнення НС різних видів. У ході обговорення коментують складові інформаційного потоку.

Джерела небезпеки виникнення НС техногенного характеру

- потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки;

- транспортні засоби під час транспортування небезпечних речовин та біологічних препаратів;

- будівлі та споруди з порушенням умов експлуатації;

- промислові підприємства з критичним станом виробничих фондів та порушенням умов їх експлуатації;

- ядерні установки з порушенням умов експлуатації;

- наслідки терористичної діяльності;

- гідротехнічні споруди;

- неконтрольоване ввезення в Україну, зберігання і використання техногенно небезпечних технологій, речовин, матеріалів;

- надмірне та неврегульоване накопичення побутових і промислових відходів, непридатних для використання засобів захисту рослин;

- негативні наслідки військової та іншої екологічно небезпечної діяльності;

- об’єкти виробництва, зберігання та утилізації вибухонебезпечних предметів;

- об’єкти життєзабезпечення з порушенням умов експлуатації;

- інші об’єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.

Найбільшу небезпеку в техногенній сфері становлять:

- транспортні аварії;

- вибухи і пожежі;

- радіаційні аварії;

- аварії з викиданням хімічних і біологічно небезпечних речовин;

- гідродинамічні аварії;

- аварії на енергосистемах;

- аварії на очисних спорудах.

4. Оздоровлювальна вправа. Самомасаж

VII. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота за підручником (у парах).

Взаємонавчання та взаємоперевірка

— Поставте одне одному три запитання за змістом прочитаного.

2. Робота у групах (3)

Групи отримують друковані або електронні засоби масової інформації (журнали, газети), які містять повідомлення про надзвичайні ситуації у світі.

Завдання: оберіть для виступу перед аудиторією кілька найрезонансніших статей, проаналізуйте їх і висловіться щодо причин та наслідків НС.

I група складає повідомлення про НС природного походження.

II група складає повідомлення про НС техногенного походження.

III група складає повідомлення про НС соціально-політичного походження.

ü Огляд статистики

Упродовж І кварталу 2015 року в Україні зареєстровано 25 надзвичайних ситуацій (далі — НС), які відповідно до Національного класифікатора «Класифікатор надзвичайних ситуацій» ДК 019:2010 розподілилися на:

□ техногенного характеру — 18;

□ природного характеру — 4;

□ соціального характеру — 3.

Унаслідок цих надзвичайних ситуацій загинуло 103 особи (з них 9 дітей) та 321 — постраждало (з них 145 дітей).

За масштабами надзвичайні ситуації розподілилися на:

□ державного рівня — 1;

□ регіонального рівня — 1;

□ місцевого рівня — 15;

□ об’єктового рівня — 8.

За видами упродовж 2015 року серед НС техногенного характеру переважали НС унаслідок пожеж та вибухів — 50 % загальної кількості НС, а серед НС природного характеру — медико-біологічні НС — 17 %. У регіональному розрізі найбільшу кількість НС упродовж трьох місяців 2015 року зафіксовано в Тернопільській області (3 НС), а також у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Черкаській областях та м. Києві — по 2 НС. У Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Чернівецькій областях зареєстровано по 1 НС. У решті регіонів України НС не виникало.

Надзвичайні ситуації природного характеру

Протягом першого кварталу 2015 року виникло 4 НС природного характеру, що на 60 % менше, ніж у І кварталі 2014 року. Зменшення загальної кількості НС пов’язане не лише з відсутністю метеорологічних НС, а й зі зменшенням кількості медико-біологічних НС.

За видами надзвичайні ситуації розподілилися так:

□ отруєння людей — 75 %;

□ інфекційні захворювання людей — 25 %;

За масштабами НС природного характеру віднесено до:

□ місцевого рівня — 3;

□ об’єктового рівня — 1.

Унаслідок НС природного характеру в І кварталі 2015 року загинуло 6 осіб (з них 1 дитина) та постраждало — 166 осіб (з них 133 дитини). Порівняно з І кварталом 2014 року кількість людей, які загинули, зменшилася на 40 %, а кількість постраждалих, навпаки, збільшилася у 2,3 рази (у 1 кварталі 2014 року загинуло 10 осіб, з них 3 дітей; постраждало 73 особи, з них 45 дітей). Як і в аналогічному періоді минулого року, всі загиблі — від отруєння токсичними та іншими речовинами, постраждалі — від інфекційного захворювання та отруєння в результаті споживання неякісної питної води).

За статистичними даними у І кварталі 2015 року НС природного характеру зареєстровано у Вінницькій, Дніпропетровській, Тернопільській областях та у м. Києві.

Незважаючи на те, що І квартал містить два зимові та один весняний місяці, загальною особливістю погодних умов звітного періоду була переважно тепла та волога погода.

Січень та лютий 2015 року видались аномально теплими з переважно достатньою кількістю опадів у більшості регіонів України. Березень на переважній території України видався вологим та аномально теплим.

Гідрометеорологічні умови були нестійкими, але переважно сприятливими для функціонування більшості галузей господарського комплексу країни. Упродовж першої декади лютого та наприкінці березня посилення вітру, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь ускладнювали роботу енергетиків, зв’язківців, комунального господарства, в окремі періоди тумани ускладнювали роботу транспортної галузі, але до виникнення надзвичайних ситуацій гідрометеорологічного характеру вони не призвели.

Протягом І кварталу 2015 року виникло 4 НС медико-біологічного характеру, що на 56 % менше проти показників 1 кварталу 2014 року (у 1 кварталі 2014 року виникло 9 таких НС): 3 НС спричинені отруєнням людей та 1 НС — інфекційною захворюваністю людей.

Із 3 НС з отруєння людей, 2 випадки пов’язані з отруєнням чадним газом (обидві місцевого рівня), внаслідок чого, у Дніпропетровській та Вінницькій областях у січні — лютому загинуло 6 осіб (з них 1 дитина).

Резонансною стала НС, пов’язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісної питної води у м. Києві у січні (місцевого рівня), внаслідок чого постраждало 148 осіб, з них 115 дітей. Надзвичайну ситуацію спричинило забруднення питної води стічними водами внаслідок утримання в незадовільному стані комунального водопроводу ПАТ АТ «Київводоканал».

Перша НС, пов’язана із небезпечною інфекційною хворобою (об’єктового рівня), виникла в Тернопільській області, внаслідок якої постраждало від гострої кишкової інфекції 18 дітей 3-5 років, які відвідували дошкільний навчальний заклад №№ 16 та 38 м. Тернополя.

Причиною НС стало недотримання правил особистої гігієни працівниками харчоблоку під час приготування страв.

Надзвичайні ситуації техногенного характеру

Протягом І кварталу 2015 року зареєстровано 18 надзвичайних ситуацій техногенного характеру, що на 5 % менше порівняно з аналогічним періодом 2014 року (19 НС) і є найменшою кількістю таких НС за період спостережень 1997-2014 років.

Унаслідок цих НС загинуло 49 осіб, з них 2 дітей, постраждало — 23 особи, з них — 1 дитина. Порівняно із аналогічним періодом 2014 року кількість загиблих зменшилася на 14 %, а кількість постраждалих — на 52 % (у І кварталі 2014 року в 21 НС техногенного характеру загинуло 57 осіб та 48 — постраждали).

За масштабами надзвичайні ситуації техногенного характеру, що виникли протягом І кварталу 2015 року, розподілилися на:

□ регіонального рівня — 1;

□ місцевого рівня — 10;

□ об’єктового рівня — 7.

Протягом І кварталу 2015 року зареєстровано зменшення кількості НС на транспорті (на 40 %) та незначне збільшення (на 8 %) кількості НС унаслідок пожеж і вибухів, насамперед у будівлях та спорудах житлової призначеності (кількість НС в яких зросла в 2,3 рази порівняно із аналогічним періодом 2014 року).

Головними причинами виникнення НС техногенного характеру у І кварталі 2015 року були порушення правил дорожнього руху, незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, ігнорування вимог пожежної безпеки та інших норм і стандартів у промисловості, будівництві, комунальному господарстві, транспорті та в інших галузях.

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Саморефлексія

* Чи справдились очікування?

* Про що хочеться поговорити в кінці уроку?

* Яку проблему хотілось би порушити?

2. Коментоване оцінювання роботи класу, окремих учнів на уроці

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

* Обов’язкове:

- опрацювати матеріал підручника щодо вивченої теми (§____, с.___);

* додаткові (на вибір, за бажанням):

- підготувати проект «НС: запобігати, уникати, діяти»;

- скласти статтю «Як підвищити свою готовність до дій у разі виникнення НС».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити