Усі уроки курсу «Основи здоров’я» 8 клас - 2016

РОЗДІЛ 1. ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ (6 годин)

УРОК 3 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОРЯТУНКУ І ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Мета: ознайомити з основними принципами порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуація; вчити здійснювати самооцінку власної готовності до дій у НС; розвивати навички виконання найпростіших рятувальних робіт; виховувати взаємодопомогу, готовність грамотно діяти в надзвичайних ситуаціях.

Обладнання: ілюстративний матеріал до теми уроку, таблиця «Захист у надзвичайних ситуаціях», таблиця-схема «Види аварійно-рятувальних робіт», картки «Міжнародні коди сигналів у НС», «Сигнали привертання уваги в умовах НС» (за кількістю пар), записи звукових сигналів («SOS» азбукою Морзе, «Увага всім!»).

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

«Малюнкове привітання»

Учитель прикріплює на дошці смайл «Радість» і бажає всім гарного настрою, легкого засвоєння теми.

ІІ. АКТИВІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ УЧНІВ

Бесіда (ілюстративний супровід)

* Придумайте заголовки до світлин. Поясніть свої міркування.

* Який спільний заголовок може бути у всіх фотоматеріалів?

* Що ви знаєте про надзвичайні ситуації?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Причини надзвичайних ситуацій відомі: несправні прилади та обладнання виробничих об’єктів; необережне поводження з вогнем, з горючими хімічними речовинами; людська недбалість, природні стихійні лиха тощо.

— Хто з вас може сказати, що ніколи не доведеться застосовувати життєві навички та знання правил поведінки в умовах виникнення чи загрози надзвичайної ситуації?

— Хто з вас уважає, що знання про принципи порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях є неважливими для сучасної людини?

ІV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

Вправа «Шкала актуальності»

— Наскільки актуальною для кожного з вас є тема уроку? Озвучте показник за 5-бальною шкалою: 0 — зовсім не важлива, ..., 5 — саме те, що необхідно знати (вміти, розуміти тощо) на найближчий час.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слухання уривку притчі «Глиняний глечик». Початок

Хворий чоловік лежав на ліжку. Він не міг встати, а спрага неймовірно мучила його. У цей час всі рідні пішли у своїх справах. Чоловік так стогнав, що глечик, який стояв на столі, сповнився співчуття до нього. Але як йому, глиняному, дотягнутися до хворого?

«Дайте мені пити... Пити...» — тільки й шепотів спраглий. Життя ледь жевріло в цьому вистражданому тілі.

Доклавши неймовірних зусиль, прикотився глечик до ліжка, просто під руку хворого...

— Продовження притчі почуєте в кінці уроку. Що з почутого викликало у вас емоції? Які саме?

2. Міні-лекція «Принципи порятунку та захисту людей під час НС»

Порятунок і захист людей під час НС — головне завдання рятувальних служб, що керуються такими основними принципами:

□ захищати слід усе населення країни;

□ заходи щодо захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій різного характеру планують та здійснюють відповідно до законодавства;

□ під час проведення рятувальних заходів порятунок дітей є одним із першочергових завдань.

Основними способами захисту населення під час НС у сучасних умовах є:

□ порятунок населення в захисних спорудах та в простих укриттях на місцевості;

□ розосередження та евакуація населення з великих міст у заміську зону;

□ своєчасне та вміле використання населенням засобів індивідуального захисту;

□ проведення заходів медичного захисту;

□ проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у зонах НС.

Для порятунку людей від наслідків НС завчасно будують захисні споруди: сховища або укриття.

ü Сховище — захисна споруда, яка забезпечує захист людей, що переховуються в ній, від усіх вражаючих факторів: ядерного вибуху, отруйних речовин, бактеріальних засобів, високих температур та шкідливого диму.

Сучасні сховища — це складні в технічному відношенні споруди, обладнані різними системами та приладами, потрібними для забезпечення нормальних умов життя впродовж певного часу. Для захисту від отруйних бактеріальних засобів та радіоактивного пилу сховища герметизують. Евакуація є одним зі способів захисту населення під час надзвичайної ситуації.

ü Евакуація — це організоване вивезення населення з міст у заздалегідь підготовлені прилеглі безпечні місця з метою його розосередження. Евакуацію проводять у якнайкоротші терміни, поєднуючи перевезення на різних видах транспорту з пішою евакуацією.

Отримавши вказівки про евакуацію, слід прибути на збірний евакуаційний пункт, маючи при собі документи, засоби індивідуального захисту, теплі речі (навіть улітку), речі особистої гігієни й постільні речі, медикаменти, продукти харчування (на 2-3 дні) та найнеобхідніший посуд. Усі речі потрібно скласти до валізи, сумки або рюкзака. У квартирі, де ви мешкаєте, слід вимкнути всі освітлювальні й нагрівальні прилади, перекрити водогін і газ, зачинити вікна та кватирки. Прийом і розміщення населення, що прибуває в заміську зону, забезпечують місцеві органи влади та підрозділу МНС.

В умовах затоплення не варто намагатися евакуюватися самостійно. Це можливо тільки за умов видимості незатопленої території, у разі загрози погіршення становища, необхідності отримання медичної допомоги, закінчення запасів продуктів харчування і відсутності перспектив отримання якої-небудь допомоги.

ü Робота в групах (3). Вправа «Асоціативний кущ»

— Розгляньте схему «Види аварійно-рятувальних робіт». Об’єднайтеся у три групи за принципом складових формули безпечної життєдіяльності «Запобігати. Уникати. Діяти». Наведіть якомога більше прикладів ситуацій, які передбачають один із видів робіт з урятування потерпілих.

ü Робота в парах

Учитель пояснює значення символів, учні для засвоєння інформації мають візуальні образи на картках.

Таблиця 4

— У яких випадках треба скористатися знаннями? Як за допомогою цих символів передати необхідну інформацію? Наведіть приклади. (У результаті аварії на водному (повітряному) судні люди опинилися на острові (в тайзі, в океані тощо). Ведуть їх пошуки з повітря. Побачивши певний код на відкритій поверхні, рятувальники отримають інформацію про жертви НС)

Таблиця 5

Міжнародний сигнал «SOS» у радіозв'язку

ü SOS — міжнародний сигнал лиха в радіотелеграфному (з використанням азбуки Морзе) зв’язку. Сигнал є послідовністю «три крапки — три тире — три крапки», що передається без будь-яких міжбуквених інтервалів. (Слухання звукового запису сигналу)

Отже, ця дев’ятизнакова група являє собою окремий символ азбуки Морзе. Буквене поєднання «S-O-S», пов’язане з цим сигналом лиха згодом, є довільно вибраним із декількох можливих буквених або буквено-числових послідовностей, з яких може бути складений цей дев’ятизнаковий символ, оскільки ця послідовність зручна для запам’ятовування.

Існують фрази, які помилково сприймають за розшифровку абревіатури сигналу: Save Our Souls/Save Our Spirits («Врятуйте наші душі»), Save Our Ship («Врятуйте наш корабель»), Swim Or Sink («Пливіть, або потонемо»), Stop Other Signals («Припиніть інші сигнали»), а також російське «Спасите От Смерти» (Врятуйте від смерті). Але вони з’явилися вже після того, як сигнал почали використовувати в міжнародній практиці.

За підписаною 3 листопада 1906 року в Берліні Міжнародною радіотелеграфною Конвенцією єдиним сигналом лиха для радіозв’язку на морі був установлений сигнал (...— — —...). Радіостанції країн, що підписали конвенцію, повинні були приймати його з судів поза чергою. Із уведенням цього сигналу скасовували всі інші сигнали лиха приватних фірм.

Треба зауважити, що в практиці радіообміну сигнал SOS не передавався сам по собі, а входив в обов’язкову групу сигналів. Ця група містила такі знаки: сигнал загального виклику CQ, переданого 3 рази, DE — (це Я), потім йшов позивний судна, потім сигнал SOS, переданий 3 рази, потім широта і довгота судна, і нарешті 2 тире тривалістю по 12 секунд для пеленгування.

З 1 лютого 1999 року рішенням Міжнародної морської організації сигнал (...— — —...) замінений автоматизованою системою оповіщення про лихо — GMDSS. У зв’язку з цим значення сигналу «SOS» зменшилося, хоча його, як і раніше, можна застосовувати.

VI. ПЕРВИННЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ

1. Робота за підручником (у парах)

Учні ставлять одне одному запитання (2-3) з теми уроку, на які слід дати відповідь, зачитавши відповідний уривок тексту в підручнику.

2. Оздоровлювальна вправа. Руханка «Іван-покиван»

Початкове положення: всі сидять; ведучий, заплющивши очі або відвернувшись, задає класу число і показує відповідну кількість пальців. Потім він говорить: «Раз, два, три! Замри!» — розплющує очі або повертається до учнів. У класі має стояти рівно стільки учнів, скільки пальців їм було показано.

Під час виконання завдання кожному з учнів доводиться швидко орієнтуватися: якщо кількість менше заданої — схопитися самому; якщо ж більша — то миттєво сісти. Вправа мобілізує всіх учасників, розвиває увагу і спостережливість, навички прийняття рішення.

3. Вправа «П'ять "не можна"»

Завдання: складіть усно пам’ятку «П’ять «не можна»» в разі виклику за телефонами служб порятунку». Наприклад, не можна довго займати лінію зв’язку, говорити зайве тощо.

VII. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК У СТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ)

Робота в групах (3)

Працюють групи, що на початку уроку об’єдналися за принципом «Запобігати. Уникати. Діяти».

I група складає перелік засобів порятунку при НС на транспорті (водному, наземному, повітряному, залізничному). Наприклад, при НС на воді на судні передбачені засоби рятування: рятівні надувні кола, жилети і костюми, шлюпки, надувні плоти, встановлений порядок їх використання.

II група проводить майстер-клас «Дії в разі аварій із вибухами і пожежами».

III група складає пам’ятку «Дії населення в разі виникнення хімічної небезпеки».

VIІІ. ТВОРЧІ ВПРАВИ

1. Моделювання ситуацій за заданим сюжетом

Учитель читає ситуаційну задачу, за якою учні мають змоделювати і продемонструвати відповідний порядок дій.

1) Організація постачання людям продуктів і медикаментів на затопленій водою території.

2) Дії під час землетрусу.

3) Дії за сигналом «Увага всім!» (під час виконання учнями завдання здійснюється аудіосупровід), якщо ти перебуваєш удома, у школі, у громадському місці.

4) Дії під час проведення операції зі звільнення заручників.

5) Дії в разі виникнення диверсійних або терористичних актів.

2. Вправа «Плутанина»

— Відтворіть порядок дій у ситуації, переставивши місцями частини тексту.

Картка

Дії під час пожежі у вагоні залізничного потягу

1) У ситуації пожежі в потязі треба йти від вогню в перші вагони.

2) Якщо це неможливо, то слід іти в кінець потяга, щільно зачиняючи за собою всі двері.

3) Зачинити вікна, щоб вітер не роздмухував полум’я.

4) Якщо існує загроза для життя, слід облишити спроби врятувати багаж.

5) Негайно треба сповістити провідників, пасажирів, розбудити сплячих.

Відповідь: 5, 3, 4, 1, 2.

ІХ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Слухання та обговорення притчі «Глиняний глечик». Закінчення

...Чоловік розплющив очі і здивувався. Стало йому набагато легше. Піднісши глечик до губ, жадібно припав до нього, сподіваючись втамувати спрагу. Але посудина була порожньою.

Зібравши останні сили, зі злістю жбурнув хворий глечик на підлогу. Єдиний охочий допомогти розлетівся на дрібні друзки...

Не перетворюй людей, що прагнуть тобі допомогти, на жалюгідні шматки глини. Нехай навіть спроби їхні марні...

* Який висновок можна зробити зі змісту притчі?

2. Рефлексія

— Оберіть «Смайл уроку» серед запропонованих. Поясніть свій вибір.

Учні за допомогою смайлика показують свої враження від уроку, чи змінився їхній настрій, чи справдились очікування тощо. Це дає змогу вчителю проаналізувати можливі помилки, знайти індивідуальний підхід надалі до кожного учня.

X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

* Обов’язкове:

- — опрацювати матеріал підручника щодо вивченої теми (§___, с._____ );

* додаткові (на вибір, за бажанням):

- підготувати повідомлення про передачу інформації за допомогою азбуки Морзе;

- скласти ситуаційні задачі «Порятунок і захист людей у надзвичайних ситуаціях».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити