Усі уроки курсу «Основи здоров’я» 8 клас - 2016

РОЗДІЛ 1. ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ (6 годин)

УРОК 4 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ПОРЯТУНКУ І ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Мета: ознайомити з основними положеннями законодавства України щодо порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях; систематизувати знання про дії в умовах загрози життю і здоров'ю; розвивати вміння планувати свою діяльність, враховуючи аналіз можливостей і обставин; виховувати особисту відповідальність за своє життя і здоров'я.

Обладнання: ілюстративний матеріал до теми уроку, стікери, зображення гори, роздавальний матеріал для роботи в парах (за кількістю учнів).

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

1. Привітання, встановлення позитивного настрою

2. Створення атмосфери довіри та доброзичливості

3. Забезпечення нормальної зовнішньої обстановки для роботи

II. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ УЧНЯМИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Фронтальне опитування

* Назвіть основні принципи захисту і порятунку людей при НС.

* Що називають сховищем? Як у ньому треба поводитись?

* Що називається евакуацією населення? Як її проводять?

* Які засоби індивідуального захисту ви знаєте? Назвіть ситуації, у яких їх використовують.

III. ПЕРЕВІРКА РАНІШЕ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ

1. Вправа «Поясни формулу»

— Формула безпечної життєдіяльності «Передбачати, уникати, діяти». Використайте для її пояснення здобуті на минулих уроках знання.

2. Вправа «Дешифратор» (ілюстративний супровід)

Завдання: використовуючи міжнародну систему кодів — сигналів порятунку, «розшифруйте» повідомлення жертв НС, виконані за допомогою написів на землі та підручних засобів.

Картка 1

Відповідь 1: 3 — немає можливості пересуватися, рухатися; 9 — рухаємося у вказаному стрілкою напрямі; 15 — ні; 4 — потрібна їжа і вода; 10 — спробуємо піднятися в повітря; 16 — так.

Картка 2

Відповідь 2: а — потрібен лікар, є люди із серйозними тілесними ушкодженнями; так; б — рухаємося у вказаному стрілкою напрямі; немає можливості пересуватися, рухатися.

Картка 3

Відповідь 3: потрібні сигнальна лампа з батареєю і радіостанція; тут можна безпечно здійснити посадку (приземлення).

Картка 4

Відповідь 4: сигнал «SOS».

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ І ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

1. Вправа «Очікування»

* Що ви очікуєте від цього уроку?

Учні записують на стікерах свої очікування і прикріплюють на зображення гори, біля її підніжжя.

2. Вправа «Шкала актуальності»

— Наскільки актуальною для кожного з вас є тема уроку? Озвучте показник за 5-бальною шкалою: 0 — зовсім неважлива, ..., 5 — саме те, що необхідно знати (вміти, розуміти тощо) на найближчий час.

V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ УЧНІВ

Вправа «Відкритий мікрофон»

— Висловіть свої міркування на тему: «Якби я отримав завдання створити законодавчу базу щодо порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях, то...»

VI. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Слово вчителя

1. Законодавство України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру грунтується на Конституції України (254к/96-ВР) та містить Закон «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» (1550-14), інші нормативно-правові акти.

Основними завданнями у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є:

- здійснення комплексу заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

- забезпечення готовності та контролю за станом готовності до дій і взаємодії органів управління у цій сфері, сил та засобів, призначених для запобігання надзвичайнимситуаціям техногенного та природного характеру і реагування на них.

2. Права громадян України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. (Виступ, підготовлений учнями)

Громадяни України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру мають право на:

- отримання інформації про надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, що виникли або можуть виникнути, та про заходи необхідної безпеки;

- забезпечення та використання засобів колективного й індивідуального захисту, які призначені для захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в разі їх виникнення;

- звернення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- відшкодування згідно закону шкоди, заподіяної їхньому здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- компенсацію за роботу в зонах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- соціально-психологічну підтримку та медичну допомогу, зокрема за висновками Державної служби медицини катастроф та/або лікарсько-трудової комісії, на медико-реабілітаційне відновлення в разі отримання важких фізичних та психологічних травм;

- інші права у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру відповідно до законів України.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, користуються тими самими правами, а також мають такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

3. Обов’язки громадян України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Громадяни України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру зобов’язані:

- дотримуватися заходів безпеки, не допускати порушень виробничої дисципліни, вимог екологічної безпеки;

- вивчати основні способи захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, надання першої медичної допомоги потерпілим, правила користування засобами захисту;

- дотримуватися відповідних вимог у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

VII. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота за підручником (3)

Учні об’єднуються у три групи.

Завдання: ознайомтеся (за матеріалами підручника) з відповідними положеннями законів України щодо діяльності рятувальних служб і громадян в умовах надзвичайних ситуацій, підготуйте повідомлення.

I група — завдання і функції аварійно-рятувальних служб.

II група — права громадян у сфері захисту від НС.

III група — обов’язки громадян у НС.

2. Оздоровлювальна вправа. Офтальмотренаж (гімнастика для очей)

— Не повертаючи голови, здійсніть рухи очима у вказаних на малюнках напрямах.

3. Робота в парах. Заповнення таблиці (за роздавальним матеріалом)

Завдання: заповніть відповідні колонки. (Учні отримують картки, які містять таблицю.)

Картка

Права громадян щодо захисту населення під час НС

Обов’язки громадян щодо захисту населення під час НС

1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)

5)

5)4. Вправа «Незакінчене речення»

(за ілюстративним матеріалом)

Завдання: продовжте речення «Якби я потрапив у таку ситуацію, то...», обравши сюжет серед запропонованих.

Попередньо учні визначаються із соціальною роллю обраного на світлині персонажа. Наприклад, я — жертва, заручник, рятівник, спостерігач тощо.

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Вправа «Очікування»

— Залежно від того, наскільки справдилися ваші очікування від уроку, перемістіть відповідно свої стікери: схилом гори чи на її вершину.

2. Аналіз роботи класу, окремих учнів на уроці

3. Аргументоване оцінювання (виставлення балів)

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

* Обов’язкове:

- опрацювати матеріал підручника щодо вивченої теми (§___, с.____);

* додаткові (на вибір, за бажанням):

- розробити комплекс заходів щодо розвитку в себе навичок рятування і захисту людей у надзвичайних ситуаціях;

- скласти рекомендований перелік кінофільмів, сюжети яких показують НС та дії людей і державних органів в їхніх умовах («Післязавтра», «Некерований» тощо).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити