Усі уроки курсу «Основи здоров’я» 8 клас - 2016

ПЕРЕДМОВА

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ОСНОВ ЗДОРОВ'Я У 8 КЛАСІ

РОЗДІЛ 1. ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ (6 годин)

УРОК 1 НА ПОРОЗІ ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ. ФІЗІОЛОГІЧНА, ПСИХОЛОГІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ЗРІЛІСТЬ. СОЦІАЛЬНІ РОЛІ І ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ. САМООЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗРІЛОСТІ ТА ГОТОВНОСТІ ДО ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ

УРОК 2 НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ. КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. АНАЛІЗ ПОВІДОМЛЕНЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

УРОК 3 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОРЯТУНКУ І ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

УРОК 4 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ПОРЯТУНКУ І ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

УРОК 5 ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ПОТЕРПІЛОГО. ПЕРША ДОПОМОГА В РАЗІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. ВІДПРАЦЮВАННЯ НАВИЧОК НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛОМУ

УРОК 6 АЛГОРИТМ РЯТУВАННЯ ЛЮДЕЙ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ. МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЙ РЯТУВАННЯ ЛЮДЕЙ НА ПОЖЕЖІ

РОЗДІЛ 2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я (7 годин)

УРОК 7 ОЗДОРОВЧІ СИСТЕМИ. ПОНЯТТЯ ПРО ОЗДОРОВЧІ СИСТЕМИ. СКЛАДОВІ ОЗДОРОВЧИХ СИСТЕМ

УРОК 8 ФІЗИЧНІ ЯКОСТІ ЛЮДИНИ. ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА ЗДОРОВ'Я

УРОК 9 БЕЗПЕКА ХАРЧУВАННЯ. ВИБІР ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. ТРАДИЦІЙНІ І СУЧАСНІ СИСТЕМИ ХАРЧУВАННЯ. ДІЄТИЧНЕ ХАРЧУВАННЯ

УРОК 10 НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ НЕЗБАЛАНСОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ. ХАРЧОВІ ДОБАВКИ

УРОК 11 СИМПТОМИ ХАРЧОВОГО ОТРУЄННЯ. ОТРУЙНІ РОСЛИНИ І ГРИБИ

УРОК 12 ПРОФІЛАКТИКА ХАРЧОВИХ ОТРУЄНЬ. ПЕРША ДОПОМОГА В РАЗІ ХАРЧОВИХ ОТРУЄНЬ ТА КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ. ВІДПРАЦЮВАННЯ НАВИЧОК ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ В РАЗІ ХАРЧОВИХ ОТРУЄНЬ І КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ

УРОК 13 ПІДСУМКОВИЙ УРОК. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ (ЗА ТЕМАМИ РОЗДІЛІВ 1, 2). ТЕСТУВАННЯ

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я (6 годин)

УРОК 14 СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. БІОСОЦІАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ОСОБИСТОСТІ. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ. ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. ВІДПРАЦЮВАННЯ АЛГОРИТМУ ПОСТАНОВКИ Й ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ

УРОК 15 СКЛАДОВІ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ. МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ. ПІРАМІДА ПОТРЕБ. ПЛАНУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО

УРОК 16 КРАСА І ЗДОРОВ'Я. ІДЕАЛИ КРАСИ І ЗДОРОВ'Я. ВПЛИВ МОДНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА ЗДОРОВ'Я

УРОК 17 УМІННЯ ВЧИТИСЯ. СКЛАДОВІ УМІННЯ ВЧИТИСЯ. ВАЖЛИВІСТЬ НАЛАШТУВАННЯ НА УСПІХ. БАР'ЄРИ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ

УРОК 18 РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО ТА ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ

УРОК 19 ПРИНЦИПИ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ. РОЗВИТОК ПАМ'ЯТІ ТА УВАГИ. МОДЕЛЮВАННЯ ПРИЙОМІВ ЕФЕКТИВНОГО ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ, КОНЦЕНТРАЦІЇ УВАГИ, ПІДГОТОВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (ІСПИТІВ). ВПРАВИ НА РОЗВИТОК ПАМ'ЯТІ ТА УВАГИ

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я (16 годин)

Тема 1. Соціальне благополуччя (5 годин)

УРОК 20 СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ СТАТЕВОГО ДОЗРІВАННЯ. СПІЛКУВАННЯ ХЛОПЦІВ І ДІВЧАТ. ПРИНЦИПИ РІВНОПРАВНОГО СПІЛКУВАННЯ

УРОК 21 ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ТЮТЮНОВОГО ДИМУ, АЛКОГОЛЮ І НАРКОТИКІВ НА РОЗВИТОК РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ ПІДЛІТКІВ

УРОК 22 ПСИХОЛОГІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ РАННІХ СТАТЕВИХ СТОСУНКІВ, ПІДЛІТКОВОЇ ВАГІТНОСТІ. ВІДПРАЦЮВАННЯ АЛГОРИТМУ ВІДМОВИ ВІД НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОПОЗИЦІЙ В УМОВАХ ТИСКУ

УРОК 23 НЕБЕЗПЕКА ІНФІКУВАННЯ ВІЛ, ІНФЕКЦІЯМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ (ІПСШ)

УРОК 24 ВІКТИМНА ПОВЕДІНКА. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

Тема 2. Безпека в побуті й навколишньому середовищі

УРОК 25 БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ. МОДЕЛЬ БЕЗПЕЧНОГО ДОРОЖНЬОГО СЕРЕДОВИЩА («ТРИКУТНИК БЕЗПЕКИ»). ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ. ПРІОРИТЕТИ В ДОРОЖНЬОМУ РУСІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ У ДОРОЖНЬОМУ РУСІ

УРОК 26 МОТОЦИКЛ І БЕЗПЕКА. ПРАВИЛА ДЛЯ МОТОЦИКЛІСТІВ ТА ПАСАЖИРІВ МОТОЦИКЛА. НЕБЕЗПЕКА КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ. ВІДПРАЦЮВАННЯ НАВИЧОК ВІДМОВИ ВІД НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОПОЗИЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ МОТОЦИКЛАМИ

УРОК 27 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА. ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ЗДОРОВ'Я

УРОК 28 ПИТНА ВОДА І ЗДОРОВ'Я. НЕБЕЗПЕКА КУПАННЯ В ЗАБРУДНЕНИХ ВОДОЙМАХ

УРОК 29 АТМОСФЕРНІ ЗАБРУДНЕННЯ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я. ВПЛИВ ТРАНСПОРТУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЗДОРОВ'Я

УРОК 30 ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ НА ЗДОРОВ'Я

УРОК 31 СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА. ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЗАКОНИ УКРАЇНИ. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ. ВИДИ ПРАВОПОРУШЕНЬ. ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ У РАЗІ ЗАТРИМАННЯ ПОЛІЦІЄЮ

УРОК 32 ЗАХИСТ ВІД КРИМІНАЛЬНИХ НЕБЕЗПЕК. ПОНЯТТЯ І МЕЖІ ДОПУСТИМОЇ САМООБОРОНИ. ОСНОВИ САМОЗАХИСТУ. ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

УРОК 33 ДИТЯЧА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ І БЕЗДОГЛЯДНІСТЬ. НЕБЕЗПЕКА ЗАЛУЧЕННЯ ДО ДЕСТРУКТИВНИХ СОЦІАЛЬНИХ УГРУПОВАНЬ. ЗАГРОЗА ТЕРОРИЗМУ

УРОК 34 ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА. ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ЗДОРОВ'Я І ПОВЕДІНКУ ЛЮДЕЙ. КОМП'ЮТЕРНА БЕЗПЕКА. БЕЗПЕКА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ (ЗА ТЕМАМИ РОЗДІЛІВ 3, 4). ЗАЛІК

УРОК 35 ПІДСУМКОВО-УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИЙ УРОК. РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ «МОЛОДЬ ОБИРАЄ ЗДОРОВ'Я»

ДОДАТОК

ЛІТЕРАТУРА


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити