Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

РОЗДІЛ 2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ФІЗИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗДОРОВ'Я

Урок 7. Біологічні ритми і здоров'я. Значення сну в юнацькому віці

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, продовжувати формувати поняття про біологічні ритми, сон, усвідомлення значення сну в юнацькому віці.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань щодо вивчення біологічних ритмів і особливостей сну в юнацькому віці

Обговорення ситуації на с. 38 підручника

Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 38-42 підручника (текстом та графіком)

Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку

Обговорення запитання на с. 39 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Виконання завдання на с. 39 підручника

Формування соціальної та громадянської компетентності, уміння ефективно працювати разом з іншими, уміти аналізувати свій спосіб життя та особисті цілі

Виконання завдань до малюнків на с. 39-42

Формування екологічної грамотності, бажання і вміння дотримуватися здорового способу життя, уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами, усвідомлювати роль навколишнього середовища для життя і здоров'я людини

Пошук відповіді на запитання на с. 41

Узагальнення знань щодо впливу біологічних ритмів на здоров'я людини і значення сну в юнацькому віці

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с.43 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 42 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації на с. 38 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про біологічні ритми та їхній вплив на здоров'я людини. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

II. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

• Формування інформаційно-цифрової компетентності

Робота з текстом

Текст на с. 38-42 підручника можна обговорювати, звертати увагу на особливості біологічних ритмів, їхній вплив на здоров'я людини, важливість сну в юнацькому віці.

Робота з графіком

Графік на с.40 допоможе зробити висновки щодо особливостей «жайворонків» і «сов».

Робота із запитаннями

Запитання на с. 39 дає можливість організувати діалог щодо різних прикладів циркадних ритмів у людини та пояснити, чому вони сформувалися і яку роль відіграють ужитті людини.

• Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 38-40, 42 підручника. Завдання дають можливість сформувати поняття про ендогенні й екзогенні ритми, десинхроноз, дати поради для «жайворонків» і «сов» щодо планування розкладу дня.

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Можна організувати дискусію з метою дати учням можливість висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку. Для дискусії можна взяти, наприклад, таке запитання: «Чи можна прожити своє життя, не звертаючи уваги на біологічні ритми? До яких наслідків це призведе?»

Додатковий матеріал для формування в учнів цих компетентностей подано в електронному додатку.

• Формування екологічної грамотності, бажання і вміння дотримуватися здорового способу життя

Обговорюючи запитання на с. 41, слід звернути увагу на те, що сон є одним з найважливіших чинників здоров'я.

• Формування вміння вчитися впродовж життя

Обговорюючи запитання на с. 41, слід звернути увагу на те, що запитання «Чому тривалість сну в різних людей може бути різною? Чи впливає це на їхню розумову діяльність? Чи успадковується потреба спати більше чи менше?» є відкритими запитаннями, відповідь на які потребує навчання впродовж усього життя, оскільки з'являються нові знання і ці відповіді стають більш глибокими, змінюються.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с.42 підручника).

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо біологічних ритмів, сну і його значення в юнацькому віці. Поглиблення навичок та вмінь щодо дотримання гігієни сну.

Знаннєвий компонент

Учні називають чинники розвитку фізичного здоров'я.

Діяльніший компонент

Учні вміють обґрунтовувати значення сну в юнацькому віці.

Ціннісний компонент

Учні дотримуються правил гігієни сну; демонструють переваги здорового способу життя.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 7, виконати завдання 1-4 в робочому зошиті на с. 12-13.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити