Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

РОЗДІЛ 2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ФІЗИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗДОРОВ'Я

Урок 8. Харчування при різному фізичному навантаженні. Контроль за масою тіла

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, продовжувати формувати поняття про харчування, харчування при різному фізичному навантаженні, необхідність контролю за масою тіла.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань щодо раціонального харчування, харчування при різному фізичному навантаженні, необхідності контролю за масою тіла

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 43 підручника

Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації

Робота з інформацією на с. 43- 46 підручника (текстом, таблицею та формулою індексу маси тіла)

Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями

Обговорення запитань на с. 44- 45 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Виконання завдань до малюнків на с. 44-45,47 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати

Виконання практичного завдання «Розрахунок калорійності харчового раціону відповідно до енерговитрат організму» на с. 47-48 підручника

Формування соціальної та громадянської компетентності, уміння ефективно працювати разом з іншими, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів, уміти аналізувати свій спосіб життя та особисті цілі

Виконання завдань до малюнків, пошук відповідей на запитання, виконання практичного завдання, формулювання висновків на с. 43-48 підручника

Узагальнення знань щодо харчування при різному фізичному навантаженні та контролю за масою тіла

Робота із запитаннями для повторення на с. 47 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 47 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації на с. 43 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про харчування при різному фізичному навантаженні і про необхідність контролю за масою тіла. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці.

II. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

• Формування інформаційно-цифрової компетентності

Робота з текстом

Текст на с. 43-47 підручника можна обговорювати, звертаючи увагу на ті чи інші уявлення про харчування при різному фізичному навантаженні, контроль за масою тіла.

Робота з таблицею

Таблиця на с. 44 допоможе розвивати вміння аналізувати наслідки неправильного харчування.

Робота з формулою

Індекс маси тіла (ІМТ) розраховують за формулою: ІМТ = маса тіла в кг / (зріст у м)2 Це дає можливість формувати вміння пояснювати біологічний зміст формули, особливості її використання під час обговорення принципів раціонального харчування.

• Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 44-45,47 підручника.

• Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати

Залучення учнів до практичних дій, набуття ними навичок самооцінювання різних видів своєї діяльності можна здійснювати за допомогою практичного завдання «Розрахунок калорійності харчового раціону відповідно до енерговитрат організму».

• Формування бажання і вміння дотримуватися здорового способу життя Обговорюючи таблицю на с. 44, слід звернути увагу на те, що раціональне харчування є одним з найважливіших чинників здоров'я.

Додатковий матеріал для формування в учнів бажання І вміння дотримуватися здорового способу життя подано в електронному додатку.

• Формування вміння вчитися впродовж життя

Обговорюючи проблеми харчування при різному фізичному навантаженні, слід звернути увагу на те, що наука рухається вперед, змінюються можливості харчової промисловості. Це потребує навчання впродовж усього життя, оскільки з'являються нові знання, уявлення про раціональне харчування змінюється, стає більш глибоким.

• Формування математичної компетентності, культури логічного мислення

Робота з формулою

Індекс маси тіла (ІМТ) розраховують за формулою: ІМТ = маса тіла в кг / (зріст у м)2. Це дає можливість формувати вміння пояснювати біологічний зміст формули, особливості її використання під час обговорення принципів раціонального харчування.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с.47 підручника).

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо харчування при різному фізичному навантаженні і контролю за масою тіла. Поглиблення навичок та вмінь щодо розрахунку калорійності харчового раціону відповідно до енерговитрат організму.

Діяльнісний компонент

Учні вміють визначати індекс маси тіла, безпечно контролювати масу свого тіла.

Ціннісний компонент

Учні дотримуються правил збалансованого харчування і рухової активності; демонструють переваги здорового способу життя.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 8, виконати завдання 1-3 в робочому зошиті нас. 13-14.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити