Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

РОЗДІЛ 2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ФІЗИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗДОРОВ'Я

МОНІТОРИНГ ЗДОРОВ'Я

Урок 9. Види моніторингу фізичної складової здоров'я. Показники фізичного здоров'я

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, формувати поняття про види моніторингу фізичної складової здоров'я та показники фізичного здоров'я.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань щодо видів моніторингу фізичної складової здоров'я і показників фізичного здоров'я

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 49 підручника

Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку

Робота з інформацією на с. 49-54 підручника (текстом, таблицею і схемою)

Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями

Обговорення запитання на с.49 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Виконання завдань до малюнків на с. 50, 53-54 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати

Виконання практичного завдання «Експрес-оцінка індивідуального рівня фізичного здоров'я» на с. 55- 56 підручника

Формування соціальної та громадянської компетентності, уміння ефективно працювати разом з іншими, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів, виявляти повагу до закону, дотримуватися прав людини й підтримувати соціокультурне різноманіття, уміти аналізувати свій спосіб життя та особисті цілі

Виконання завдань до малюнків, пошук відповідей на запитання, виконання практичного завдання, обговорення здобутих знань на с. 49-54 підручника

Узагальнення знань щодо видів моніторингу фізичної складової здоров'я та показників фізичного здоров'я

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 55 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 54 підручника

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації на с. 49 підручника. Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про види моніторингу

фізичної складової здоров'я і показники фізичного здоров'я. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці.

II. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

• Формування інформаційно-цифрової компетентності

Робота з таблицею

Таблиця на с. 52 допоможе розвивати вміння «розгортати» інформацію, подану в таблиці, щоб ураховувати вікові співвідношення маси тіла й зросту в підлітків.

Робота зі схемою

Схема на с. 53 допоможе розвивати вміння «розгортати» інформацію, що дана в цій схемі, в усний текст, у якому учні розкривають зміст понять «суб'єктивні показники фізичного здоров'я» і «об'єктивні показники фізичного здоров'я».

Робота із запитаннями

Запитання на с. 49 дає можливість організувати діалог щодо проблеми моніторингу фізичного розвитку в підлітковому віці.

• Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 50, 53-54 підручника.

• Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати

Залучення учнів до практичних дій, набуття ними навичок самооцінювання різних видів своєї діяльності можна здійснювати за допомогою практичного завдання «Експрес-оцінка індивідуального рівня фізичного здоров'я» на с. 55 підручника.

• Формування екологічної грамотності, бажання і вміння дотримуватися здорового способу життя

Обговорюючи текст параграфа, слід звернути увагу учнів на те, що моніторинг фізичного розвитку допомагає зберігати власне здоров'я і вчасно коригувати власну поведінку відповідно до принципів здорового способу життя.

Додатковий матеріал для формування в учнів бажання І вміння дотримуватися здорового способу життя подано в електронному додатку.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 54 підручника).

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо видів моніторингу фізичної складової здоров'я і показників фізичного здоров'я. Вдосконалення навичок та вмінь щодо моніторингу власної фізичної складової здоров'я.

Знаннєвий компонент

Учні називають індикатори фізичної форми.

Діяльнісний компонент

Учні вміють:

— визначати індекс маси тіла, безпечно контролювати масу свого тіла;

— здійснювати експрес-оцінку та моніторинг здоров'я.

Ціннісний компонент

Учні дотримуються правил збалансованого харчування і рухової активності; демонструють переваги здорового способу життя.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 9, виконати завдання 1,2 в робочому зошиті на с. 16-17.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити