Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

Урок 10. Самореалізація в підлітковому та юнацькому віці. Складові самореалізації

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, продовжувати формувати поняття про самореалізацію в підлітковому та юнацькому віці та складові самореалізації.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань щодо самореалізації в підлітковому та юнацькому віці та складових самореалізації

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 58 підручника

Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 58-60 підручника (текстом, завданнями та запитаннями)

Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку

Обговорення запитань на с. 60 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Виконання завдань до малюнків на с. 58-60 підручника

Формування соціальної та громадянської компетентності, уміння ефективно працювати разом з іншими, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів, виявляти повагу до закону, дотримуватися прав людини й підтримувати соціокультурне різноманіття, уміти аналізувати свій спосіб життя та особисті цілі

Виконання завдань до малюнків, пошук відповідей на запитання, обговорення здобутих знань і формулювання висновків на с. 60 підручника

Узагальнення знань щодо самореалізації в підлітковому та юнацькому віці та складових самореалізації

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 60 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 60 підручника

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість

виявити рівень опорних знань учнів, необхідних для вивчення теми уроку, та підвести їх до розуміння того, що для вирішення проблеми потрібні нові знання, бо тих, що є, недостатньо. Ситуація може бути, наприклад, такою, як на с. 58 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про самореалізацію в підлітковому і юнацькому віці та складові самореалізації. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

II. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

• Формування інформаційно-цифрової компетентності

Робота з текстом

Текст на с. 58-60 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про самореалізацію в підлітковому та юнацькому віці і складові самореалізації.

Робота із запитаннями

Запитання на с. 58-60 дають можливість організувати діалог щодо самореалізації особистості.

• Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 58-60 підручника, наприклад послухати, що учні можуть порадити собі щодо сфер своєї самореалізації.

• Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Можна організувати дискусію з метою дати учням можливість висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку. Для дискусії можна взяти, наприклад, запитання зі с. 58:

— Китайський філософ Конфуцій писав: «Мудрець шукає все в самому собі, нерозумна людина — в іншому». Як ви вважаєте, що мав на увазі Конфуцій?

— Чи є ця думка стародавнього філософа актуальною щодо вашого життя?

Під час дискусії слід відстежувати правильне застосовування наукових понять учнями.

Додатковий матеріал для формування в учнів цих компетентностей подано в електронному додатку.

• Формування соціальної та громадянської компетентності

Обговорюючи запитання, слід звернути увагу на те, що самореалізація — це виявлення й розвиток своїх здібностей в усіх сферах діяльності, що свідчить про соціальну компетентність.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 60 підручника). До висновків, що їх зробили учні, слід ставитися з повагою, не критикувати їх, але можна запропонувати дев'ятикласникам обгрунтувати свої думки, якщо вони суттєво відрізняються від тих, на які ви очікували.

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо самореалізації та його складових.

Знаннєвий компонент

Учні називають складові самореалізації та життєвого самовизначення.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 10, виконати завдання 1-4 в робочому зошиті на с. 20-21.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити