Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

Календарне планування

до підручника «Основи здоров'я. 9 клас» автора Тагліної О. В.

(35 годин, 4 години — резервний час)

№ 3/П

ДАТА

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ,

ЯКІ Є СКЛАДОВОЮ ДІЯЛЬНІСНОГО КОМПОНЕНТУ

Розділ 1. Здоров'я людини (3 години)

1

Сучасне уявлення про здоров'я. Дотримання здорового способу життя

Практичне завдання № 1

Аналіз свого способу життя та особистих цілей

2

Взаємозв'язок фізичної, психічної, соціальної і духовної складових здоров'я. Чинники, що впливають на показники здоров'я населення

3

Сфери життя людини. Планування життя

Практичне завдання № 2

Довгострокове планування з урахуванням важливих сфер життя

Розділ 2. Фізична складова здоров'я (6 годин)

Збереження і зміцнення фізичної складової здоров'я

4

Взаємозв'язок складових фізичного здоров'я

5

Види рухової активності. Вплив рухової активності на благополуччя людини

6

Складові особистої гігієни. Гігієнічні процедури

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає:

— чинники підтримання мотивації до здорового способу життя;

— чинники впливу на здоров'я;

наводить приклади холістичного підходу до здоров'я;

розпізнає ознаки здоров'я, хвороби та проміжних станів.

Діяльнісний компонент

уміє:

— аналізувати свій спосіб життя, особисті цілі і розробляти довгострокові плани, враховуючи важливі сфери життя;

— визначати довгострокові й короткострокові наслідки різних способів життя.

Ціннісний компонент

демонструє високий рівень мотивації до здорового способу життя, віру в себе, позитивне ставлення до своїх життєвих перспектив;

обґрунтовує:

— необхідність планування життя;

— взаємозв'язок різних складових здоров'я;

— вплив способу життя на здоров'я

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

наводить приклади:

— популярних видів рухової активності;

— аеробної та анаеробної активності;

— гігієнічних процедур

3/П

ДАТА

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ,

ЯКІ Є СКЛАДОВОЮ ДІЯЛЬНІСНОГО КОМПОНЕНТУ

7

Біологічні ритми і здоров'я. Значення сну в юнацькому віці

8

Харчування при різному фізичному навантаженні.

Контроль за масою тіла

Практичне завдання № 3

Розрахунок калорійності харчового раціону відповідно до енерговитрат організму

Моніторинг здоров'я

9

Види моніторингу фізичної складової здоров'я.

Показники фізичного здоров'я

Практичне завдання № 4

Експрес-оцінка індивідуального рівня фізичного здоров'я

Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров'я (12 годин)

Самореалізація особистості

10

Самореалізація в підлітковому та юнацькому віці.

Складові самореалізації

11

Самопізнання і формування особистості.

Формування самооцінки

12

Поняття та складові життєвого самовизначення

13

Критерії і мотиви для вибору професії.

Профорієнтація

Практичне завдання № 5

Виявлення професійних схильностей.

Екскурсія до центру зайнятості населення

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Діяльнісний компонент

уміє:

— визначати індекс маси тіла, безпечно контролювати масу свого тіла;

— обгрунтувати значення сну в юнацькому віці;

— визначити вплив рухової активності на здоров'я.

Ціннісний компонент

дотримується правил особистої гігієни, збалансованого харчування і рухової активності;

демонструє переваги здорового способу життя

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає:

— індикатори фізичної форми;

— чинники розвитку фізичного здоров'я.

Діяльнісний компонент

уміє здійснювати експрес-оцінку та моніторинг здоров'я

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає:

— складові самореалізації і життєвого самовизначення;

— критерії професійного самовизначення;

— умови ефективного навчання;

— етапи морального розвитку особистості; наводить приклади:

— різних професій;

— чинників впливу на самооцінку людини;

— рис характеру за категоріями ставлення до себе, інших людей, речей, праці

3/П

ДАТА

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ,

ЯКІ € СКЛАДОВОЮ ДІЯЛЬНІСНОГО КОМПОНЕНТУ

Емоційне благополуччя

14

Природа та види емоцій. Поняття емоційної зрілості

15

Саморегуляція.

Методи самоконтролю

Уміння вчитися

16

Умови ефективного навчання. Активне й пасивне навчання

17

Індивідуальні особливості сприйняття й навчання

Практичне завдання № 6

Визначення індивідуального стилю навчання

18

Планування часу. Способи ефективного навчання й підготовки до Державної підсумкової атестації

Практичне завдання № 7

Відпрацювання навичок раціонального планування часу й підготовки до Державної підсумкової атестації

Самовиховання характеру

19

Риси характеру. Чинники, від яких залежить характер людини

20

Роль життєвих цінностей у формуванні характеру. Цінності та якість життя

21

Моральний розвиток особистості.

Самовиховання характеру

Практичне завдання № 8

Самооцінка характеру. Проект самовиховання

Розділ 4. Соціальна складова здоров'я (10 годин)

Соціальний добробут. Соціальна компетентність

22

Стосунки й рівні спілкування. Навички ефективного спілкування. Формування міжособистісних стосунків з дорослими й однолітками

Практичне завдання № 9

Відпрацювання прийомів ефективного спілкування з дорослими й однолітками

23

Цінність родини. Чинники міцної родини.

Готовність до сімейного життя

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

розпізнає ознаки активного і пасивного навчання;

пояснює:

— роль емоцій у житті людини,

— процес сприйняття і засвоєння інформації;

— переваги активного стилю навчання.

Діяльнісний компонент

уміє:

— застосовувати прийоми самоконтролю;

— визначати свій стиль навчання, застосовувати прийоми ефективного навчання, раціонально планувати час;

— аналізувати свої життєві цінності;

— визначати залежність формування характеру від різних чинників;

— визначати життєві навички, необхідні для вдосконалення характеру;

— складати план удосконалення характеру. Ціннісний компонент

усвідомлює:

— необхідність вибору професії згідно з власними бажаннями, здібностями і пер-

спективами на ринку праці;

— значення емоційного благополуччя для здоров'я і професійного успіху;

— роль емоцій у житті людини;

— залежність формування характеру від різних чинників;

— значення моральних цінностей у формуванні характеру

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає:

— ознаки міцної родини;

— чинники ризику для репродуктивного здоров'я молоді в Україні;

— шляхи інфікування ВІЛ, гепатитами В і С;

3/П

ДАТА

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ,

ЯКІ € СКЛАДОВОЮ ДІЯЛЬНІСНОГО КОМПОНЕНТУ

Репродуктивне здоров'я молоді

24

Стан репродуктивного здоров'я молоді в Україні.

Негативні наслідки ранніх статевих стосунків

25

Запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом.

Засоби контрацепції

Практичне завдання №10

Відпрацювання навичок отримання достовірної інформації про інфекційні та неінфекційні захворювання у своєму середовищі

26

Значення моральних цінностей для профілактики ІПСШ. Протидія стигмі і дискримінації

Практичне завдання №11

Визначення місця здоров'я в ієрархії власних життєвих цінностей

27

Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я. Профілактика вроджених вад. Значення регулярних профілактичних оглядів.

Соціально-психологічні послуги держави для молоді

Практичне завдання № 12

Ознайомлення з роботою установ, які надають соціально-психологічні та медичні послуги за місцем проживання

Сучасний комплекс проблем безпеки

28

Безпека як потреба людини. Види й рівні загроз.

Заходи безпеки

29

Взаємозв'язок особистої, національної та глобальної безпеки. Стратегія національної безпеки України. Сфери національної безпеки

Практичне завдання № 13

Відпрацювання навичок оцінювання ризику на особистому рівні

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

— три стадії ВІЛ-інфекції;

— методи профілактики ЗПСШ, зокрема ВІЛ-інфекції, на особистому і державному рівнях, формулу індивідуального захисту;

— основні положення законодавства України у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу;

— принципи тестування на ВІЛ-інфекцію;

— установи, що надають соціально-психологічні та медичні послуги для молоді;

наводить приклади негативних наслідків ранніх статевих стосунків;

розрізняє поняття «гендер» і «стать». Діяльнісний компонент

уміє:

— ефективно спілкуватися, розбудовувати міжособистісні стосунки;

— оцінювати ризики інфікування ВІЛ, гепатитами В і С у життєвих ситуаціях;

— надавати достовірну інформацію з проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу;

— протидіяти стигмі та дискримінації. Ціннісний компонент

усвідомлює:

— роль родини в житті людини;

— вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров'я;

— значення моральних цінностей у профілактиці ІПСШ та протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

— важливість регулярних профілактичних оглядів для хлопців та дівчат

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає:

— рівні та види загроз і заходи безпеки на індивідуальному, національному і глобальному рівнях;

— основні пріоритети і сфери національної безпеки України;

— сфери національної безпеки;

— глобальні загрози, породжені діяльністю людини;

№ 3/П

ДАТА

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ,

ЯКІ Є СКЛАДОВОЮ ДІЯЛЬНІСНОГО КОМПОНЕНТУ

30

Глобальні загрози. Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки як складова формування здорового способу життя

Практичне завдання №14

Оцінювання екологічних небезпек за місцем проживання, що впливають на здоров'я громади

31

Міжнародне екологічне право.

Екологічне законодавство України.

Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

пояснює:

— роль безпеки в ієрархії потреб;

— необхідність контролювати розвиток людства;

— зміст поняття «сталий розвиток» людства;

— значення принципу: «Мислити глобально, діяти локально»;

розпізнає позитивні й негативні наслідки технічного прогресу.

Діяльнісний компонент

уміє:

— оцінювати ризики для життя і здоров'я людини на індивідуальному і суспільному рівнях;

— визначати чинники впливу на рівень суспільної безпеки.

Ціннісний компонент

демонструє відповідальне ставлення до екологічних проблем своєї місцевості;

обґрунтовує взаємозв'язок особистої, національної та глобальної безпеки

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити