Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

РОЗДІЛ 1. ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Урок 2. Взаємозв'язок складових здоров'я. Чинники, що впливають на показники здоров'я населення

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, продовжувати формувати поняття про взаємозв'язок складових здоров'я і чинники здоров'я.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань щодо взаємозв'язків складових здоров'я і чинників, що впливають на показники здоров'я населення

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 13 підручника

Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами матеріалів

Робота з інформацією на с. 13-15 підручника (текстом та схемою)

Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку

Обговорення запитань на с. 14,15 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Виконання завдань до малюнків на с. 13,14 підручника

Узагальнення знань щодо чинників здоров'я та взаємозв'язку його складових

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 16 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 16 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість виявити рівень опорних знань учнів, необхідних для вивчення теми уроку, та підвести їх до розуміння того, що для вирішення проблеми потрібні нові знання. Ситуація може бути, наприклад, такою, як на с. 13 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про взаємозв'язок складових здоров'я та чинники, що впливають на показники здоров'я населення. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

II. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

• Формування інформаційно-цифрової компетентності О Робота з текстом

Текст на с. 13-15 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про взаємозв'язок складових здоров'я та чинники, що впливають на показники здоров'я населення.

Робота зі схемами

Схема на с. 15 допоможе розвивати вміння учнів «розгортати» інформацію, що дана у цій схемі, в усний текст, у якому вони розкривають зміст схеми і роблять відповідні висновки щодо значення і різноманіття чинників здоров'я.

Робота із запитаннями

Запитання на с. 14 дає можливість організувати діалог щодо взаємозв'язку складових здоров'я, а запитання на с. 15 — обговорити вплив різних чинників здоров'я на його складові.

• Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 13-14 підручника, наприклад послухати, що учні можуть порадити собі й іншим підліткам у зв'язку з необхідністю збалансовувати розвиток свого фізичного та інтелектуального здоров'я.

• Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Можна організувати дискусію з метою дати учням можливість висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку. Для дискусії можна взяти, наприклад, запитання № 5 на с. 16:

— Чому соціально хвора, неуспішна в соціумі людина починає втрачати і своє фізичне здоров'я?

Додатковий матеріал для формування в учнів цих компетентностей подано в електронному додатку.

• Формування соціальної та громадянської компетентності

Обговорюючи схему на с. 15, слід звернути увагу на те, що спосіб життя є одним з найважливіших чинників здоров'я.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 16 підручника).

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо взаємозв'язку складових здоров'я і чинників, що впливають на показники здоров'я населення. Поглиблення навичок та вмінь щодо дотримання здорового способу життя.

Знаннєвий компонент

Учні називають чинники впливу на здоров'я.

Ціннісний компонент

Учні демонструють високий рівень мотивації до здорового способу життя, віру в себе, позитивне ставлення до своїх життєвих перспектив; обґрунтовують:

— взаємозв'язок різних складових здоров'я;

— вплив способу життя на здоров'я.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 2, виконати завдання 1-3 в робочому зошиті на с. 3-4.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити