Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

РОЗДІЛ 1. ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Урок 3. Сфери життя людини. Планування життя

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, формувати вміння планувати життя, розвивати поняття «сфери життя».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань щодо сфер життя людини і планування життя

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 16 підручника

Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 16-20 підручника (текстом та схемою)

Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку

Обговорення запитань на с. 19,20 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння понять, здатності правильно їх застосовувати

Виконання завдань до малюнків на с. 18,19 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати

Виконання практичного завдання на с. 22 підручника

Узагальнення знань щодо сфер життя людини і планування життя

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 21 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 21 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість виявити рівень опорних знань учнів, необхідних для вивчення теми уроку.

Ситуація може бути, наприклад, такою, як на с. 16 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про сфери життя людини і не вміють його планувати. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

II. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

• Формування інформаційно-цифрової компетентності О Робота з текстом

Текст підручника на с. 17-20 можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про сфери життя людини і планування життя. О Робота зі схемами

Схема «Сфери життя людини» на с. 17 підручника допоможе учням проаналізувати різні сфери життя людини.

Пошук відповіді на запитання

Запитання на с. 19 підручника дає можливість здійснити пошук, обробку й оцінку інформації щодо ставлення дев'ятикласників до економічної сфери життя.

• Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до малюнків на с. 18.

• Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Організація дискусії з метою дати учням можливість висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку.

Для дискусії можна взяти запитання зі с. 21 підручника:

— Хто планує ваше життя: ви, ваші батьки/опікуни (або родичі), ви разом з вашими батьками, або плануванням вашого життя ніхто не займається?

• Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати

На цьому уроці є можливість залучати учнів до практичних дій та набуття ними навичок самооцінювання різних видів своєї діяльності за допомогою практичного завдання «Довгострокове планування з урахуванням важливих сфер життя».

• Формування соціальної та громадянської компетентності

Урок у цілому передбачає створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу. У ході діалогу учні обговорюють основні сфери життя людини, своє ставлення до цих сфер життя, ставлять проблему планування власного життя, шукають спосіб її вирішення.

Додатковий матеріап для формування в учнів соціальної та громадянської компетентності подано в електронному додатку.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 21 підручника). До висновків, що їх зробили учні, слід ставитися з повагою, не критикувати їх, але можна запропонувати дев'ятикласникам обгрунтувати свої думки, якщо вони суттєво відрізняються від тих, на які ви очікували.

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо сфер життя людини і планування життя, отримання

практичних навичок довгострокового планування з урахуванням важливих сфер життя. Діяльнісний компонент Учні вміють:

— аналізувати свій спосіб життя, особисті цілі та розробляти довгострокові плани, враховуючи важливі сфери життя;

— визначати довгострокові й короткострокові наслідки різних способів життя. Ціннісний компонент

Учні демонструють високий рівень мотивації до здорового способу життя, віру в себе, позитивне ставлення до своїх життєвих перспектив: обґрунтовують необхідність планування життя.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 3, виконати завдання 1-3 в робочому зошиті на с. 4-5.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити